Chân Linh Cửu Biến

Chương 1713: Chân Linh (tiếp - 3)Theo sát đó, tin tức cặn kẽ Thái Bình lão tổ thành tựu Chân Linh rất nhanh từ Bắc Hải truyền tới trong tài người đại thần ổ thông của hải ngoại các phái ở Huyền Linh điện. Tất cả mọi người ất cả đều hít một hơi khi lạnh, thiên tượng áp xuống với phạm vi có diện tích năm ngàn dặm, Chân Linh uy áp thấu xương ngâm tủy. Mọi người đang ngồi có thể nói là văn Sở vị văn, tựa hồ chỉ có lúc khai thiên thất tổ, mấy vị khai thiên lão tô giữa giở tay nhấc chân mới có uy thể mang theo thật lớn như vậy.

Cho dù vị Long Hòe lão tổ trong Vân Lạc mật địa, năm đó sau khi phá vỡ Vạn Độc Thương Khung Bích bị ba chín hai mươi bảy đạo lối kiếp tới người, mặc dù cũng thanh thế thật lớn, nhưng cũng không đứng ngang hàng lớn như vậy so với Lục Bình thành tựu Chân Linh.

Tu vi tấn thắng, thiên tượng mang theo, đây vốn chính là tượng trưng thực lực của tu sĩ. Dưới tình huống bình thường thiên tượng càng thật lớn thường thường ý nghĩa càng thêm thực lực mạnh mẽ. Lục Thái Bình năm đó khi chưa thành tựu Chân Linh, đã có thể ép Chân Linh tu sĩ gặp phải thiên phạt, không thể không trốn vào trong Bắc Băng nguyên thông đạo đại trận bỏ mình hồn diệt. Hôm nay hắn thành tựu Chân Linh sẽ đạt tới tình cảnh bực nào?

Huống chi người này sau khi thành tựu Chân Linh còn có một năm có thể đi lại trong thiên hạ, lúc này xem ai chướng mắt thì một đường dẹp bình, muốn tìm chỗ nói lý cũng không được.

Phương án mới rất nhanh hình thành. Liệt Thiên Kiếm phái bởi vì những năm gần đây trong tâm hướng Trung Thổ không ngừng di dời về phía tây, ít nhiều bị hải ngoại tông môn bài xích, phần ngạch từ trước tương đồng cùng Thủy Tinh cũng hơi có chút giảm xuống. Thủy Tinh cung độc chiếm ba thành. Chân Linh phái và Liệt Thiên Kiếm phái cùng chung chiếm hai thành rưỡi phần ngạch.

Cùng lúc đó, trong phương án phân phối linh thạch của Thương Sơn cự hình linh thạch khoáng mạch, cũng bị ảnh hưởng do Lục Bình thành tựu Chân Linh. Thiên Sơn lão tổ đại diện Chân Linh phải lần nữa tăng lên phân phối phần ngạch.

Còn đại hình linh thạch khoáng mạch bảo đảo bên ngoài hải vực tiếp giáp giữa Thiên Huyền tống cùng Thiên Nguyệt tông, Chân Linh phái và Liệt Thiên Kiếm phái đã liên thủ chiếm cứ trong đó sáu thành phần ngạch. Thiên Huyền tông cùng Thiên Nguyệt tông chia đều ba thành, một thành còn dư lại là thuộc về Đông Hải Tiêu Dao các.

Về phần linh thạch khoáng mạch của Bắc Hải Hàn Băng đảo, Chân Linh phải một nhà liền độc chiếm trong đó bảy thành rưỡi phần ngạch, còn dư lại một phần tư thuộc về Bắc Hải những tông môn cùng với gia tộc thế lực khác.

Lục Bình thành tựu Chân Linh có thể nói khiến cho toàn bộ Chân Linh phải xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thế nhưng Lục Bình thành tựu Chân Linh cũng không được từ bí thuật đường tìm kiếm trong Cửu Huyền lâu Chân Linh truyền thừa do Cửu Long Chung thác ấn xuống, mà là hoàn toàn dựa vào tài lực thực lực tích lũy của mình phá vỡ một đạo quan lũy cuối cùng, cuối cùng ngưng tụ thành Chân Linh chi long.

Nhưng mà kể từ đó, trong quá trình Lục Bình đột phá cần tư nguyên tu luyện khổng lồ dùng để chống đỡ mình tiêu hao. Hơn nữa Lục Bình so sánh cùng tu sĩ tầm thường thành tựu Chân Linh, cơ sở của hắn càng thêm hùng hồn, nhưng đột phá bình cảnh cũng thế tất càng thêm gian nan, cần tư nguyên tu luyện cùng to lớn hơn.

Trong hơn trăm năm Lục Bình bế quan tu luyện, Chân Linh phái từ sau khi tấn thằng đại hình tông môn, tài lực có được do thu vét khuếch trương chung quanh cơ hồ bị một mình Lục Bình tiêu hao một phần ba.

Đây cũng là một duyên cớ Chân Linh phải những năm gần đây không ngừng khuếch trương, vì chính là tìm kiếm càng nhiều đường đạt được tư nguyên tu luyện hơn. Lúc này truyền tới tin tức Lục Bình thành công, Chân Linh phái tu sĩ đang chung quanh thu vét đương nhiên càng đủ phấn khích, thủ đoạn càng lúc càng cường ngạnh.

Sau khi thành tựu Chân Linh, Lục Bình nắm chặt có thời gian bắt đầu chừng một năm hắn hoàn toàn có thể nói là một lần du lịch cuối cùng ở phương thế giới này. Đồng thời cũng và hướng toàn bộ tu luyện giới tuyên bố thực lực của Chân Linh phái, mà lần này du lịch cũng nhất định cực kỳ ngắn ngủi.

Phút chốc thành tựu Chân Linh, Chân Linh chi thân của Lục Bình bị phương thế giới này bài xích, nhưng cũng đồng thời có thể từ trong phương thế giới này đạt được rất nhiều tin | tức bí mật trước chưa bao giờ nghe. Mà những thứ đó chỉ có Chân Linh tu sĩ mới có thể biết được. Nói thí dụ như, trong phương thế giới này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu tu sĩ thành tựu Chân Linh!

Mặc dù những người đó đại đa số đều núp trong Tiểu Thiên Thế Giới có thể tránh khỏi phương thế giới này điều tra, nhưng dù sao cũng là lợi dụng chỗ hở của phương thế giới này, mặc dù có thể né tránh phương thế giới này bài xích, lại không tránh thoát được những người cũng tính toán lợi dụng chỗ hở như vậy.

Sau khi Lục Bình rời Bắc Hải, đất được chọn đầu tiên chính là đi Đông Hải. Mà Đông Hải lúc này, trong cảm giác của Lục Bình, lại tụ tập năm vị Chân Linh tu sĩ.

Một vị của Thủy Tinh cung là Nguyễn Tửu lão tố không thể nghi ngờ. Một vị của đông nam nam bộ nhất định là Tiêu Bạch Vũ. Ở Vẫn Lạc mật địa, lúc này lại tụ tập ba vị Chân Linh tu sĩ, đây mới thực sự là chỗ khiến cho Lục Bình kinh ngạc.

Trừ Long Hòe lão tổ ra một vị khác đương nhiên là Thất Phiến lão tổ đã không cách nào át chế tu vị tăng trưởng nữa. Như vậy một vị Chân Linh tu sĩ còn dư lại là người nào?

Tuy nhiên đối với Lục Bình mà nói, vị Chân Linh tu sĩ thứ ba xem ra như Thất Phiến lão tổ vậy, đồng dạng là Chân Linh tu sĩ tới Đông Hải tìm xin Long Hòe lão tổ che chở. Chẳng qua không biết Lục Bình có quen biết người đó hay không?

Lục Bình lần này tới Đông Hải thật ra thì cũng tới bái phỏng Long Hòe lão tổ. Hắn còn có thật nhiều nghi vấn cần tự mình thính giáo cùng vị tồn tại càng ngày càng khiến cho Lục Bình cảm thấy phác sóc mê ly.

Sau khi Lục Bình thành tựu Chân Linh, toàn thể Chân Linh phải đồng thời ở Kinh Chập đảo, Hà Bắc tu luyện giới Doanh Sơn Biệt Viện cùng với Bắc Hải Thiên Linh đảo, Hàn Băng đảo, Hoàng Ly đảo, Xích Vụ đảo bắt đầu xây dựng thế hệ trận pháp hoàn toàn mới. Hơn nữa bộ trận pháp này Chân Linh phái tựa hồ xây dựng cực kỳ khẩn cấp, thậm chí không tiếc hóa giải toàn bộ thủ hộ đại trận, cũng muốn tạo dựng lên bộ trận pháp thế hệ này trước.

Lục Bình ở Đông Hải dừng lại ước chừng thời gian hơn một tháng, trong Vẫn Lạc mật địa cùng với Long Hòe lão tổ mật đàm thời gian dài nhất. Thế mới biết Chân Linh tu sĩ tìm xin Vạn Độc Thương Khung Bích che chở lại là Bích Hải linh xà một vị Chân Linh tu sĩ. Hơn nữa còn là tổ phụ của Sở Hải Khiếu hảo hữu Lục Bình, Bích Hải linh và nhất tộc tiền nhậm tộc trưởng Sở Phiên Vân.

Sau khi Lục Bình đi ra từ Vẫn Lạc mật địa, hắn bí mật lên vào trong Hỏa Loan nhất tộc.

Năm đó Xích Vụ đảo kịch biến, Diễm Cửu Tiêu mặc dù bỏ mạng trong tay Lục Bình, nhưng bảy đạo bản mệnh linh vũ do Loan đạo nhân lưu lại bị Hỏa Loan nhất tộc được một cây trong đó cũng mang về Đông Hải.

Trước đây Hoa Loan nhất tộc còn có Thuần Dương tu sĩ trấn thủ, Lục Bình tận mắt thấy qua uy năng của Loan đạo nhân khai thiên thần thông phong ấn trong linh vũ. Trước khi chưa từng thành tựu Chân Linh, Lục Bình thật không nằm chắc có thể thoát được tánh mạng dưới linh vũ.

Hôm nay Lục Bình thành công ngưng tụ Chân Linh, mà vị Thuần Dương duy nhất của Hoa Loan nhất tộc đó lại đã thọ tẫn tọa hóa. Hơn nữa Hoa Loan nhất tộc sau Diễm Cửu Tiểu có thể nói là không người nối nghiệp, mặc dù còn có mấy vị đại tu sĩ duy trì địa vị đại hình yêu tộc bộ lạc của Hỏa Loan nhất tộc, nhưng đã hoàn toàn không trong mắt Lục Bình.

Men theo khí tức ba động đặc biệt của khai thiên thần thống phong ấn trong bản mệnh linh vũ, Lục Bình rất nhanh sau đó tìm được địa điểm của món bảo vật này ẩn giấu ở Hỏa Loan nhất tộc.

Khi Lục Bình thấy người thi hộ món bảo vật đó thì hắn lại ngoài ý rất lớn, nhưng vẫn vội vàng khom người hành lễ nói:

- Vãn bối Lục Bình ra mắt Diễm tiền bối!

Lúc này, người chấp chưởng Hỏa Loan nhất tộc trong bảo lại là người rất có ơn chị điểm đối với Lục Bình năm đó, được xưng Đông Hải đệ nhất luyện đan tông sư Diễm Vô Cữu.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.