Chuyện Thường Ngày Tranh Nhau Làm Công Của Hướng Nam Và Hướng Bắc

Chương 23
Phương Bắc ở chung với Phương Nam nhiều năm rồi, thật ra có một vài thói quen cũng lây nhiễm của nhau.

Ví dụ như Phương Nam nói tiếng phổ thông ngày càng chuẩn. Hay ví như Phương Bắc đã bị huấn luyện, ăn càng ngày càng nhạt.

Tuy nhiên thói quen dùng từ ngữ vẫn khác nhau.

Ví dụ như khi giới thiệu đối phương với bạn bè.

Bình thường Phương Bắc sẽ nói là: “Đây là người yêu của tôi.”

Mà Phương Nam luôn nói là: “Đây là vợ tôi.”

Hết.