Chân Linh Cửu Biến

Chương 1419: Bảng xếp hạng sau cùng (2)Nhưng mà vào lúc nhìn thấy người nọ ra đời Đông Hải Liệt Thiên Kiếm phái, nghe nói được Tiểu Bạch Vũ coi trọng, thậm chí đã lấy được Tiểu Bạch Vũ Khai Thiên Kiếm Thuật truyền thừa, chính là kiều sở trong Liệt Thiên Kiếm phái đời thứ ba kiếm tu. Con ngựa đen này mọi người xem ra dường như cũng lộ ra chuyện đương nhiên.

Sau người nọ, Tư Mã Trùng Phong lấy hai trăm bảy mươi làm điểm xếp hàng thứ mười ba. Thủy Chí Nhu xếp hạng thứ mười bốn, chiến công đạt hai trăm bảy mươi hai điểm, Tang Du kém sáu điểm xếp hàng thứ mười lăm.

Từ vị trí thứ mười sáu đến thứ hai mươi đại đa số tất cả đều là người quen, theo thứ tự là Tử Dương cung Tô Cẩm, Thủy Tinh cung Trình Thế Trang, Phù Chú môn Vu Tử Thanh, Vũ Văn thế gia Vũ Văn Kinh Lôi cùng với Thiên Huyền thông Hạ Hầu Vô Thương.

Những chênh lệch chiến công giữa những người này cũng không quá lớn, đến thời điểm Hạ Hầu Vô Thương xếp hàng thứ hai mươi có điểm chiến công vẫn như cũ đạt tới hai trăm năm mươi hai điểm

Tuy nhiên bắt đầu từ tên thứ hai mươi mốt, giữa pháp tướng trung kỳ tu sĩ quả thật xuất hiện một đạo phân cách rõ ràng. Đứng hàng thứ hai mươi mốt chính là một vị đệ tử đích truyền của Lưu Vận các đến từ Trung Thổ đại hình tông môn. Chiến công của hắn chỉ có hai trăm hai mươi sáu điểm, chênh lệch so với Hạ Hầu Vô Thương xếp hàng thứ hai mươi đạt tới hai mươi sáu điểm. Đây cũng không phải là một chênh lệch dễ dàng bù đắp.

Lục Bình nhìn xuống dưới nữa, phát hiện thượng bảng phía sau phần lớn đều là Trung Thổ cùng với hải ngoại đại hình tông môn đích truyền tu sĩ. Trong đó có sự tỷ muội Thiền Nguyệt Thiền Tương của Thiên Nguyệt tông. Còn Ân Thiên Sở cũng lấy một trăm tám mươi ba điểm đứng hàng thứ ba mươi sáu, thành một trong hai vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ tiến vào Thất Tổ Đạo Đàn của Chân Linh phái.

Làm người ta tương đối tiếc nuối là Thanh Hồ. Điểm chiến công của nàng ấy đạt tới một trăm ba mươi tám điểm, lúc này ở khoảng cách chiến công bảng tên thứ năm mươi còn chênh lệch có mười ba điểm mà không leo lên chiến công bảng.

Tuy nhiên làm một nhà trung hình môn phái, trong lớp đệ tử đời thứ ba có thể có hai người leo lên chiến công bảng của pháp tướng trung kỳ đã đủ xuất sắc rồi. Rất nhiều đại hình tông môn uy danh hiển hách ở tu luyện giới lần này nhiều nhất cũng chỉ có hai tên đích truyền tu sĩ có thể thượng bảng thôi. Huống chi Chân Linh phải còn có tồn tại Lục Bình là người khống chế bá chủ pháp tướng trung kỳ chiến công bảng!

Lần này trong chiến dịch tiêu trừ Cửu Huyền lâu ma la, Chân Linh phải có thể được cho là một trong môn phái quang thải chói mắt nhất, nhưng trên thực tế thu hoạch của Chân Linh phái lại há chỉ những thứ này!

Pháp tướng hậu kỳ chiến công bảng Chân Linh phải hiển nhiên sẽ không hy vọng xa vời, nhưng pháp tướng sơ kỳ chiến công bảng Chân Linh phái vẫn có hy vọng đánh vào.

Nếu như nói chiến công bảng của pháp tướng trung kỳ bởi vì là tinh anh tu sĩ đời thứ ba của toàn bộ tu luyện giới tranh đấu so tài mà hấp dẫn chú ý của mọi người, như vậy chiến công bảng của pháp tướng sơ kỳ chỉ còn sót một chữ “Loạn”!

Chiến công bảng của pháp tướng sơ kỳ sở dĩ “Loạn”, một nguyên nhân bởi vì nhân số pháp tướng sơ kỳ tu sĩ nhiều hơn nếu so với pháp tướng trung kỳ tu sĩ, một nguyên nhân khác là sự chênh lệch lẫn nhau giữa tu vị thực lực của pháp tướng sơ kỳ tu sĩ cũng không phải quá lớn, nguyên nhân thứ ba là chiến tổn của pháp tướng sơ kỳ tu sĩ bây giờ quá lớn. Có thể ngày hôm trước tu sĩ vẫn còn trên chiến công bảng, ngày hôm sau đã biến mất trên chiến công bảng bởi vì vẫn lạc, hay hoặc là sau khi trọng thương không cách nào xuất thủ cướp đoạt chiến công mà rơi xuống.

Vì vậy, so với chiến công bảng của pháp tướng trung kỳ có cạnh tranh kịch liệt, chiến công bảng của pháp tướng sơ kỳ lộ ra chút tạp nhập vô chương. Thậm chí chiến công bảng của ô pháp tướng sơ kỳ vẫn trước sau xuất hiện qua chuyện hai tu sĩ xếp hạng đứng đầu bảng đột nhiên biến mất, ý nghĩa hai vị tu sĩ đó đã hoàn toàn vẫn lạc.

Ngay cả xuất hiện tu sĩ đứng đầu bảng đều có thể dễ dàng vẫn lạc mà biến mất trên bảng, như vậy có thể thấy được trình độ hỗn loạn trên chiến công bảng của pháp tướng sơ kỳ.

Tuy nhiên nếu như cẩn thận quan sát pháp tướng sơ kỳ chiến công bảng, có thể từ trong nhận ra được mấy sự tồn tại có thực lực bền bỉ. Xếp hạng của bọn họ mặc dù một mực phập phồng trên bảng, nhưng chưa hề rơi bảng. Mà càng trọng trọng yếu hơn chính là bọn họ hoàn hảo còn sống, vì vậy có thể cuối cùng chiếm cứ một chỗ ngồi trên chiến công bảng.

Trong đó có hai người Chân Linh phái là Lưu Thiên Viễn cùng với Thiên Thành lão tố!

Bản thân của Lưu Thiên Viên được xem như một tên khổ tu sĩ. Dưới tình huống tư chất tự thân tốt lại được Thiên Khang lão tổ Pháp Tướng Chi Hồn trợ giúp, hôm nay pháp tướng sơ kỳ điên phong tu vi là tồn tại cực kỳ xuất sắc trong lớp đồng cấp tu sĩ.

Hơn nữa khoảng thời gian cuối cùng liên thủ với Ân Thiên Sở và Lục Bình, dưới sự giúp đỡ của hai người, chiến công đạt được thật không ít. Thậm chí còn có hai ba lần dưới sự giúp đỡ của Lục Bình vượt cấp chém chết Ngọc Tu La, khiến cho chiến công của hắn lấy được tăng trưởng nhanh chóng. Hôm nay trên chiến công bảng vững vàng chiếm cứ vị trí thứ hai mươi ba, vững vàng đoạt được một tư cách tiến vào Thất Tổ Đạo Đàn.

Trong khi đó đạt được tư cách khác lại là Thiên Thành lão tổ, thậm chí xếp hạng của Thiên Thành lão tổ còn trên xa Lưu Thiên Viễn, lấy hai trăm chín mươi mốt điểm xếp hàng thứ mười ba. Đây là bởi vì duyên cớ Thiên Thành lão tổ muộn nửa tháng, nếu không chiến công này nhất cử tiến vào trước Z mười cũng không chút vấn đề.

Lưu Thiên Viên mặc dù dưới sự giúp đỡ của Lục Bình cùng Ân Thiên Sở lấy được không ít chiến công tính điểm. Nhưng Lục Bình cùng Ân Thiên Sở bản thân hai người còn phải cướp đoạt chiến công, vì vậy trợ giúp Lưu Thiền Viện dù sao vẫn có hạn chế.

Nhưng Thiên Thành lão tổ thì không giống vậy. Thiên Thành lão tổ lấy Chữ Mẫu Địa Tâm Hỏa luyện thành bản mệnh vô thượng thần thông Hỏa Ngục Phần Thiên, khiến cho Thiên Thành lão tổ lấy pháp tướng sơ kỳ tu vi hoàn toàn có thể khiêu chiến pháp tướng trung kỳ tu sĩ.

Hơn nữa bên người Thiên Thành lập tổ có Thiên Cầm, Thiên Sơn hai vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ đặc biệt phụ trợ cướp đoạt chiến công tính điểm Cho nên, Thiên Thành lão tổ mặc dù chậm nửa tháng so với những người khác, nhưng chiến công tính điểm của ông ta cũng dọc theo đường đi lớn lên, cuối cùng xếp hàng thứ mười ba.

Trừ hai người Lưu Thiên Viễn cùng với Thiên Thành lão tổ ra, Chân Linh phái trên thực tế còn có một vị pháp tướng Sơ kỳ tu sĩ leo lên chiến công bảng, đó chính là Lôi lão lục Lôi Địch!

Bản thân Lôi Địch nghiêm chỉnh mà nói cũng chưa tính là Chân Linh phái tu sĩ. Lần này bởi vì từ chối được tình cảm của hai người Tần Vũ, Tân Cương mới từ Bắc Hải chạy tới. Nhưng tham dự tranh đoạt chiến công bảng lần này cuối cùng hắn cũng không thể dùng danh nghĩa Lạc Tâm phái, cho nên dứt khoát chia vào thân phận của Chân Linh phái đệ tử đời thứ ba nhận lấy Chiếu Ảnh Thạch.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.