Thông tin truyện

Bồ Đề Kiếp

Bồ Đề Kiếp

Nguồn:

vannguyetcung.wordpress

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.7/10 từ 29 lượt
Editor: Vũ Linh
Số chương: 118 + 7 NT

Ta vốn cho rằng mình sẽ mãi mãi ngụ tại Ly Hận thiên lâu, thành thành thật thật làm một tiểu Phật tử tâm sáng như tuyết…

Không nghĩ ngày ấy ở phàm trần, vốn muốn giúp hắn thành toàn một đoạn nhân duyên, lại vì hắn mà sinh chấp niệm…

Danh sách chương

Bình luận truyện