Thông tin truyện

Cam Thân Tù Tỏa

Cam Thân Tù Tỏa

Tác giả:

Nguồn:

lupusetluna.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.6/10 từ 28 lượt
Edit: Luna
Thể loại: điều giáo, cao H, đoản văn

Đây là câu chuyện về một M bề ngoài muộn nội tâm lẳng lơ run rẩy tâm tâm niệm niệm muốn bị S công quân bề ngoài lãnh khốc bên trong cật hóa (tên tham ăn) nhào nặn như bột làm thành tiểu lung bao. (lung bao cũng là một loại bánh bao a~)

Bình luận truyện