Thông tin truyện

Cố Hữu

Cố Hữu

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Ngược

Nguồn:

vanthulau.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.7/10 từ 12 lượt
Editor: Mục Thiên Vũ, Ryu
Thể loại: Dân quốc, phúc hắc công & nhu nhược thụ, có chút ngược, HE

CP: Tiết Hành – Thẩm Thăng

Cho dù người có lừa gạt ta bao nhiêu lần đi nữa thì ta cũng lựa chọn nhất quyết tin tưởng người. Vì thế xin ngươi hãy thật sự yêu thích  ta có được hay không?

Bình luận truyện