Chân Linh Cửu Biến

Chương 1671: Chấn động (trung)Vì “Long Đằng Tinh Hà quyết” hoàn chỉnh, Lục Bình thậm chí không tiếc di dời thời gian mình đi Trung Thổ!

Trong hoàn chỉnh “Long Đằng Tinh Hà quyết” ghi lại không chỉ là hoàn chỉnh công pháp, còn có miêu tả cực kỳ cặn kẽ vô hạn tinh không bên ngoài phương thế giới này.

Tinh không vô hạn, chủng tộc vô hạn, công pháp tu luyện vô hạn, phương thức tu luyện cũng vô hạn, tu luyện từ nguyên càng thêm vô hạn, so sánh với tinh không vô tuyến, phương thế giới này của Lục Bình chỉ truyền thừa bảy loại huyết mạch cùng với các loại công pháp thần thông từ bốn mươi chín loại khai thiên chân truyền diễn hóa mà đến trói buộc người lựa chọn nhiều hơn. Chẳng những nhỏ mọn, hơn nữa so sánh tinh không vô tuyến vẫn chỉ là thế giới của nhất phương cực kỳ nhỏ yếu thôi.

Mà từ trên điểm này cũng đang nói rõ khai thiên thất tổ ở phương thế giới chỗ Lục Bình cũng không phải là sinh linh của phương thế giới này. Bọn họ xem ra là tu sĩ tới ngao du tinh không, tình cờ phát hiện thế giới của một phương tân sinh này, vì vậy liên thủ bắt đầu khai thiên tích địa trong phương thế giới này, truyền đạo giáo hóa, được tôn làm khai thiên thất tổ!

Từ nội dung ghi lại trong “Long Đằng Tinh Hà quyết” mà xét, thành tựu Chân Linh bất quá là một giai đoạn bắt đầu mới, xa trên Chân Linh còn có một tồn tại thần linh. Tu sĩ nếu muốn trường sinh thì chỉ có tiến phát thần linh cao hơn, chỉ có thành tựu thân linh mới có thể chân chính bất hủ.

Mà trên đường từ Chân Linh kéo lên thần linh, tu sĩ còn phải liên tiếp vượt qua chín giai đoạn, vị chi là Thần linh cửu biến”. Quá trình chín biến hóa đó chính là tụ tập Ngũ Hành bổn nguyên, phong bằng tinh hoa, sau đó đem thất đại bản nguyên hợp lại làm một hóa thành lôi chi bản nguyên, lại diễn hóa thành hỗn độn. Đây cũng là con đường tu hành của Chân Linh tu sĩ ngày sau.

Cho đến có một ngày Chân Linh tu sĩ đánh vỡ hỗn độn, hóa thành chân chính thần linh, mới có thể đứng ở đỉnh của toàn bộ tinh không hóa thân làm sự tồn tại bất hủ ngạo thị tồn với chư phương thế giới trong tinh không.

Trong khai thiên thất tổ, tu vị thực lực đệ nhất đương nhiên là Bằng đạo nhân. Trong thất tổ, cũng chỉ có Bằng đạo nhân ban đầu chưởng khống kim mộc thủy hỏa thổ phong băng thất đại bản nguyên. Mặc dù Bằng đạo nhân tu vi đã chạm tới giai đoạn thứ tám sau khi thành tựu Chân Linh, cũng chưởng khống lôi đình truyền thừa, nhưng chưa hề lấy thất đại bản nguyên diện hóa thành lôi chi bản nguyên, giai đoạn thứ tám sau khi thành tựu chân chính Chân Linh.

Nhưng dựa vào khai thiên đệ nhất thần khí Thất Bảo Lôi Hồ trợ giúp, Bằng đạo nhân hoàn toàn có thể có tu vi được sánh ngang với Chân Linh cảnh giới thứ tám hóa thân lôi chi bản nguyên. Cảnh này khiến Bằng đạo nhân có thể vững vàng chiếm cứ vị trí người thứ nhất trong khai thiên thất tổ.

Trong quá trình tu luyện sau Chân Linh, kim mộc thủy hỏa thổ phong băng thất đại bản nguyên môi một loại đều có thể đi trước thành tựu Chân Linh, rồi sau đó lại bắt đầu bổ sung sáu loại bổn nguyên khác. Bởi vì bảy cảnh giới trước đó sau khi thành tựu Chân Linh thật ra thì không vấn đề trước sau, chỉ nhìn Chân Linh tu sĩ có thể thu thập đủ bao nhiêu loại bồn nguyên. Cho nên mỗi một loại huyết mạch tu luyện công pháp đều có thể truyền xuống chân truyền của bảy đạo bất đồng bổn nguyên.

Những cảnh giới thứ tám hóa thân lội chi bản nguyên cũng chỉ có thể sau khi thu thập đủ thất đại bản nguyên mới có thể thành được. Chính là bởi vì chưa từng chân chính tụ thành lời chi bản nguyên, Bằng đạo nhân khi xưa ở tu luyện giới cũng không truyền xuống chân truyền hoàn chỉnh của lôi đình nhất đạo. Ông ta chỉ có thể dựa vào Bằng huyết mạch tạo thành Vũ Văn thế gia nhất tộc, mong đợi lấy huyết mạch tương đối tinh thuần tới chấp chương truyền thừa của lôi chi nhất mạch.

Quá trình tu luyện sau cảnh giới Chân Linh mặc dù cũng phải trải qua cửu biến, nhưng trong đó cũng chỉ có ba ngưỡng cửa. Trước mặt tu luyện thu thập đủ bảy loại bồn nguyên là một giai đoạn, cũng là giai đoạn tương đối dễ dàng trong quá trình thăng tiến thành bất hủ thần linh. Thành tựu lội chi bản nguyên là giai đoạn thứ hai, mà hóa thân hỗn độn lại là giai đoạn thứ ba.

Nói trên điểm này, khai thiên thất tổ của phương thế giới chỗ Lục Bình, bao gồm Bằng đạo nhân trong đó, chỉ bất quá thuộc về giai đoạn lúc ban đầu sau khi thành tựu Chân Linh mà thôi.

Trừ Bằng đạo nhân ra, trong khai thiên thất tổ thì tu vi của Giao đạo nhân cao nhất, thu thập đủ sáu loại trong thất đại bản nguyên. Nhưng mặc dù như thế, Giao đạo nhân dựa vào kiếm thuật thần thông sắc bén vô song có thể đối đãi ngang hàng cùng Bằng đạo nhân tu vi cao hơn mình. Nếu không phải Thất Bảo Lôi Hồ có thể đem tu vi của Bằng đạo nhân nhất cử vượt qua ngưỡng cửa thứ hai, trở thành không kém gì sự tồn tại hóa thân lội chi bản nguyên, sợ rằng khai thiên đệ nhất nhân rốt cuộc là người nào còn phải bàn lại.

Trừ hai người này ra, Hổ đạo nhân, Viên đạo nhân, Loan đạo nhân đương nhiên đều thu thập đủ năm loại bồn nguyên. Còn Thiền đạo nhân cùng Quy đạo nhân tương đối kém hơn, tu vi tựa hồ chỉ có bốn đạo bản nguyên trong người.

Những thứ này đều là suy đoán Lục Bình lấy được từ trong “Long Đằng Tinh Hà quyết”, những suy đoán này đương nhiên đều đến từ Giao đạo nhân truyền thừa.

Sau khi Lục Bình đi ra từ trong bế quan tỏ ra thất vọng rồi lại có chút may mắn, nhưng càng nhiều hơn là sự nghi ngờ sâu hoắm.

Thất vọng là phương thế giới này từ thất tổ khai thiên đến nay đã có hơn ba vạn năm, nhưng còn thuộc về thế giới của nhất phương tân sinh. Trong phương thế giới này, tu sĩ có thể thành tựu Chân Linh đã đạt đến cực hạn phương thế giới này có thể thừa nhận. Cho dù họ trốn vào trong tiểu thiên thế giới, tu vi của Chân Linh tu sĩ cũng tự đi tăng trưởng, nhưng mãi không thể ngưng tụ loại bổn nguyên thứ hai, ngược lại thậm chí còn gọi tới thiên phạt khi Chân Linh tu sĩ đạt đến cực hạn trong giai đoạn thứ nhất này. Đến lúc đó, cho dù là Tiểu Thiên Thế Giới cũng không cách nào che chở được.

Mà khiến cho Lục Bình may mắn là, phương thế giới này mặc dù không cách nào chịu đựng Chân Linh tu sĩ ngưng tụ loại bổn nguyên thứ hai, nhưng cũng không làm trở ngại Lục Bình lánh ích hề kính, vì tương lai ngưng tụ bổn nguyên chuẩn bị sẵn sàng trong đó.

Mà nếu muốn sau khi thành tựu Chân Linh với phương thế giới này làm được điểm đó, thứ nhất cần là hoàn chỉnh tu luyện công pháp sau này. Mà hôm nay “Long Đằng Tinh Hà quyết” trong tay Lục Bình chính là một bộ đầy đủ công pháp nối thắng cảnh giới thần linh. Đây là đầy đủ công pháp của Thần Long nhất tộc truyền thừa trong vô hạn tinh không, chỉ có Thần Long nhất tộc đích truyền con em cùng với giáo giáo giả có hy vọng thành tựu Thần Long trong Long chúc chủng tộc của Thần Long nhất tộc công nhận mới có tư cách lấy được truyền thụ loại công pháp này.

Như vậy có thể thấy, lại lịch xuất thân của Giao đạo nhân sợ rằng trong vô hạn tinh không cũng không giống chuyện nhỏ!

Mà vật cần thứ hai càng thêm khiến cho Lục Bình mừng rỡ. Dựa theo lời nói trên “Long Đằng Tinh Hà quyết”, trong phương thế giới này mặc dù không cách nào ngưng tụ loại bổn nguyên thứ hai, nhưng cũng không làm trở ngại tu sĩ tiến hành ngưng tụ căn cơ cho loại bổn nguyên thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ bảy, và cái này thì cần một loại kỳ trận dị bảo được gọi là tinh không linh vật.

Hiện giờ trên người Lục Bình vừa khéo có loại tinh không linh vật đó, hơn nữa không chỉ một!

Tam Linh Ngũ Hành Diệp! Lại là Tam Linh Ngũ Hành Diệp!

Loại thiên tài địa bảo này vốn đối với Lục Bình mà nói chỉ có thể dùng để khôi phục bổn nguyên thương thế của pháp tướng tu sĩ, nhưng chi phí cực kỳ đắt giá, hơi có chút phải không thường thất. Không ngờ nó lại chính là tinh không linh vật do Giao đạo nhân ghi lại trong “Long Đằng Tinh Hà quyết”, hơn nữa còn vốn là thiên tài địa bảo không tồn tại với phương thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.