Anh Hùng Ngục Giam

Chương 263: Chuyển chức​Hoàng Dật rốt cục hoàn toàn thở phào một hơi, cái khiêu chiến chuyển chức này, hắn cuối cùng cũng hoàn thành.

Thật ra trọng điểm của cái khiêu chiến này cũng không phải thực lực, mà là tìm kiếm một loại lý niệm chiến đấu đối với bốn đại tướng quân, không có đi làm dựa theo suy nghĩ của bọn họ, vậy cái khiêu chiến này không cách nào hoàn thành.

Cái khiêu chiến này, cái này giống như là bốn đại tướng quân cho hắn một bài học, một bài học về chiến đấu.

Kế tiếp, Hoàng Dật đem bốn lời răn thu vào trữ vật giới chỉ, bảo tồn nó thật tốt.

Đúng lúc này, trong thông đạo phía trước vốn không có đầu cùng đột nhiên biến đổi, xuất hiện một tia ánh sáng, tựa hồ là một thạch thất có ma pháp đăng phát sáng.

Hoàng Dật lập tức đứng lên, cấp tốc đi qua, đi vào trong thạch thất.

Lúc này, trong thạch thất có hai bàn đá, trên mỗi bàn đá đều có một dấu tay ấn xuống, bên cạnh mỗi dấu tay đều viết mấy hàng chữ nhỏ. Hoàng Dật nhìn một chút, hai dấu tay này phân biệt là đại biểu hai nghề nghiệp chi nhánh, kế tiếp hắn phải lựa chọn một chi nhánh bên trong để hoàn thành chuyển chức.

Hoàng Dật đầu tiên nghiên cứu dấu tay bên trái một chút -- hành hình chi thủ, sau khi ấn tay vào, có thể chuyển chức trở thành 【 Hành Hình quan 】.

Hành Hình quan nắm giữ lực xử quyết, là một người đao phủ bạo lực, hắn đem tất cả kẻ địch trở thành tội phạm tử hình, dùng hết mọi thủ đoạn chấp hành tử hình tàn khốc, là kẻ hủy diệt sinh mệnh của kẻ địch. Nghề nghiệp đặc thù thiên về công kích cực hạn.

Sau khi chuyển chức thành Hành Hình quan, có thể thu được nghề nghiệp tăng thêm như sau:

1, Lực lượng tăng 2000 điểm, thể chất, nhanh nhẹn, trí lực phân biệt tăng 500 điểm, cũng thu được 1000 điểm thuộc tính tự do.

2, Lực công kích tăng lên 30%, xác suất bạo kích tăng lên 10%, hiệu quả bạo kích tăng lên 50%, tốc độ công kích tăng lên 30%3, điểm nộ khí cao nhất tăng lên 200 điểm, điểm nộ khí hấp thu khi công kích gấp đôi, sau khi bị công kích, có thể thu được chút ít điểm nộ khí.

4, Kỹ năng dành riêng 【 Tuyên Án 】được cải tiến, trong chiến trường hư không, lực công kích của bản thân tăng lên 20%.

5, Thiên phú nghề nghiệp mới【 Được Miễn Tử Hình 】: không cách nào bị trực tiếp giết chết, gặp phải thương tổn đủ để trí mạng thì, sẽ lưu lại 1 điểm giá trị sinh mệnh, trong một phút đồng hồ kế tiếp, tăng lên 100% lực công kích. Hiệu quả này một ngày chỉ có thể có hiệu lực một lần.

Hành Hình quan trên cơ bản cũng là một nghề nghiệp tấn công bạo lực tinh khiết, đem lý niệm của nghề nghiệp tấn công bạo lực phát triển tới cực hạn.

Kế tiếp, Hoàng Dật kiểm tra dấu tay bên phải một chút -- thẩm phán chi thủ, sau khi ấn tay vào, có thể chuyển chức trở thành 【 Thẩm Phán giả 】.

Thẩm Phán giả nắm giữ tài quyết định lực, là người chế định quy tắc của pháp luật, người vi phạm sẽ bị hắn thẩm phán, đối mặt với công phòng nhiều mặt của hắn, kẻ địch không thể nào hạ thủ. Nghề nghiệp đặc thù thiên về công kích, cũng có năng lực bảo hộ bản thân nhất định.

Sau khi chuyển chức là Thẩm Phán giả, có thể thu được nghề nghiệp tăng thêm như sau:

1, Lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, trí lực bốn thuộc tính lớn tăng 1000 điểm, cũng thu được 1000 điểm thuộc tính tự do.

2, Lực công kích tăng lên 25%, sinh mệnh tăng lên 20%, phòng ngự tăng lên 20%. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

3, Điểm nộ khí cao nhất tăng lên 200 điểm, điểm nộ khí hấp thu khi công kích có tăng lên, sau khi bị công kích, có thể thu được rất nhiều điểm nộ khí.

4, Kỹ năng dành riêng 【 Tuyên Án 】được cải tiến, trong chiến trường hư không, lực công kích của bản thân tăng lên 10%, xác suất luân hồi sau khi tử vong giảm 80%.

5, Thiên phú nghề nghiệp mới【 Ánh Sáng Cứu Rỗi 】: công kích thêm vào 1% thương tổn của giá trị sinh mệnh hiện tại, phần thương tổn ấy chuyển hóa là giá trị sinh mệnh của bản thân.

Thẩm Phán giả nói tóm lại cũng là chú trọng công kích, bất quá không có cực hạn như Hành Hình quan, mà là chú ý phòng ngự và sinh mệnh một chút.

Phong cách của hai nghề nghiệp chi nhánh này tổng thể như nhau, đều thiên hướng công kích, nhưng cụ thể lại có chút khác biệt. Năng lực của Hành Hình quan tương đối tốt hơn, truy cầu tốc chiến tốc thắng, mà Thẩm Phán giả thì có năng lực tấn công liên tục, có thể đánh lâu dài với kẻ địch, năng lực tương đối toàn diện.

Hai nghề nghiệp chi nhánh này hoàn toàn không có tốt xấu phân tranh, chỉ nhìn tình huống thực tế của Hoàng Dật để chọn chi nhánh thích hợp. Mà lần này lựa chọn, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng tương lai của hắn trong Thế Giới Thứ Hai.

Lo lắng hồi lâu, Hoàng Dật rốt cục làm ra quyết định -- hắn muốn chuyển chức là Hành Hình quan, đem lực công kích phát triển đến mức tận cùng!

Chọn như thế chủ yếu có bốn nguyên nhân:

Đầu tiên, bản thân hắn có tăng thêm lực lượng rất cao. Chủng tộc của hắn tăng thêm 20% lực lượng, nghề nghiệp cũng tăng thêm 20% lực lượng, chuyển chức là Hành Hình quan, lực lượng của hắn sẽ tăng 2000 điểm, cùng với hắn dự định đem 1000 điểm thuộc tính tự do thêm vào lực lượng, cứ như vậy lực lượng trực tiếp tăng lên 3000 điểm. Sau khi trải qua tăng thêm, trên thực tế lực lượng tăng thêm có thể đạt được hơn 4000 điểm.

Thứ hai, chiến hồn công kích của hắn là mạnh nhất. Chờ sau này tầng 1-9 trong chiến hồn công kích của hắn đều tăng tới cực đại, vậy có thể tăng thêm 54% lực công kích, hơn nữa tầng thứ chín của chiến hồn công kích sau khi tăng lên, có thể thức tỉnh áo nghĩa công kích, lần thứ hai tăng 20% công kích, đến lúc đó chiến hồn công kích có thể tăng lên 74% lực công kích. Công kích càng cao, hiệu quả của chiến hồn công kích càng rõ ràng.

Lần thứ hai, Hành Hình quan càng thích hợp đoàn đội hơn so với Thẩm Phán giả. Tuy rằng Thẩm Phán giả cũng là nghề nghiệp trọng điểm thiên hướng công kích, nhưng nó không đem công kích phát huy đến mức tận cùng, năng lực của nó vô cùng toàn diện, công phòng nhiều mặt, nhưng trong tổ đội, loại năng lực công phòng nhiều này mặt là không cần, phòng ngự và sinh mệnh của hắn cao tới đâu, cũng cao không qua Tanker chính, không có cơ hội kháng quái, vậy hai loại năng lực này có vẻ có chút yếu.

Chân chính thích hợp nghề nghiệp Thẩm Phán giả, là người chơi độc hành! Nếu như Hoàng Dật là một người, độc lai độc vãng, vậy Thẩm Phán giả càng thích hợp hắn, dù sao lúc một người, sẽ đối mặt các loại tình huống, cần năng lực toàn diện. Nhưng hắn cũng không phải một người hoàn toàn độc hành, phía sau hắn có tổ chức và công hội, có lúc cần cùng nhau chiến đấu, lúc này tác dụng của Hành Hình quan càng mạnh, có thể khiến hắn thành một người công kích thuần túy, địa vị trong đoàn đội vô cùng rõ ràng.

Cuối cùng, năng lực phòng hộ của Hoàng Dật lúc đầu cũng không yếu. Chủng tộc thú vương của hắn gia tăng 10% nhanh nhẹn, có thể giúp năng lực tránh né, tốc độ di chuyển và các thuộc tính khác của hắn chiếm được tăng lên nhất định; thứ hai, nghề nghiệp phán quan của hắn gia tăng 10% thể chất, cái này khiến giá trị sinh mệnh của hắn cũng không thấp; mặt khác, hắn trải qua Bán Thú Nhân, Bạch Long hai lần tiến hóa, thuộc tính của năng lực phòng ngự cũng có tăng lên; cuối cùng, chiến hồn của hắn là chiến hồn hoàn mỹ, sinh mệnh và phòng ngự tăng thêm đều rất khả quan. Năng lực phòng ngự của hắn đến trình độ này cũng đã là đủ rồi, không cần tận lực đi tăng lên.

Sau một khắc, Hoàng Dật vươn tay, đặt trên hành hình chi thủ.

【 hệ thống nhắc nhở 】: Bạn thành công chuyển chức là 【 Hành Hình quan 】.

Vừa chuyển chức thành công, các loại hiệu quả tăng thêm của【 Hành Hình quan 】lập tức thể hiện ra. Thuộc tính toàn thân trên cơ bản đều được tăng lên, loại mức độ tăng lên này là vượt xa tăng lên do tiến hóa mang đến.

Trong cái này, tăng lên lớn nhất là thuộc tính phương diện công kích, lực công kích của hắn trước đó là hơn 2 vạn điểm, nhưng hiện tại lại đạt được hơn 3 vạn điểm, tăng lên phân nửa. Ngoài ra, thuộc tính loại công kích còn lại của hắn, ví dụ như tỷ lệ bạo kích, hiệu quả bạo kích, tốc độ công kích đều được tăng lên trên diện rộng.

Hoàng Dật còn có 1000 điểm thuộc tính tự do, hắn toàn bộ đều tăng lực lượng, lực công kích nhất thời lần thứ hai tăng lên một đoạn.

Đến tận đây, Hoàng Dật rốt cục thành công chuyển chức, thực lực đề thăng lên một trình tự mới. Nếu như nói trước đó mỗi một lần thực lực của hắn tiến bộ, đều chỉ là tăng lên một bậc thang, như vậy lần này chuyển chức trực tiếp tăng lên một tầng lầu.

Hắn hiện tại cách trình tự của Đao Phong, Long Thứ bọn họ, chỉ còn bước cuối cùng, chờ trang bị của hắn hoàn toàn thay đổi thành trang bị cam, chiến hồn công kích tăng lên tầng thứ chín, là có thể bước vào cái trình tự kia.

Kế tiếp, Hoàng Dật truyền tống đi ra ngoài, một lần nữa về tới chiến giả đại sảnh của Thiên Thai thành. Hiện tại hắn đã đem khiêu chiến chuyển chức quan trọng nhất làm xong, kế tiếp cũng là tăng lên trang bị, trang bị của hắn còn có một vài là trang bị tím, đã không theo kịp thực lực của hắn. Mặt khác, trên người hắn còn có một ít trang bị cam là cấp 50, ví dụ như vũ khí quan trọng nhất, vũ khí của hắn là sau khi giết chết Man Chuy và Man Liệt của Phong Lâm trại, dùng hai vũ khí tím của bọn họ luyện chế thành, đẳng cấp là cấp 50, hiện tại đã có chút lạc hậu, cần thay đổi một vũ khí mới.

Hoàng Dật cấp tốc rời khỏi chiến giả đại sảnh, đi tới phòng đấu giá của Thiên Thai thành.

"Xin chào ngài, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao?" Vừa tiến vào phòng đấu giá, một phục vụ thấy Hoàng Dật quần áo sạch sẽ, lập tức cười đi tới.

"Gọi người phụ trách của các người đến đây đi! Tôi có một vụ làm ăn lớn muốn làm cùng các người." Hoàng Dật nói.

"Cụ thể là bao nhiêu? Trong mắt chúng tôi, ít nhất phải hơn ngàn vạn kim tệ mới có thể tính là làm ăn lớn." Vậy bồi bàn lễ phép nói.

"Đây là một vụ làm ăn trên trăm triệu." Hoàng Dật cười thần bí.

Người phục vụ hơi kinh hãi, sau đó chuyển mắt, nói: "Được, mời ngài theo tôi tới phòng quý khách." Dứt lời, phục vụ mang theo Hoàng Dật đi tới phòng khách quý của phòng đấu giá.

"Mời chờ một lát, tôi đi thông báo thiếu gia." Sau khi đi tới phòng khách quý, người phục vụ lập tức nói một tiếng với Hoàng Dật, sau đó đóng cửa lại lui đi ra ngoài.

Hoàng Dật kiên trì đợi một hồi, vụ làm ăn lớn theo như lời của hắn, tự nhiên cũng là 20 vạn trang bị của Băng Phong Thủy Hồn bọn họ rơi ra sau khi chết, những trang bị này hắn phỏng chừng một chút, giá trị ít nhất hơn năm trăm triệu! Đây là cơ duyên chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hắn sau này sẽ rất khó lấy được nhiều trang bị như vậy. Lần này là Băng Phong Thủy Hồn bọn họ gom góp một đám tinh anh, hơn nữa cuối cùng là Sa Vương ra tay mới làm được, sau này người chơi sẽ không sẽ ngốc tụ tập một đám tinh anh đi đánh Long Đô, Sa Vương cũng không có loại cơ hội giết địch này nữa.

Mà Hoàng Dật cũng rất khó đi giết nhiều người chơi tinh anh như vậy, trừ phi có thể lần thứ hai thu được một khối 【 năng lượng thạch đặc thù 】, cung cấp một lần năng lượng vô hạn, tiến hành Tuyên Án đối với hơn mười vạn kẻ địch, giống như lần kia đánh chết 30 vạn người của Phong Chí bọn họ. Bằng không dưới tình huống bình thường, hắn giết không được nhiều người như vậy, kẻ địch chạy tứ tán, hắn căn bản không có cách nào truy.

Đúng lúc này, cánh cửa của phòng khách quý mở ra, một người nam mặc quần áo tinh xảo, tóc chải gọn bóng loáng đi đến. Hoàng Dật đối với người này có một chút ấn tượng, lần trước hắn tham gia buổi đấu giá đặc biệt của đoàn mạo hiểm Tử Vô Nhai thì, bởi vì ôm mèo trắng nhỏ, bị phục vụ ngăn cản tại cửa, không cho phép tiến vào, lúc đó vị Thiển Chiết thiếu gia này cũng có mặt, sau đó Hắc Xà tướng quân vừa đến, Thiển Chiết thiếu gia tự mình đi chiêu đãi đối phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.