Chứng Đỏ Mặt

Chương 20: Chương 20

Meo eo mi: Đi đâu rồi?
Bảo bối của Mạnh Dịch: Ừm?
Meo eo mi: Hôm nhập học, bảo bối ngủ quên à?
Bảo bối của Mạnh Dịch: Ò… thật ra…
Meo eo mi: Ốm rồi?
Bảo bối của Mạnh Dịch: Ừm…
Meo eo mi: Nặng không? Uống thuốc chưa? Đại hội tuyên thệ kết thúc tớ tới chỗ cậu nhé?
Bảo bối của Mạnh Dịch: Không sao đâu.


Buổi sáng nhiệt độ cơ thể hơi cao.

Mẹ tớ đang ở viện đợi tớ truyền dịch rồi, không cần lo lắng, cậu cứ an tâm ở trường đi.

Meo eo mi: Ừ.

Xin nghỉ chưa?
Bảo bối của Mạnh Dịch: Xin rồi.


Meo eo mi: 【Hình ảnh】
Bảo bối của Mạnh Dịch:!
Bảo bối của Mạnh Dịch: Sao lại mặc chính trang thế này!
Meo eo mi: Lên diễn thuyết trong đại hội, chủ nhiệm lớp bảo mặc.

Bảo bối của Mạnh Dịch: Đ**!!!!!!! Tớ hối hận rồi!! (இ ω இ) A a a a a a a tớ thật sự hối hận vì không tới trướng, tớ muốn sờ sờ cậu …
‘Bảo bối của Mạnh Dịch đã thu hồi 1 tin nhắn’
Meo eo mi: Ha ha, sao lại nói bậy thế.

Bảo bối của Mạnh Dịch: Xin lỗi xin lỗi > 人.