Biên Niên Sử Nam Thiên Quốc

Chương 132: Lời cuối của tác giả
Sau một thời gian dài viết bộ truyện đầu tay, mặc dù bộ truyện này nhiều lần bị bỏ qua một bên nhưng ta cũng đã cố gắng hoàn thành nó theo đúng lời hứa. Mỗi một tác phẩm mang bút danh Lãnh Phát Công Tử đều sẽ hoàn thành và không thể bỏ dở. Mặc dù trong truyện có nhiều tình tiết bị bỏ qua để đẩy nhanh đến kết truyện, nhưng cuối cùng nó cũng có một cái kết hoàn chỉnh và viên mãn. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi bị truyện, hay ai đang theo dõi hoặc chẳng có ai... Bị đứt mạch thì cho ta vô cùng xin lỗi. Lão Lãnh cảm tạ các lão trong tàng thư viện thời gian qua đã liên tục ủng hộ và khích lệ. Nhưng từ nay bút danh Lãnh Phát Công Tử có lẽ sẽ ít xuất hiện. Ta chuyển bút danh...

Vài lời tùy hứng thôi, nhưng cho cùng theo ta nhận thấy đây là một phế phẩm. Có thời gian ta sẽ trau chuốt chỉnh sửa, nhưng chắc khó. Ai đọc bộ truyện này mà cảm thấy thất vọng thì cho ta xin lỗi, nhưng các vị đừng bỏ cuộc quá sớm. Bởi các tác phẩm sau ta tung ra đều cân nhắc suy nghĩ kĩ tình tiết chứ không phải là viết cho có như bộ này.

Cảm tạ các vị!

R.I.P "Lãnh Phát Công Tử"

HS "Lãnh Nguyên Minh"