Chân Linh Cửu Biến

Chương 1706: Quỷ tĩnh (tiếp - 3)



Lục Bình trở về làm toàn thể Chân Linh phái vui mừng vô cùng. Do hắn ngầm cho phép, tin tức có liên quan Lục Bình ô cùng Dương Hi lão tổ ở Bắc Băng nguyên đại chiến hai ngày hai đêm, cuối cùng ép Dương Hi lão tổ không thể không toàn lực vận dụng Chân Linh chi lực, cuối cùng dẫn động thiên phạt trốn vào trong Bắc Băng nguyên thông đạo đại trận rất nhanh sau đó truyền khắp toàn bộ tu luyện giới.

Hiện nay trốn vào thông đạo đại trận ý nghĩa bỏ mình hồn diệt, đây cũng nói Lục Bình lấy Thuần Dương chi lực không ngờ lại bức tử một vị lão tổ thành tựu Chân Linh!

Trong lúc nhất thời toàn bộ tu luyện giới lần nữa bị Lục Thiên Bình quậy đến phí phí dương dương, nhưng đối với lần này mang thái độ hoài nghi cũng chiếm đại đa số.

Vốn bởi vì Chân Linh phải do Thiên Huyền tông cùng Ngũ Hành tông ủng hộ cường thể tham gia chia nhau Thương Sơn linh quang mà Trung Thổ tu luyện giới thế lực khắp nơi lòng

mang bất mãn trong lúc nhất thời cũng lựa chọn trầm mặc, lại tựa hồ ngắm nhìn gì đó.

Quả nhiên, không lâu sau, từ vùng đất hoang cạnh tây nam truyền tới tin tức Thiện Nguyệt tông Thuần Dương tu sĩ Mãn Nguyệt lão tổ cùng với Ngự Thú Linh tông Thuần Dương tu sĩ Phùng Lục một đường âm thầm truy tung Cửu Huyền lâu tu sĩ còn sót lại, sau khi lấy được tin tức Dương Hi lão tổ hồn đăng tắt lập tức xuất thủ đánh lén.

Cửu Huyền lâu còn sót lại tứ đại đích truyền lâu chủ cuối cùng chỉ chạy đi một mình Ngụy Chấn tu vi cơ hồ hủy hết. Hơn mười vị pháp tướng tu sĩ cơ hồ chết hầu như không còn. Hơn mười vị đoán đan kỳ tu sĩ làm chim muông tán, cuối cùng mười không còn một.

Trải qua một trận đánh này, Cửu Huyền lâu có thể nói đã hoàn toàn tuyệt diệt truyền thừa!

Lúc này, mọi người mới phản ứng được, thì ra Dương Hi lão tổ thật đã bỏ mình, nếu không Mãn Nguyệt lão tổ cùng với Phùng Lục cũng không ngang nhiên xuất thủ đánh lén Cửu Huyền lâu dư chúng. Trên chuyện này, Lục Thiên Bình đó cùng Chân Linh phái cũng không cần thiết nói láo.

Thương Sơn linh quang phân ngạch phân phối rất nhanh xác định rõ. Chân Linh phải chăng những nhận được quyền phân phối Thương Sơn linh quang, thậm chí vào thời khắc tối hậu Tử Dương cung lấy lòng, Chân Linh phải lấy được phân ngạch còn nhiều hơn không ít so với dự đoán lúc trước.

Nếu như nói trước đây tu luyện giới đối đãi Chân Linh phái quật khởi càng nhiều hơn chính là đang nhìn một bạo phát hộ, đối với tài lực của họ còn chưa phải quá mức xem trọng. Sau cuộc chiến giữa Lục Bình cùng Dương Hi lão tổ Bắc Băng nguyên, tu luyện giới không thừa nhận cũng không được. Hôm nay Chân Linh phải thậm chí đã bắt đầu điện định cơ sở ngày sau thành tựu thánh địa rồi!

Sau khi Cửu Huyền lâu hoàn toàn tuyệt diệt truyền thừa, phạm vi thế lực vốn của Cửu Huyền lâu cùng với tư nguyên tu luyện của họ để lại rốt cục bị đám tông môn Thiên Nguyệt tông, Liệt Thiên Kiếm phái, Trùng Thiên các, Lăng Vân cốc chia nhau hầu như không còn. Trung Thổ tu luyện giới Thanh Minh Giang trùng hạ du địa vực lần nữa khôi phục thế lực thăng bằng.

Sau khi Vũ Văn thế gia tan biến, theo đó Thương Sơn cự hình linh thạch khoáng mạch chia nhau xong đám tông môn Tử Dương cung, Thiên Huyền tông, Lưu Vân các, Ngũ Hành tông, hơn nữa Chân Linh phải nhằm vào sự chia nhau vốn thuộc về Vũ Văn thế gia cũng tuyến cáo kết thúc.

Ba năm sau, Thiên Huyền tông, Lưu Vân các, Thiên Nguyệt tông cùng Chân Linh phải liên thủ phát động diệt phái đại chiến nhằm vào Thái Huyền tông. Ngũ Hành tông làm người ủng hộ nhất của Thái Huyền tông, lại quỷ dị giữ vững trầm mặc với lần này.

Thái Huyền tông khi ma la tai ương đi qua liền gặp phải Thiên Huyền tông cùng với Chân Linh phải đả kích. Người đại thần thông bên trong tông môn liên tiếp vẫn lạc, biết được bây giờ cũng bất quá mượn Ngũ Hành tông ủng hộ mà kéo dài hơi tàn thôi.

Hôm nay đám cực đại tông môn là Chân Linh phái cùng Thiên Huyền tông liên thủ hành động, hiển nhiên trong tư hạ cũng cùng Ngũ Hành tông đạt thành ăn ý nào đó. Thái Huyền tông bị từ bỏ dưới bốn nhà đại hình tông môn liên thủ chèn ép rất nhanh sau đó hoàn toàn bỏ tên ở tu luyện giới.

Sau khi Thái Huyền tông biến mất, toàn bộ tu luyện giới tựa hồ lập tức lọt vào trong quỷ dị bình tĩnh nào đó. Thỉnh thoảng trong tu luyện giới sẽ bởi vì một ít tế đàn lòng đất chưa được phát hiện do ma la tai ương mất đi khống chế mà bộc phát quy mô nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó liền bị thể lực của nhân yêu hai tộc liên thủ tiêu diệt.

Giữa nhân yêu hai tộc của toàn bộ tu luyện giới, xung đột giữa các đại tông môn thể lực ít lại càng ít. Cho dù chợt có mâu thuẫn xung đột, song phương cũng đều tận lực khắc chế, khống chế quy mô xung đột bên trong phạm vi người đại thần thông Thuần Dương trở lên có thể chưởng khống.

Toàn bộ tu luyện giới cơ hồ tất cả người đại thần thông biết được nội tình đều đang đợi Long Hòe lão tổ năm đó lập được năm trăm năm ước hẹn lại tới. Mà ước định đó cơ hồ quan hệ đến tín ngưỡng căn bản của toàn bộ tu luyện giới.

Khai thiên thất tổ rốt cuộc là thánh nhân hay đạo tặc?

Bên ngoài phương thế giới này có tinh không thế giới vô hạn tồn tại hay không?

Ý niệm trường sinh, ý nghĩ vĩnh sinh chân chính có thể thực hiện hay không?

Hôm nay, khoảng cách ước định đó còn dư lại ba trăm năm mươi năm cuối cùng!

Giờ đã qua ba mươi năm, Quách Thiên Sơn lão tổ cùng với Lưu Thiên Viễn thầy trò hai người trước sau đó qua lối kiếp lần thứ hai, thành công tiến cấp pháp tướng hậu kỳ. Sau đó Lưu Thiên Viễn phụng lệnh của tổng môn, bắt đầu nhúng tay chủ trì chuyện Chân Linh phải hướng tây chinh phạt Hậu Thổ tông.

Lưu Thiên Viễn cũng hiểu được một trận đánh này thật ra là tông môn lịch luyện cùng với khảo sát hắn, được coi là nhân tuyển nội định quan trọng nhất của Chân Linh phái chưởng môn đời kế tiếp. Mặc dù được đám người Lục Bình, Ân Thiên Sở ủng hộ, nhưng hắn vẫn cần phải thành lập được uy vọng nhất định trong tông môn.

Trận chiến này Chân Linh phái không một vị tu sĩ đời thứ hai tham dự trong đó. Lục Bình cùng Ân Thiên Sở hai người đều bế quan tu luyện. Lưu Thiên Viễn có thể tập hợp pháp tướng tu sĩ chỉ có tất cả đích truyền đã ngưng tụ pháp tướng tu sĩ đời thứ tư cùng một phần tu sĩ đời thứ ba của Chân Linh phái.

Pháp tướng tu sĩ trước sau tham dự nhằm vào Hậu Thổ tông đánh một trận tổng cộng có pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ Lưu Thiên Viễn một người, pháp tướng trung kỳ tu sĩ Thiên Như, Thiên Thương, Thiên Dũng, Thiên Kiếm, Thiên Ngọc năm người. Trong đó Chung Kiếm cùng Mã Ngọc hai người song kiếm hợp bích, thật ra thì đủ lực để đối kháng một vị đại tu sĩ ở thế bất bại; pháp tướng sơ kỳ tu sĩ có Thiên Mộng, Thiên Huyên, Thiên Bằng, Thiên Hoàn, Thiên Kỳ, Thiên Lạc, Thiên Nhiên, Thiên Hoành, Thiên Đăng chín người. Trong đó từ năm người sau Thiên Kỳ đều là Chân Linh phái pháp tướng tu sĩ đời thứ tự, chính là địa địa đạo đạo đệ tử đích truyền, trừ Thiên Kỳ cùng với Thiên Lạc là Lục Bình môn hạ ra, Thiên Nhiên chính là đệ tử của Lưu Thiên Viễn Thiên Hoành là Thiên Dũng thân truyền. Còn Thiên Đàng cũng là Trương Huyền Thành đệ tử địch truyền những năm gần đây một mực đảm nhiệm Chân Linh Biệt Viện sơn trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.