Chân Linh Cửu Biến

Chương 1420: Trần ai lạc địnhLôi Địch bản thân hắn mặc dù ra đời Lạc Tâm phái, nhưng sau đó lại có tế ngộ. Hôm nay một thân bản lãnh được từ Lạc Tâm phái bất quá chỉ còn lại có một hai phần mười. Đây cũng là nguyên nhân Lôi Địch đối với Lạc Tâm phái cũng không có cảm giác quy chúc bao lớn.

Thực lực bản thân Lôi Địch trong lớp đồng cấp tu sĩ xem như kiều sở, chính là so với Lưu Thiên Viên cũng phải không kém gì, lại có hai huynh đệ Tần Vũ, Tần Cương toàn lực tương trợ. Sau đó lại có Lục Bình âm thầm dặn dò, Chân Linh phái mấy vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ đời thứ ba cũng có nhiều chiếu cố với hắn, Điều đó khiến cho Lôi Địch không ngờ cũng giết lên chiến công bảng, danh liệt thứ ba mươi tám trong pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, cũng coi là một vị trí cực kỳ vững chắc.

Pháp tướng trung kỳ chiến công bảng Chân Linh phải có hai vị tu sĩ được chọn vào. Pháp tướng sơ kỳ chiến công bảng càng có ba người được chọn, thành tựu như vậy đã đủ Chân Linh phải đưa tới sự chú ý của toàn bộ tu luyện giới.

Tuy nhiên trừ có thể tranh đoạt danh ngạch tiến vào Thất Tổ Đạo Đàn ra, còn có tranh đoạt danh ngạch tiến vào Tam Đại bí cảnh. Biểu hiện của Chân Linh phái vẫn như cũ không dứt, trong đoán đan hậu kỳ cùng với đoán đan trung kỳ tu sĩ đều có đệ tử được chọn vào, trong đó đoán đan hậu kỳ chỉ có một người tiến vào trước trăm tên, hơn nữa còn là một vị tu sĩ đời thứ ba của Chân Linh phái.

Mà trong đoán đan trung kỳ tu sĩ lại có bốn người tiến vào trước trăm tên, hơn nữa bốn người đều là Chân Linh phái độ tử đời thứ tư. Đặc biệt là Lục Bình môn hạ đệ tử Vương Huyền Kỳ cùng với Đô Huyền Lạc hai người song song tiến vào trong trước trăm tên. Chính Lục Bình sau khi nghe nói cũng có chút ngoài ý muốn.

Vương Huyền Kỳ được chọn vào đối với Lục Bình mà nói ít nhiều là chuyện đương nhiên. Dù sao hắn làm khai sơn đại đệ tử của Lục Bình, lại là kiếm tu có tu vi đạt tới đoán đan sáu | tầng sắp bước vào đoán đan hậu kỳ. Mặc dù hắn chỉ là một gã đệ tử đời thứ tư, nhưng thực lực của hắn đúng là đã đạt đến cực hạn trong đoán đan trung kỳ tu sĩ.

Đỗ Huyền Lạc được chọn vào khiến cho Lục Bình thoáng cảm thấy một ít ngoài ý muốn. Dù sao tu vị của hắn phải kém một chút, hơn nữa tu luyện Thổ chúc tính pháp quyết cũng không quá am hiểu đối địch tranh đấu. Đối với Lục Bình mà nói, ưu thế của Đỗ Huyền Lạc là sau khi tiến cấp pháp tướng kỳ, nhưng lại không nghĩ tới Đô Huyền Lạc ưu tú thậm chí vượt xa ngoài ý liệu của Lục Bình. Đây là một đệ tử điển hình đem thiên phú cùng khắc khổ dung hợp chung một chỗ.

Dựa vào toàn thể Chân Linh phái cùng chung cố gắng, Chân Linh phái như cũ vẫn đứng cao ở vị trí đệ nhất trong xếp hàng toàn bộ trung bình môn phái. Chẳng những đoán đan kỳ đệ tử có tư cách vào bí cảnh có thể lấy được tương đối bộ phận tư nguyên tu luyện, chính là bản thân môn phái cũng sẽ đệ tử tiến vào bí cảnh cuối cùng nạp lên hai phần ba thu hoạch cùng với đạt được bộ phận bồi thường trong một phần tư nguyên tu luyện của Cửu Huyền lâu nhà mình xuất ra.

Trung hình môn phái có tư cách này chỉ có môn phái đứng hàng trước năm. Mà có thể xếp hàng thứ nhất, tư nguyên tu luyện bồi thường đạt được dĩ nhiên phong phú nhất trong tất cả trung hình môn phái.

Ba ngày sau, mười vị Thuần Dương tu sĩ liên hiệp phát ra đưa tin tới các nhà môn phái tham gia cuộc chiến cùng Cửu Huyền lâu. Cửu Huyền lầu cuộc chiến tuyến cáo kết thúc, các đại chiến công bảng phong tồn, các phái thượng bảng tu sĩ cần phải trong ba ngày chạy tới Lưỡng Hà chi địa. Đến lúc đó các phái Thuần Dương lão tổ liên thủ mở ra Thất Tổ Đạo Đàn cùng với Tam Đại bí cảnh.

Lưỡng Hà chi địa chỉ là địa vực giữa dãy đất thượng du của Ngọc Lan Hà cùng Thanh Minh Giang. Nghe nói năm đó sau khi Giao đạo nhân cùng Bằng đạo nhân một đường đại chiến rơi xuống phương thế giới này, tạo thành Hà Nguyên chi địa của Thanh Minh Giang cùng Ngọc Lan Hà. Hổ đạo nhân, Viễn đạo nhân, Loan đạo nhân, Quy đạo nhân, Thiên đạo nhân trước sau đến hội tụ cùng hai vị đạo nhân, bảy người cuối cùng ở Lưỡng Hà chi địa mở ra Thất Tổ Đạo Đàn, truyền đạo giảng pháp.

Sau khi nhận được mười vị Thuần Dương liên hiệp ban bố đưa tin, toàn thể Chân Linh phái trong nơi đóng quân bắt đầu chuẩn bị rời đi. Trong đó Lục Bình, Ân Thiên Sở, Thiên Thành lão tổ, Lưu Thiên Viễn, Lôi Địch năm vị pháp tướng tu sĩ cùng với năm vị đoán đan kỳ tu sĩ đủ tư cách vào Tam Đại bí cảnh kể cả Khương Thiên Lâm lão tổ cùng nhau chạy tới Lưỡng Hà chi địa. Còn những Chân Linh phái tu sĩ khác dưới sự dẫn dắt của Thiên Sơn lão tổ cùng với Thiên Cầm lão tổ chạy về Bắc Hải.

Chân Linh phải một nhóm gần trăm người đương nhiên sẽ không thông qua Doanh Sơn tiền viện trở về Bắc Hải. Chưa nói kéo cờ gióng trống như vậy sẽ bị tu luyện giới phát hiện siêu viên trình cự ly Truyền tống trận của Chân Linh phái ở Doanh Sơn tiền viện, chỉ một cái tiểu hình Truyền tống trận đó mỗi một lần truyền tống bất quá mấy người lại phải hao phí một viên cực phẩm linh thạch, giá cao bực này đủ toàn thể Chân Linh phái nhức nhối rồi.

Chân Linh phải lần này trước tiên muốn đi hướng đông, rồi sau đó mượn dùng siêu viễn trình cự ly Truyền tống trận của Thiên Nguyệt tông cùng phái Tiêu Dao trở về Đông Hải, đó sẽ từ Đông Hải trở về Bắc Hải.

Hết thảy những thứ khác đều nói được, nhất ứng sự vụ trong nơi đóng quân rất nhanh sau đó thu thập xong. Vậy mà đến cuối cùng một cái thủy mạch thật nhỏ do Lục Bình dân dắt ra từ trong Thanh Minh Giang lúc này lại phạm vào khó khăn.

Chân Linh phái mấy vị lão tổ dĩ nhiên đã biết được chuyện trong tay Lục Bình có Thuần Dương linh bảo. Nhưng lúc này đám người Thiên Lâm lão tổ cũng không kịp khiếp sợ với Lục Bình ở Đông Hải và Trung Thổ làm ra những đại sự kinh thiên động địa đó, mấy vị lão tố bây giờ nhìn cái thủy mạch ở nơi đóng quân mỗi một người đều mặt lộ không thôi.

- Cái thủy mạch này dù sao cũng tương đương với một cái tiểu hình linh mạch chứ?

- Tiểu hình linh mạch? Thủy mạch cũng không phải đơn thuần cầm tới làm linh mạch dùng. Nếu đem cái thủy mạch này nghĩ biện pháp cấy vào trong một con sống, như vậy sinh ra ảnh hưởng với con sông chí ít cũng là hiệu quả của một cái trung hình linh mạch.

- Ý của ngươi là nghĩ biện pháp mang cái thủy mạch về Bắc Hải phải không?

- Ở Trung Thổ cũng chỉ có Ngọc Lan Hà cùng Thanh Minh Giang hai đại thủy mạch đan xuyên qua toàn bộ Trung Thổ thế giới. Thủy mạch chi mạch sau khi bị chặn lấy phần nhỏ vẫn có thể lấy được bổ sung cùng khôi phục cuồn cuộn. Những con sống khác phàm ẩn chứa thủy mạch lại có người nào có thể bị chặn lấy, một khi chặn lấy cả con sông đều phải phế bỏ, đến lúc đó chính là trời giận người oán!

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.