Chọc Người Xong Liền Muốn Chạy

Chương 58
Spoil chương sau:

"Mẹ ngươi là ai? Nàng ở đâu?" Hoằng Đức đế lại truy hỏi, thậm chí trong chớp mắt Hoằng Đức đế còn cảm thấy mẫu thân trong miệng Phù Niệm Niệm có thể chính là Vân Cấp mà hắn ngày nhớ đêm mong.

"Gia mẫu là tiểu thiếp Đàm thị ở Anh quốc công phủ trước kia, năm năm trước đã qua đời ngoài ý muốn." Phù Niệm Niệm nhíu mày: "Sao bá phụ lại hỏi gia mẫu?"

"Đàm thị? Bao nhiêu tuổi? Gả vào Anh quốc công phủ khi nào?" Hoằng Đức đế tiếp tục hỏi.