Chân Linh Cửu Biến

Chương 1490: Bảo thuyền chi uy (1)Thiên Sâm chết, đây là Chân Linh phải lần nữa tổn thất pháp tướng tu sĩ kế sau hai người Thiên Phàm, Thiên Điền vẫn lạc ở cuộc chiến Cửu Huyền lâu!

Hôm nay Chân Linh phải mượn ma la đại kiếp hết sức khuếch trương thế lực trong đó có không ít trù mưu tính toán đều là Lục Bình tự mình tham dự. Mà thuộc về ngay lúc lên cấp đại hình tông môn mỗi một vị pháp tướng tu sĩ đều là chiến lực vô cùng trọng yếu của Chân Linh phái, hiện giờ lại dễ dàng bỏ mình từng người như vậy, làm sao không khiến cho Lục Bình thống tích giận dữ!

Lục Bình không ngờ muốn trực tiếp đi tìm Diễm Cửu Tiêu, quyết định này làm Thiên Cầm cùng với Thiên Thành hai người cả kinh thất sắc, không chút nghĩ ngợi một tiếng cự tuyệt. Mới vừa rồi mặc dù Lục Bình toàn thân thối lui trong cuộc gặp gỡ với Diễm Cửu Tiêu, hai người mặc dù biết Lục Bình thực lực mạnh mẽ lá bài tây đông đảo, nhưng cũng không cho rằng chuyện như vậy có thể phát sinh lại hai ba lần nữa, dù sao cũng là Thuần Dương lão tổ!

- Lục sư điệt, lúc này cũng không phải là thời điểm dồn tức giận, đối kháng Diễm Cửu Tiêu, chỉ có bổn phải bảo thuyền mới là đúng lý!

- Không sai! Hỏa Loan nhất tộc thế lớn, bổn phái hôm nay tuy có thực lực của đại hình tông môn, nhưng dù sao để uẩn nông cạn. Hôm nay Hỏa Loạn nhất tộc khiêu khích, bọn ta chỉ có một đường tử thủ. Ta tin tưởng có bảo thuyền ở chỗ này, Hỏa Loan nhất tộc cũng sẽ không mạo hiểm giết địch một ngàn tự tổn tám trăm nguy hiểm cùng bổn phải liều mạng!

Mọi người còn lại cũng rối rít ra lực khuyên Lục Bình không nên mạo hiểm. Chính Lục Cầm Nhi có lòng tin đầy đủ nhất đối với Lục Bình cũng tràn đầy lo lắng nhìn hắn.

Lục Bình khẽ nhíu mày, kể từ sau khi Chân Linh phải bảo thuyền thử hàng, Chân Lĩnh phái thời kỳ hiển nhiên đại chấn, nhưng lại thật quá mức lệ thuộc vào bảo thuyền. Cần phải biết phương thế giới này đúng là vẫn phải xem thực lực tự thân của tu sĩ, bảo thuyền đương nhiên lợi hại dù sao cũng là ngoại vật. Tuy nói nó được xưng có thể chống lại cùng Thuần Dương, nhưng dù sao vẫn có tất cả bất tiện. Nếu thật có Thuần Dương cùng một chiếc bảo thuyền hao tổn, cuối cùng mười có chín thua thiệt còn là bảo thuyền.

Xem ra sau chuyện này, có cần thiết đem tác dụng của bảo thuyền trọng sinh định vị một chút. Đừng quên chiếc bảo thuyền mặc dù đã chữa trị, nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn bao nhiêu so với bảo thuyền của Phi Linh phải lúc trước, khi đó nó không phải đã bị người đánh chìm mất đáy biển sao?

Tuy nhiên Lục Bình vẫn như không có chuyện gì xảy ra giải thích:

- Hai vị sư thúc hãy yên tâm, nếu đệ tử dân đi tìm Diêm Cửu Tiêu, phía dưới tay dĩ nhiên có mấy phần phấn khích. Huống chi Diễm Cửu Tiêu lúc này đột nhiên tiến vào khu vực trung ương của Xích Vụ đảo thật quỷ dị, có lẽ chuyện liên quan đến bí mật của Hỏa Loan nhất tộc xâm lấn Xích Vụ đảo. Đệ tử nhất định phải đi chuyến này. Huống chi chỉ cần đệ tử kéo lại Diễm Cửu Tiêu, đám người Khương sự bá ở hải vực bên ngoài đảo hiển nhiên phần thắng tăng nhiều.

Thiên Cầm lão tổ còn đợi giải thích, Lục Bình lại trước một bước nói:

- Sư thúc, lần này đệ tử cần khai thiên di vật trong tay sư thúc dùng một chút!

Thiên Cầm lão tổ hơi chần chờ liền đem linh vũ đó giao cho Lục Bình, nói:

- Cứ việc cầm đi! Linh vũ này tuy là một món dị bảo, nhưng đối với ta mà nói quan trọng hơn cũng là một đạo ý niệm của Loạn đạo nhân tích chứa bên trong trước đó. Chẳng qua vật này tựa hồ chỉ có Loan huyết mạch tu sĩ phát huy hiệu quả lớn nhất, Lục sư điệt người...

Lục Bình cười nói:

- Sư thúc hãy yên tâm! Sau chuyện lần này, bảo vật tất khi châu về hợp phố!

Hỏa Loan nhất tộc thế nào cũng không nghĩ tới Chân Linh phái phản kích không ngờ sẽ đến nhanh chóng cùng quả quyết như vậy!

Vào lúc Diễm Linh Cừu giả mượn tên tộc trưởng hạ lệnh trở kích Chân Linh phải viện thủ, sau khi tại chỗ đánh gục một tên pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, làm bị thương nặng pháp tướng trung kỳ tu sĩ dân đầu, Chân Linh phải bảo thuyền tới tiếp ứng quả quyết phản kích, đánh lui Hỏa Loạn nhất tộc tu sĩ truy kích.

Cũng may lúc ấy, Hỏa Loan tộc yêu tu truy kích Chân Linh phái tu sĩ cũng không đầu óc nóng lên, thấy được Chân Linh phải bảo thuyền tới tiếp ứng lập tức lựa chọn rút đi. Nhưng dù vậy vẫn bị bảo thuyền mạnh mẽ phản kích tại chỗ bị thương nặng ba người, cũng may bọn họ thấy thời cơ nhanh hơn, không có người vẫn lạc.

Nhưng mà Chân Linh phải gặp phải tin dữ này, Khương Thiên Lâm đương nhiên không thuận theo. Bảo thuyền toàn lực khởi động đuổi giết người của Hoa Loan nhất tộc, thẳng tiến vào trong hải vực Hòa Loan nhất tộc khống chế trước mắt.

Song phương xung đột tại chỗ bộc phát. Hỏa Loạn nhất tộc tu sĩ dưới sự dẫn dắt của một tên đại tu sĩ mặt đỏ, hội tụ ba vị pháp tướng trung kỳ cùng với bảy vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, dẫn Hỏa Loan nhất tộc hơn trăm tên đoán đan kỳ tu sĩ bắt đầu vậy công Chân Linh phải bảo thuyền.

Hỏa Loan nhất tộc tu sĩ sau khi Diễm Cưu Tiêu rời đi liền do vị đại tu sĩ người cao cổ dài chủ sự, thời điểm phát hiện Chân Linh phải bảo thuyền đột nhiên đánh tới liền cảm thấy không ổn. Mặc dù đại tu sĩ mặt đỏ hết sức chủ trương nhân cơ hội tiêu trừ Chân Linh phải bảo thuyền, nhưng lão ta vẫn kiên trì để lại hơn một nửa lực lượng phòng bị Bắc Hải các phái khác!

Quả nhiên, Chân Linh phái tu sĩ gặp phải phục sát bị giết. Khương Thiên Lâm giá ngự bảo thuyền giận dữ xông tới Hỏa Loan tộc trú địa, tin tức cùng họ triển khai đại chiến lập tức truyền khắp tu sĩ của các phái ở lại giữ Xích Vụ đảo.

Rốt cục có thứ để làm cớ, hơn nữa còn là do Chân Linh phái trở thành kẻ đứng đầu hành động vốn là điều mà các phái ngẩng đầu ngóng trông, thậm chí xuất động là Chân Linh phái bảo thuyền đại sát khí này. Đây mới là phương án ứng đối hoàn mỹ nhất mà các phái mong đợi!

Chân Linh phải bảo thuyền đều xông vào Hỏa Loan nhất tộc trú địa. Trừ Liêm Cửu Tiêu còn có gì có thể ngay mặt ngăn cản? Hỏa Loạn nhất tộc cũng nhất định phải Diễm Cửu Tiểu ra mặt ngăn trở!

Nếu Chân Linh phái lôi kéo Diễm Cửu Tiêu, Hỏa Loan nhất tộc tu sĩ còn lại trước mặt các phái liên hiệp lại không còn đáng kể gì nữa!

Song khi tu sĩ của các phái hào hứng đánh giết vào Hỏa Loan nhất tộc trú địa hải vực, lúc này mới sửng sốt phát hiện Hỏa Loan nhất tộc tộc trưởng cũng không ở nơi đóng quân. Khi đó cùng Chân Linh phải bảo thuyền dây dưa lại là hơn mười vị Hỏa Loan nhất tộc pháp tướng tu sĩ cùng với hơn trăm tên đoán đan kỳ tu sĩ.

Một phần tu sĩ không thấy được Diễm Cửu Tiêu nhất thời chần chờ, nhưng còn có một phần tu sĩ cho rằng đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Hỏa Loan nhất tộc Thuần Dương tộc trưởng không ngờ không có ở nơi đóng quân đây, tinh thần đại chấn càng thêm phấn dũng tranh tiên!

Hỏa Loạn tộc đại tu sĩ người cao cổ dài mắt thấy Bắc Hải các phái không ngờ liên thủ đánh tới cũng khẩn trương, vội vàng chỉ huy bổn tộc tu sĩ kết trận ngăn cản. Nhưng kết trận tiếp chiến, cũng là đồng bao phủ đi vào một nhóm Bắc Hải tu sĩ lúc trước xông vào sau đó lại bắt đầu do dự. Lúc này cho dù bọn họ thối lui ra cũng đã chậm, chỉ có thể cùng Hỏa Loan nhất tộc tu sĩ hỗn chiến với nhau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.