Thông tin truyện

Bỉ Ngạn Hữu Yêu

Bỉ Ngạn Hữu Yêu

Nguồn:

haxuyen.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.4/10 từ 122 lượt
======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Bỉ Ngạn Hữu Yêu> tại truyenfull.vn ========

Thể loại: huyền huyễn, hài, xuyên không, HE, NP

Ngón tay hắn mơn trớn bờ môi cô, thì thào nói: “Người đời đều có luân hồi, thế nào rồi cũng sẽ nhìn thấy hoa bỉ ngạn. Hoa này là điểm kết thúc, cũng là điểm khởi đầu. Nếu có một ngày, nàng và ta xa cách, ta nguyện hóa thành một đóa hoa bỉ ngạn đợi nàng ở “Minh Thành”, nàng có nguyện hiến xương cốt chôn cùng một nơi với ta chăng?”

Bình luận truyện