Chân Linh Cửu Biến

Chương 1514: Kinh nghi bất an (1)Trong khi đó, Ngọc Kiếm phái, Sùng Minh phải cùng với Bắc Hải những tông môn thể lực tu sĩ khác vào lúc nhích tới gần Chân Linh phái trước khi chuyện xảy ra đã khoanh vùng định đoạt phạm vi thế lực của mình trước. Thiên Tuệ, Thiên Huyên, Thiên Phong cùng pháp tướng tu sĩ tu sĩ đời thứ ba nghe tin chạy tới bức lui kẻ địch.

Ngay sau đó lại xảy ra một tin tức xúc động thần kinh nhạy cảm của các phái. Thương Hải tông tu sĩ cùng Chân Linh phái đệ tử ra tay đánh lớn trong tranh đoạt một đóa địa cấp thượng phẩm thiên địa linh hỏa. Hai nhà môn phái vốn có tích oán, không ngừng xung đột thăng cấp, song phương trong quá trình xung đột có chết chóc.

Tuy nhiên Chân Linh phải tu sĩ bởi vì trước khi chuyện xảy ra tiến vào khu vực trung ương vàng chiếm địa bàn, mặc dù sớm có chuẩn bị cũng khó tránh khỏi bởi vì vòng chiếm phạm vi quá lớn mà về mặt nhân số thiếu trước hụt sau. Mà Thương Hải tông vẫn chưa triển khai quá trình thăm dò, vì vậy nhân thủ ngược lại vượt qua Chân Linh phái tu sĩ đóng ở nơi đây, khiến cho lần này xung đột Chân Linh phải rõ ràng rơi vào hạ phong.

Ngay vào lúc Thượng Hải tông Đông Hồ lão tổ nghe tin trên đường chạy tới cho phát sinh xung đột lại đột ngột mất tích. Sau đó Chân Linh phái tu sĩ từ một chỗ trú địa khác chạy tới tăng viện đang cùng bổn phái tu sĩ hội hợp, liên thủ đánh giết đại bại Thượng Hải tông tu sĩ. Thương Hải tông cuối cùng chết hơn mười người mới thành công rút lui.

Một vị pháp tướng tu sĩ không ngờ lại mất tích ly kỳ, sống không gặp người chết không thấy xác!

Trong lúc Thương Hải tông Đồng Khôn lão tổ tụ tập các phái pháp tướng tu sĩ cố gắng hưng sư vấn tội Chân Linh phái, Khương Thiên Lâm xuất hiện!

Tiện tay cắt đứt Đông Khôn lão tổ kêu la bên ngoài mạnh bên trong yếu, Khương Thiên Lâm chẳng qua thuận miệng hướng tu sĩ của các phát biểu minh nguyên tắc người của Chân Linh phái không phạm ta ta không phạm người, sau đó bỏ lại các phái pháp tướng tu sĩ rời đi thẳng. Về phần chuyện Thương Hải tông pháp tướng tu sĩ mất tích, Khương Thiên Lâm từ đầu chí cuối lý cũng không lý.

Một vị đại tu sĩ chấn nhiếp đủ các phái thu liễm dã tâm xuân xuân dục động!

Đông Khôn lão tố còn muốn cố gắng cổ động các phái liên hiệp. Nhưng lúc này các phái pháp tướng lão tổ đã hội tụ khu vực trung ương phát sinh xung đột lớn nhỏ thì trong Chân Linh phải xuất hiện pháp tướng kỳ tu sĩ. Lần này chính Đông Khôn lão tổ cũng im lặng không lên tiếng.

Các phái cùng Chân Linh phái tiên tiến hậu hậu phát sinh xung đột, phía Chân Linh phái trước sau có chín vị pháp tướng tu sĩ hiện thân, trong đó còn có Khương Thiên Lâm vị đại tu sĩ này. Tu sĩ của các phái trên mặt mặc dù duy trì trấn tĩnh, nhưng trong lòng của người nào không chấn động mạnh?

Nếu Đông Hồ lão tổ đúng thật đã vẫn lạc trong tay Chân Linh phái, như vậy có thể lặng yên không một tiếng động đưa ông ta vào chỗ chết chí ít cũng phải là một vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Như vậy lúc này ở khu vực trung ương của Xích Vụ đảo Chân Linh phái ít nhất đã tụ tập mười vị pháp tướng tu sĩ.

Đây vẫn chỉ là một phần thực lực mà Chân Linh phải hiển lộ!

Một cổ lưu phong chích nhiệt thổi qua, trong lòng của các phái tu sĩ từng người một cũng không rét mà run. Trong lúc bất tri bất giác, Chân Linh phái không ngờ đã mạnh mẽ tới trình độ như vậy!

Bắc Hải các phái đối với Xích Vụ đảo đã đủ coi trọng, nhưng đại thủ bút giống như Chân Linh phái một hơi phải ra lấy một vị đại tu sĩ lĩnh hàm hơn mười vị pháp tướng tu sĩ như vậy, cộng thêm một chiếc bảo thuyền cùng một vị Bắc Hải Thủy Kiếm Tiền chiến lực không dưới đại tu sĩ ở đây, còn làm Bắc Hải các phái trong lúc nhất thời tay chân luống ở cuống.

Thực lực mạnh mẽ hơn nữa phán đoán trước khi chuyện xảy ra khiến cho Chân Linh phái trong quá trình lần nữa chia nhau Xích Vụ đảo khắp nơi chiếm hết tiền cơ!

Toàn bộ Xích Vụ đảo chính là một tòa đại hình đảo tự diện tích tám trăm dặm, diện tích bên ngoài khu vực cuối cùng bị Chân Linh phá một nhà chiếm cứ một nửa. Mà khu vực trung ương có tư nguyên tu luyện phong phú nhất dưới tình huống đầu tiên xuất thủ càng thêm một lần chiếm cứ bảy thành khu vực!

Nhưng mà Chân Linh phái nuốt lấy mạnh mẽ như thế đem ba bốn ngày đầu kịch biến ở Xích Vụ đảo mặc dù bởi vì Chân Linh phải có số lượng pháp tướng tu sĩ khổng lồ chấn nhiếp mà giận mà không dám nói gì. Nhưng mấy ngày sau các phái ít nhiều đều có viện thủ chạy tới Xích Vụ đảo. Thượng Hải tông Đông Không Đông Quách, Đông Dật ba vị pháp tướng lão tổ càng thêm giữa Bắc Hải các phái nhảy vọt xuống, cố gắng liên kết các phái liên thủ làm áp lực đối với Chân Linh phái, nhường ra một phần quyền quản hạt khu vực trung ương.

Mà ngay vào lúc này, Chân Linh phái vì hóa giải áp lực, thực ra bởi vì nhân thủ thiếu trước hụt sau, Chân Linh phái

mặc dù tụ tập nhiều pháp tướng tu sĩ như vậy, nhưng bọn họ dù sao có chức trách, không thể đóng ở chỗ này lâu dài. Một khi bọn họ rút lui đi, tu sĩ lưu lại thế tất không cách nào trấn thủ nhiều khu vực như vậy. Khi đó mới dưới Mai Thiên Cầm thiết kế, âm thầm đem cánh đồng của khu vực trung ương cắt ra một thành nhường cho mấy nhà Bắc Hải tiểu hình thế lực có pháp tướng tu sĩ trấn thủ. Đồng thời đem phía tây giống vậy nhường ra một thành, nhường cho mấy môn phái thực lực hơi yếu trong mấy nhà trung hình môn phái còn lại cùng Chân Linh phái quan hệ cùng xem là lương hảo như Ngọc Kiếm phái, Sùng Minh phái, Thủy Yên ba nhà chia nhau.

Dĩ nhiên, lúc Chân Linh phải rút lui ra khỏi khu vực hai nơi nhường ra, cũng đã làm hết sức thu vét không còn tự nguyện tu luyện thấy trên mặt nổi. Dù vậy, đối với mấy nhà ở tiểu hình tông môn mà nói, có thể đặt chân ở khu vực trung ương đã là chuyện cực kỳ may mắn rồi. Ba nhà tông môn phía tây mặc dù có chút ý kiến, nhưng tự nhiên không không có được lợi ích từ Chân Linh phái, hiển nhiên cũng không nên đứng phía đối lập.

Nếu là như vậy, Chân Linh phái khi đồ vật hai bên phạm vị thế lực của mình đều đã có một tầng bình chướng bảo vệ, mấy nhà môn phái còn dư lại dù liên hiệp, Chân Linh phái cũng không để vào mắt.

Tuy nhiên qua mấy hôm sau, thanh âm của Bắc Hải các phái kêu la Chân Linh phái bá đạo bắt đầu im tiếng biệt tích, ngay cả Thương Hải tông hoạt được nhất trước đây cũng an tĩnh rất nhiều. Chính là thời điểm Bắc Hải tu luyện giới không rõ, một tin tức đủ để chấn động toàn bộ tu luyện giới truyền đến từ Đông Hải.

Hỏa Loan nhất tộc tộc trưởng, Thuần Dương tu sĩ Diễm Cửu Tiêu vẫn lạc Bắc Hải! | Hỏa Loan tộc tại sao lại vội vàng rút lui Bắc Hải như vậy? Sự mập mờ dường như đang vạch trần trong nháy mắt!

Mặc dù có thể cướp giữa các phái chiếm đoạt tiên cơ chiếm lĩnh Xích Vụ đảo, trừ Chân Linh phải bổn phái có thể trong quá trình đuổi giết Hỏa Loạn tộc rút nhiều nhân thủ hơn ra, sợ rằng nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Chân Linh phái trước khi chuyện xảy ra đã làm xong chuẩn bị khi Hóa Loan tộc rút lui. Vậy có phải cùng ý nghĩa Chân Linh phái trên thực tế sớm đã biết được tin tức Diễm Cửu Tiêu vẫn lạc hay không?

Nhưng vấn đề ở chỗ Chân Linh phải làm sao có thể trước một bước biết được tin tức Diễm Cửu Tiêu vẫn lạc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.