Chân Linh Cửu Biến

Chương 1599: Bắc Hải ma kiếm (1)Mặc dù Thủy Tinh cung trên dưới đã làm đầy đủ phòng bị, sau khi đoàn người Thủy Tinh cung lần nữa đi về phía trước, lập tức có Thủy Tinh cung tu sĩ lại bị tập sát vẫn lạc. Một lần này có hai người bị tập sát, nhưng vẫn lạc là hai tên Tử Phù các pháp tướng sơ kỳ tu sĩ theo Thủy Tinh cung cùng hành động.

Mà lần này hai vị Thủy Tinh cung đại tu sĩ Nguyễn Phì lão tổ cùng với Nguyên Tề lão tổ rốt cục bắt được tung tích của hung thủ, lại chỉ thấy một vị thanh niên hơn hai mươi tuổi một thân áo đen thân hình chợt lóe rồi biến mất. Hai vị đại tu sĩ đang định xuất thủ đuổi chặn, trong thần niệm lại biến mất tung tích của hắn.

Ba ngày sau, Nguyên Tề lão tổ bị thích khách nọ đánh lén bị thương nặng, lần nữa chấn động toàn bộ Đông Hải tu luyện giới. Bởi vì lần này Nguyên Phì lão tổ một mực cũng đã từng một lần nhằm vào tu sĩ hành thích, khi đó mới phát hiện người hành thích chỉ là một vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ thôi.

Nguyên Phì lão tổ cùng tu sĩ áo đen từng có giao thủ ngắn ngủi. Tuy nhiên tu sĩ áo đen hiển nhiên không nguyện làm nhiều đeo bám cùng lão ta, phần nhiều là vừa chạm vào lập tức lui. Nguyên Phì lão tổ mặc dù thành công đả thương người đó, nhưng cuối cùng vẫn khiến cho người đó thành công chạy trốn dưới sự đuổi giết của lão.

Thủy Tinh cung lần này một nhóm chín người, hai vị đại tu sĩ, ba vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ cùng với bốn vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Trong ba vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ có hai người một người là Tử Phù các tu sĩ, một vị là Phong Lôi đảo tu sĩ, bốn vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ thì không có một Thủy Tinh cung đệ tử, lần này nhân mã khí thế hung hăng đánh giết về phía Bắc Minh cựu địa.

Nhưng không chờ tới lúc bọn họ chỉnh hợp Bắc Minh cựu địa liền bỏ ra giá cao bốn người vẫn lạc hơn nữa một vị đại tu sĩ bị thương nặng. Cuối cùng ngay cả Vân Lạc bí cảnh cũng không tới liền hội lưu lưu rút lui trở về Thủy Tinh cung.

Một trận đánh này Thủy Tinh cung lại gặp bị thương nặng, mà tên thích khách áo đen tu sĩ cũng rất nhanh sau đó bị người xác nhận thân phận. Chính là ma kiếm Ân Thiên Sở của Bắc Hải Chân Linh phái đệ tử đời thứ ba, đã từng cùng Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên trở thành “Một tiên một ma”.

Ân Thiên Sở thật ra thì ở Cửu Huyền lâu cuộc chiến đi qua đã có chút thanh danh trong hậu khởi chi tú của tu luyện giới. Dù sao năm đó gã cũng là sự tồn tại có thể tiến vào Cửu Huyền lâu chiến công bảng trước năm mươi tên.

Lúc ấy sĩ của các phái có thể thượng bảng không một người không phải là tuấn ngạn nhất thời. Hôm nay mỗi người là tài lương đống của tông môn. Huống chi vị yêu nghiệt thứ nhất của chiến công bảng càng thêm cùng gà phân chúc đồng môn, hiển nhiên cũng chịu càng nhiều chú ý hơn. Như vậy muốn chứng thật thân phận của người tập sát Thủy Tinh cung tu sĩ không quá khó khăn.

Trận đánh này cũng có thể xem là một trận đánh để Ân Thiên Sở chứng thật thực lực của mình với toàn bộ tu luyện giới. Dựa vào đã từng cùng Bắc Hải Thủy Kiếm Tiền vang danh, ma kiếm Ân Thiên Sở trong lúc nhất thời ở tu luyện giới cũng tính là danh tiếng vang xa. Sau đó Thủy Tinh cung thứ hai đích truyền Lý Thế Càn liền thanh xưng muốn đi Bắc Minh cựu địa lãnh giáo ma kiếm của Chân Linh phái.

Sau khi tin tức truyền về Trung Thổ, Lục Bình cười nói:

- Có Thiên Sở sư đệ uy hiếp Vẫn Lạc bí cảnh, Bắc Minh cựu địa, lại có Tiêu Dao các, Liệt Thiên Kiếm phái diều tương hộ ứng, nói như thế, chủ trì cuộc chiến Thượng Hải tổng diệt phái lúc ấy là Khương Thiên Lâm sự bá rồi.

Xích Luyện Anh kinh ngạc hội:

- Chẳng lẽ huynh không lo lắng sao? Ân Thiên Sở dù sao chẳng qua là pháp tướng trong kỳ tu sĩ thôi. Lý Thế Càn là Thủy Tinh cung thứ hai đích truyền, điển hình pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ. Ân Thiên Sở sẽ là đối thủ của hắn sao?

Lục Bình cười đáp:

- Nếu Thiên Sở sư đệ không muốn lộ diện, chính ta muốn tìm được gã cũng khó! Lý Thế Càn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc mạnh ngoại hạng. Hai người một sáng một tối, Thiên Sở sư đệ vốn chiếm tiện nghi địch sáng ta tối, hơn nữa gã thiện tính tĩnh tạo tàn nhẫn, chưa chắc sẽ thua thiệt. Hai người đeo bám nhiều nhất chính là bất phân thắng phụ. Thiên Sở sư đệ hơi thua hạ phong thôi.

Trong lúc Ân Thiên Sở ở Đông Hải lộ ra uy danh lớn, Chân Linh phái phái ra bảo thuyền, tập trung mười bảy vị pháp tướng tu sĩ, trong đó bao gồm bảy vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ, dân năm trăm đoán đan tu sĩ vây công Thương Hải tông đạo tràng.

Trận chiến này Chân Linh phái cơ hồ tập trung toàn bộ tông môn sáu bảy thành chiến lực. Sau khi công phá Thương Hải tông hộ phái đại trận, cùng Thương Hải tổng dư nghiệt ngoan cố kháng cự triển khai chém giết cuối cùng.

Lúc này Thương Hải tông pháp tướng tu sĩ không ngừng bị Chân Linh phái xâm lấn vây công chỉ còn lại sáu người, chống lại phía Chân Linh phái mười bảy vị pháp tướng lão tổ hiển nhiên không chút phần thắng. Sáu vị pháp tướng tu sĩ toàn bộ bị giết.

Thượng Hải tông cuối cùng ý đồ nội theo Phi Linh phái, khai ích tông môn cấm đoạn đại trận cùng Chân Linh phái đồng quy vu tận. Không ngờ cuối cùng bởi vì Chân Linh phái một loạt chuẩn bị trước hội chiến cuối cùng mà lực chưa như mong đợi. Tông môn cấm đoạn đại trận khai ích cuối cùng bị Khương Thiên Lâm lấy bảo thuyền khắc chế.

Sau trận chiến này, Thương Hải tông ở Bắc Hải tu luyện giới truyền thừa hơn vạn năm cũng từng hiển hách nhất thời bị Chân Linh phải diệt môn. Tuy nhiên Chân Linh phái cuối cùng cũng bỏ ra giá cao gồm một vị pháp tướng tu sĩ vẫn lạc, ba người trọng thương, năm trăm đoán đan tu sĩ cuối cùng còn dư lại chừng bốn trăm, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng.

Nhưng mà hết thảy so với thu hoạch cuối cùng cũng lộ ra không đáng nhắc tới. Thượng Hải tông diệt, toàn bộ Bắc Hải bao gồm Huyền Linh phái bên trong, không một người nào một phái nào dám có chút nghi ngờ đối với địa vị của Chân Linh phái hôm nay.

Sau khi tiêu diệt Thương Hải tông, khiến cho Chân Linh phái không chê hải vực thực tế ở Bắc Hải tu luyện giới nhất cử tăng trưởng gần bốn thành. Vốn dĩ ba mươi sáu tòa trung hình đảo tự dưới quyền hiện giờ đã gia tăng đến bốn mươi chín tòa, hơn nữa còn có hai tòa đại hình đảo tự đối diện nhau trên biển vốn là đạo tràng của Thượng Hải tông, đã tiếp cận trung hình đảo tự, Chân Linh phải thực tế chưởng không tới năm mươi mốt tòa đảo.

Số lượng hòn đảo gia tăng, phạm vi thế lực phát triển không thể nghi ngờ sẽ vì Chân Linh phái tương lai cung cấp tư nguyên tu luyện càng phong phú hơn, cung dưỡng càng nhiều tu sĩ tiến hành tu luyện hơn..

Sau khi Thượng Hải tông phá hủy, tu sĩ cuối cùng của Thượng Hải tông mặc dù cố gắng hủy diệt tài lực cuối cùng của Thượng Hải tông lưu lại, nhưng phần lớn vẫn bị Chân Linh phái cứu chữa cũng như cướp lấy chuyển về Thiên Linh sơn. Những thứ đồ đó có thể nói là bao la vạn tượng, Thương Hải Tông dù sao cũng là tông môn truyền thừa hơn vạn năm. Nếu không phải trong lúc đó đã từng có qua ba ngàn năm chia rẽ, tài lực tông môn của họ thậm chí còn mạnh hơn so với Chân Linh phái trước khi chưa tấn thằng đại hình tông môn.

Linh tài, linh thảo, quáng mạch, linh viên, pháp bảo, đan dược, phù lục, công pháp, thần thông, bí thuật, động thiên vân vân vân vân, trận chiến này Chân Linh phải thu hoạch đủ để gia tăng trăm năm để uẩn của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.