Chân Linh Cửu Biến

Chương 1662: Linh yêu (1)Lục Bình năm đó tiến vào Vẫn Lạc mật địa gặp được bản thể của Long Hòe lão tổ, nhưng chưa hề thấy sự tồn tại của những linh yêu khác. Bây giờ hắn nghĩ lại hiển nhiên ban đầu là Long Hòe lão tổ cố ý vi chi...

- Nhưng hôm nay Vạn Độc Thương Khung Bích đã hoàn toàn rơi vào lão phu chưởng không, một ít hậu bối con em được lão phu chỉ điểm được tùy thời nghênh đón lội kiếp hóa thành hình người. Bản thể ban đầu của lão phu mặc dù không cách nào thoát khỏi Vạn Độc Thương Khung Bích, nhưng năm đó cũng từng lấy hóa thân du lịch thiên hạ. Vân Lạc mật địa trong trăm năm đủ để ra đời hơn hai mươi vị pháp tướng tu sĩ, trong đó không thiếu sự tồn tại cấp bậc Thuần Dương. Đấy ở phương thế giới này cũng tương đương với sự tồn tại của một nhà đến gần thánh địa, ở Đông Hải hoàn toàn có thể tự lập một tộc, chư vị nghĩ như thế nào?

Ba người đều mặt lộ kinh sắc. Trong trăm năm Vẫn Lạc mật địa có thể ra đời hơn hai mươi vị pháp tướng tu sĩ, nếu đổi làm người khác, ba người tất nhiên cười nhạt. Những vị trước mắt tồn tại từ khai thiên đến bây giờ nói ra ngôn ngữ như vậy cũng làm ba người đều có một loại khí thế không thể không tin phục.

Tuy nhiên cẩn thận chợt nghĩ, tựa hồ Long Hòe lão tổ nói cũng không phải là không khả năng. Linh Yêu nhất tộc vốn là các loại cỏ cây đất đá phun ra nuốt vào thiên địa linh khí mà sinh linh trí. Mặc dù tốc độ tu luyện hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhân, yêu hai tộc, nhưng Linh Yêu nhất tộc giống vậy có thọ nguyên lâu dài nhân, yêu hai tộc không thể So sánh.

Long Hòe lão tổ ở Vẫn Lạc mật địa kinh doanh ba vạn năm, lại tự nói bản thân chính là sinh linh do Giao đạo nhân tự tay sáng chế, thậm chí truyền thừa ký ức tự thân của Giao đạo nhân. Trên trình độ nào đó, Long Hòe lão tổ thậm chí có thể được tính là một cổ phần thân của Giao đạo nhân. Chỉ bất quá hiện tại cổ phần thân này dường như cũng có linh trí ý thức của mình, thoát khỏi Giao đạo nhân chưởng không. Sự tồn tại như thế có thể mưu tính ra một phen cục diện như vậy đương nhiên cũng không ly kỳ.

Tuy nhiên ba người nghe Long Hòe lão tổ nói mặc dù mỗi người mặt lộ vẻ kinh sợ, nhưng ba người thần sắc lại đều bất đồng. Bản thân Lục Bình kinh ngạc nhiều hơn ý nghĩ của hắn. Linh Yêu nhất tộc quật khởi mặc dù sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng đại đối với Đông Hải, thậm chí toàn bộ tu luyện giới, nhưng đối với Chân Linh phái chế phách Bắc Hải tu luyện giới mà nói loại đánh vào này cũng không mãnh liệt. Huống chi lấy giao tình giữa Lục Bình cùng với Long Hòe lão tổ, Linh Yêu nhất tộc quật khởi đánh vào Chân Linh phái cũng xuống đến thấp nhất.

Cùng so sánh, thần sắc trên mặt Nguyên Tửu lão tổ lại mang mấy phần khó coi.

Cho tới nay Thủy Tinh cung chế phách Đông Hải, tuy có mấy nhà tông môn kéo xé, nhưng thể cục của Đông Hải cho tới nay đều vững vàng chưởng không trong tay của Thủy Tinh cung. Mà Thủy Tinh cùng loại chưởng không đối với thế cục sau khi Bắc Minh tan rã cũng đạt tới điên phong.

Lúc này Thủy Tinh cung phá Bắc Minh, ép Liệt Thiên, xâm lấn Bắc Hải, vào Trung Thổ, uy thế ngập trời, ngay cả Trung Thổ thánh địa đều rất kiêng kỵ Thủy Tinh cung, không dám chính diện chống đờ, chỉ có thể ở phía sau màn ủng hộ duyên hải các phái ngăn trở thể lực của Thủy Tinh cung xâm lấn.

Nhưng vừa khéo sau khi Bắc Minh tan rã, Tiêu Bạch Vũ tiêu biến hết hai trăm năm rồi đột nhiên lấy Thuần Dương chi thân cường thế trở về, rất nhanh Thủy Tinh cung lại ở Bắc Hải liên phiên bị nhục, khuếch trương vào Trung Thổ cũng dừng lại không tiến lên.

Sau nữa ngũ đại tông môn liên thủ, Thủy Tinh cũng chẳng những xâm nhập thế lực của Trung Thổ rất bị nhục, thậm chí ngay cả Đông Hải được Thủy Tinh cung coi là hậu hoa viên liền bị người xâm lấn. Thế lực của Thiên Huyền tông, Thiên Nguyệt tông, Chân Linh phái trước sau tiến vào Đông Hải. Mặc dù như thế, Thủy Tinh cung vẫn ở Đông Hải chiếm cứ chủ động, cho đến khi mười đại Thuần Dương liên thủ tiêu diệt Cửu Huyền lâu, toàn bộ cách cục của tu luyện giới vì vậy đại biến.

Cửu Huyền lâu Chân Linh truyền thừa tiết ra ngoài, Thủy Tinh cùng lúc này mới ý thức được nguy cơ lại tới. Liệt Thiên Kiếm phái, Chân Linh phái, Thiên Huyền tông, Thiên Nguyệt tông tất cả đều lấy được Cửu Huyền lâu truyền thừa, vừa khéo bốn nhà tông môn đó đều có ưu thế so sánh với những đại hình tông môn khác không thể so cùng.

Nhất là Liệt Thiên Kiếm phái còn chiếm được tiểu thiên thế giới của Cửu Huyền lâu. Mắt thấy một nhà thánh địa tổng môn mới sắp ra đời ở Đông Hải, Thủy Tinh cung lúc này mới không thể không định nhi tẩu hiểm. Tiếp theo với cơ hội Nguyên Tửu lão tổ thành tựu Chân Linh, cố gắng lấy hai vị Chân Linh tu sĩ liên hiệp xuất thủ chém chết Tiêu Bạch Vũ cùng Lục Thiên Bình.

Không ngờ mưu tính của Thủy Tinh cung cuối cùng vẫn thất bại. Chẳng những Tiểu Bạch Vũ bị buộc phải trực tiếp thành tựu Chân Linh, Lục Thiên Bình đó phá vỡ Vạn Độc Thương Khung Bích, thả ra một sự tồn tại kinh khủng hơn.

Hơn nữa vị Long Hòe lão tổ còn muốn ở Đông Hải lần nữa thành lập một nhà thế lực ép thẳng thánh địa. Linh Yêu nhất tộc quật khởi thế tất lần nữa phân mỏng ích lợi của Thủy Tinh cung ở Đông Hải. Mặc dù như thế đối với Liệt Thiên Kiếm phái cũng có trực tiếp đánh vào. Nhưng điều này đối với Thủy Tinh cung từ trước đến giờ xem Đông Hải là hậu hoa viên của mình mà nói mới là khó có thể tiếp nhận nhất.

So sánh với sắc mặt khó coi của Nguyễn Tửu lão tổ, Tiêu Bạch Vũ khuôn mặt nghiêm túc. Nhưng bọn họ đều biết được, trước mặt Long Hòe lão tổ mạnh như thế, điều kiện này hai người đều không thể không tiếp nhận. Ít nhất trong lúc Long Hòe lão tổ vẫn ở phương thế giới này, Linh yêu nhất tộc quật khởi không người có thể ngăn trở.

Chẳng lẽ trong tay của Long Hòe lão tổ cũng có tiểu thiên thế giới hoặc là thủ đoạn khác chạy trốn phương thế giới này chèn ép hay sao?

Tiêu Bạch Vũ trong lòng rùng mình. Long Hòe lão tổ nếu quả thật chính là xuất thân do huyết mạch phân thân của Giao đạo nhân, như vậy người này đương nhiên nên được đối xử như một Giao đạo nhân chưa trưởng thành. Như thế, nếu trong tay Long Hòe lão tổ có thủ đoạn như vậy, dường như cũng không ngoài dự liệu của người ta mới phải.

Đông Hải tu luyện giới mặc dù rộng lớn giống vậy, nhưng so sánh với Trung Thổ mà nói, chịu đựng thế lực của Thủy Tinh cung, Bích Hải linh xà cùng với Liệt Thiên Kiếm phái ba nhà thánh địa bộ lạc như vậy đã đến cực hạn, nếu thêm một nhà Linh Yêu nhất tộc cùng thánh địa không phân cao thấp, thế thì Đông Hải giàu có cũng trở nên thiếu thốn các loại tự nguyên tu luyện,

Dưới ngũ đại tông môn liên thủ bức bách trước đó, Thủy Tinh cung nhìn như khắp nơi bị áp chế, nhưng chuyện liên quan tới một ít đất tự nguyện trọng yếu của Đông Hải tu luyện giới mạch sống phần lớn vẫn chưởng không trong tay của Thủy Tinh cung. Liệt Thiên Kiếm phái sau khi Tiêu Bạch Vũ thành tựu Chân Linh thế tất khó lấy được bốn nhà tông môn khác tương trợ hơn nữa, chỉ có thể dựa vào một mình mấy lực tranh đoạt từ trong tay Thủy Tinh cung. Nhưng hôm nay thêm một nhà Linh Yêu nhất tộc, Tiêu Bạch Vũ không khỏi sinh ra một cổ oán khí với Lục Bình: tự dưng khi không phá vỡ Vạn Độc Thương Khung Bích để làm gì?

Tiêu Bạch Vũ cũng hiểu được cổ oán khí đó thật ra không có đạo lý gì. Chưa kể lúc ấy Lục Bình bị Nguyên Tửu lão tổ đuổi giết nguy cơ sớm chiều, tìm cầu xin sự trợ giúp của Long Hòe lão tổ cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cho dù lần này Lục Bình cuối cùng không phá vỡ Vạn Độc Thương Khung Bích, như vậy sau đó cũng có bọn người Trương Bình, Lý Bình đánh nát phong ấn.

Có lẽ Đông Hải đối với Liệt Thiên Kiếm phái mà nói đúng là vẫn quá nhỏ, có lẽ Liệt Thiên Kiếm phái nên phải đưa mắt nhìn sang Trung Thổ rồi. Mà Liệt Thiên Kiếm phái vốn dĩ là tông môn đến từ Trung Thổ, mặc dù đã bị thiên cư hải ngoại nhiều năm, nhưng Liệt Thiên Kiếm phái vẫn luôn chưa từng quên xuất thân của nhà mình. Nếu không năm đó Tiêu Bạch Vũ cũng không một người độc kiểm đánh giết lên Tử Dương cung

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.