Thông tin truyện

Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!

Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!

Nguồn:

bim080288.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.1/10 từ 51 lượt
Edit: Bim Pà Pà                               

Thể loại: Đam mĩ cổ trang, Hoàng đế công, thừa thướng thụ, Hình thức đối thoại nhẹ nhàng.

Hoàng thượng: " Ái khanh, trẫm bị thất tình rồi " 

Thừa tướng: " Bệ hạ, xin ngài nghĩ thoáng một chút "         

Bình luận truyện