Thông tin truyện

Ăn Hàng Nam Thần

Nguồn:

DĐ Lê Qúy Đôn

Trạng thái:

Drop

Ăn Hàng Nam Thần

Đánh giá: 9.8/10 từ 4 lượt
Thể loại: Xuyên không, hệ thống, 1vs1, ngọt sủng (2s)
Nội dung nhãn hiệu: Thời đại duyên tình trung thủy mà ông trời tác hợp cho!
Editor: Hàn Tử Tiêu

Địch Dao: Ta chính là thích ngươi!

Lục Hãn Hải:...(nhưng ta thích ăn)

Địch Đao: Ta vì ngươi mà chuẩn bị mốt chén hương cam mousse.

Lục Hãn Hải: Cảm ơn!

(Hệ thống: nhiệm vụ ăn mỹ nam đã mở)

(Hệ thống: độ hảo cảm của nam thần đối với ngươi đã tăng lên 5)

Địch Dao:...

Nàng thật sự muốn biết sự tình gì không được?

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Bình luận truyện