Chân Linh Cửu Biến

Chương 1711: Chân Linh (tiếp - 1)Liệt Thiên Kiếm phái ở nơi này mấy trăm năm qua cũng thuộc về thời kỳ khuếch trương tông môn, hôm nay đã trở thành một nhà cự hình tông môn một bước nhảy qua Đông Hải đông nam hải vực cùng với Trung Thổ.

Bên trong tông môn trừ Tiêu Bạch Vũ vị Chân Linh tu sĩ cùng với Chu Bát Tả vị lão bài Thuần Dương tu sĩ ra, hơn trăm năm trước lại có một vị pháp tướng hậu kỳ trưởng lão do Tiểu Bạch Vũ trợ giúp đã vượt qua lần lối kiến thứ ba. Hai mươi năm trước, Lương Kiếm Phi cũng thành tựu Thuần Dương. Nếu như vậy, Liệt Thiên Kiếm phái trên dưới có một vị Chân Linh tu sĩ cùng với ba vị Thuần Dương trấn giữ tông môn, nghiệm nhiên đã là một nhà thánh địa tông môn danh phù kỳ thực.

Thành tựu Cự Long chân thân, thân thể của Lục Bình cùng Thuần Dương pháp tướng hợp làm một thể. Trong phút chốc một loại cảm giác mình đã không thuộc về phương thế giới này từ đáy lòng du nhiên nhi sinh, tựa hồ mình giữa giở tay nhấc chân đều sẽ đánh bể phương thế giới này. Mà vốn thế giới mình rất tinh tường trong nháy mắt đối với mình cũng biến thành cực kỳ xa lạ, hết thảy phương thế giới này đều bài xích sự tồn tại của Lục Bình.

Trong phương thế giới này tựa hồ lúc nào cũng tồn tại một cổ lực lượng vì ngạn, tựa hồ thời khắc đều đang giám thị Lục Bình, giống như đang giám thị một bạo đồ. Một khi Lục Bình có chút vượt qua lực lượng của phương thế giới này xuất hiện, cổ lực lượng vĩ ngạn đó vốn chỉ giám thị sợ rằng lập tức phải rơi vào trên người của hắn.

Lục Bình hiểu một cổ lực lượng có lẽ chính là bổn nguyên lực của phương thế giới này. Một khi mình ngự sử ra Chân Linh chi lực phá hư quy tắc của phương thế giới này, loại bổn nguyên lực sẽ hóa thành thiên phạt phủ xuống trên người của mình, hơn nữa còn không chết không thôi. Trừ phi Lục Bình có thủ đoạn của Long Hòe lão | tổ, không ngờ lại có thể tránh né thiên phạt trừng phạt.

Cho nên Lục Bình chỉ phải thận trọng đi lại ở phương thế giới này, giống như một người xa lạ làm khách dị hương, bên trong phòng khách thu hẹp của chủ nhân gia thủy chung không tìm được cánh cửa rời đi, chỉ có thể cẩn thận tránh khỏi hết thảy sự vật có thể khiến mình trong lơ đãng sẽ đánh nát hết, từ đó sợ bị chủ nhân gia trách phạt.

Bản mệnh thần thông của Lục Bình ngưng tụ đang thay đổi, phút chốc Lục Bình Chân Long thân hình thành, toàn thân trên dưới không tính là nghịch lân bên trong dưới hàm, tổng cộng có tám mươi mốt cái vảy long màu vàng tím bao trùm toàn thân.

Tám mươi mốt cái long lần vòng lấy Chân Long chi thân tạo thành chín nhóm chín vàng, trên môi một cái vảy đều có khắc một loại trận pháp. Loại trận pháp này rõ ràng chính là một loại trong chín đại căn cơ trận pháp ghi lại trong nghịch lân.

Chín cái long lan trên mỗi một vòng đều có khắc một tòa căn bản đại trận tương đồng. Mà căn cơ đại trận khắc trên môi một cái long lân của mỗi một nhóm lại đều không giống.

Trong số này tính cả nghịch lân dưới hàm cộng một nhóm chín cái long lan ở dưới bụng là linh quang chớp lóe sáng nhất. Một nhóm long lần này chính là bản mệnh long lân căn bản nhất của Lục Bình. Đó chính là Lục Bình lấy thủy chúc tính công pháp sau khi thành tựu Chân Linh ngưng tụ mà thành.

Trừ nghịch lân ra, mỗi khi Lục Bình ngưng tụ một đạo thủy chúc tính vô thượng thần thông, sẽ gặp trên một cái trong chín cái long lan có khắc họa ra một mầm móng phù lục dùng để thống lĩnh căn cơ đại trận triện khắc trên long lan. Nói cách khác sau khi Lục Bình thành tựu thủy chi long linh, trước đó chỉ có thể ngưng tụ ba đạo bản mệnh vô thượng thần thông, hiện giờ lại có thể ngưng tụ chín đạo bản mệnh vô thượng thần thông.

Mà theo Lục Bình lên cấp Chân Linh sau đó tu vi đề thăng, một khi hắn ngưng tụ loại bổn nguyên tinh hoa thứ hai thành công lên cấp Chân Linh cảnh giới thứ hai. Như vậy sẽ lần nữa đem một nhóm chín cái long lần điểm linh, từ đó lần nữa ngưng tụ chín loại bản mệnh vô thượng thần thông của loại bổn nguyên đó. Cho đến khi Lục Bình thành công đem tu vi đẩy lên tới Chân Linh cảnh giới thứ chín, hoàn toàn đem tám mươi mốt cái long lần điểm linh, ngưng tụ mầm móng của tám mươi mốt cái bản mệnh vô thượng thần thông, đạt tới ngưỡng cửa cảnh giới thành tựu thần linh.

Hôm nay, trong chín cái long lẫn dưới bụng Lục Bình chỉ có bảy cái ngưng tụ bản mệnh vô thượng thần thông mầm móng. Năm loại thủy chúc tính bản mệnh vô thượng thần thông theo thứ tự là “Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết”, “Khai Thiên Tam Kiếm”, “Đại Giang Đồng Khứ kiếm quyết”, “Phí Phản Doanh Thiên Kiếm quyết”, “Thiên Môn kiếm quyết”, “Kinh Lôi kiếm quyết”, “Thương Hải Tang Điền quyết”.

Trong đó “Thiên Môn kiên quyết chính là năm đó sau khi Lục Bình tự mình Cẩm Lý nhất tộc thi chi lấy uy, lấy “Đại Giang Đồng Khứ kiếm quyết” trao đổi.

Theo Lục Bình tu vi ngày càng tinh thâm, kiến thức của hắn đối với tuyệt đại đa số thần thông pháp thuật ở tu luyện giới cũng càng sâu, với uy năng của Cẩm Lý nhất tộc trấn tộc vô thượng kiếm thuật thần thông “Thiên Môn kiêm quyết” cũng càng lúc càng nhận biết khắc sâu. Đồng thời cũng càng lúc càng cảm giác được bộ thần thông này diệu dụng vô cùng.

Một bộ kiếm quyết này đối với Lục Bình mà nói nhất định là thân truyền kiếm thuật thần thông năm đó Cẩm Lý nhất tộc thừa kế từ trong tay Giao đạo nhân, là một loại kiếm thuật không kém gì khai thiên thần thông.

Mà “Kinh Lôi kiếm quyết” vốn chỉ là một bộ đại thần thông kiếm thuật, hơn nữa rất có liên hệ cùng lối thuật thần thông. Sau khi tu luyện giới liên thủ tiêu diệt Vũ Văn thế gia, Lục Bình cũng thu vét hết không ít điển tịch thần thông của Vũ Văn Thế Gia, rất có hữu ích để hoàn thiện “Kinh Lôi kiếm quyết”. Mấy trăm năm qua, Lục Bình vừa bế quan tu luyện, vừa hoàn thiện những thần thông thế hệ đó, rốt cục trên cơ sở trước người thôi diễn một bộ đại thần thông kiếm quyết này đến cấp bậc vô thượng thần thông.

Vốn dĩ Lục Bình còn muốn đem “Vô Hình kiếm quyết” thần thông chúng tử triện khắc đến trong long lần thứ tám. Nhưng “Vô Hình kiếm quyết mặc dù bản thân là một đạo kiếm thuật thần thông cũng không kém gì vô thượng thần thông, một nửa uy năng bản thân của bộ kiếm thuật thần thông này lại rơi vào trên một thanh phi kiêm vô hình, đồng thời còn có yêu cầu đối với thiên địa kỳ vật khi tu sĩ dung luyện hộ thân cương khí. Vì vậy, sau khi Lục Bình liên tục do dự, vẫn quyết định tạm thời không dùng mầm móng của bộ thần thông này ngưng tụ nhét vào trong cái long lần thứ tám.

Bình thường tu sĩ trước khi chưa từng ngưng tụ Chân Linh, có thể ngưng tụ ba đạo bản mệnh vô thượng thần thông đã là sự tồn tại đứng đầu, những người này vốn chính là ít lại càng ít.

Mà muốn ngoài ba đạo vô thượng thần thông đó, tu luyện một hai đạo vô thượng thần thông nữa cũng không phải là không thể được, nhưng sẽ phải có yêu cầu không giống bình thường đối với trình độ chân nguyên hùng hậu của tu sĩ. Vô luận là ngưng tụ, dụng dưỡng hay hoặc giả là vận dụng trong đấu pháp, chân nguyên hao phí thường thường đều gấp mấy lần bản mệnh vô thượng thần thông.

Vì vậy, có người đại thần thông sau khi thành tựu Thuần Dương, không phải là không muốn tiếp tục ngưng tụ một hai đạo vô thượng thần thông sau khi thành tựu Chân Linh chuẩn bị dự phòng, nhưng thật sự thì chúng còn chưa như mong đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.