Thông tin truyện

Chiết Quế

Chiết Quế

Nguồn:

hanjinnie.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.7/10 từ 3 lượt
Thể loại: Yêu tinh
Edit: Mặc Lam
Pairing: Mục Dung x Đan Tê

Đan Tê chính là cây quế đã tu luyện hơn năm trăm năm tuổi, chưa từng nghĩ có một ngày bị người bắt về làm cây cảnh trong hoa viên.

Thừa dịp liền chạy trốn, nhưng không có pháp lực làm sao Đan Tê trở về núi được đây. Đang lúc bò lên sườn núi liền phát hiện ra nam nhân tuyệt sắc dùng giọng trầm thấp mà nói.

” Thật sự là đáng thương, lại còn bị phù chú trấn nữa.”

Thật sự khiến Đan Tê khóc không ra nước mắt...

Danh sách chương

Bình luận truyện