Thông tin truyện

Chúng Ta Chia Tay Đi

Chúng Ta Chia Tay Đi

Thể loại:

Đam Mỹ

Nguồn:

bachhoacac.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.0/10 từ 48 lượt
Editor: Nana
Thể loại: truyện ngắn, trầm ổn ái thê công, tạc mao tráng thụ,  1×1, HE

Sau khi đi xa về Đào Dũ bí mật quay về nhà thì bắt gặp cảnh anh chồng của mình đang lên giưởng với người con trai khác, hai người choảng nhau một trận rồi chia tay… Ơ mà chia thật sao, đã nói ra nước ngoài lĩnh giấy chứng nhận mà?

Bình luận truyện