Đại Đạo Độc Hành

Chương 1089-1: Ngàn vạn tu sĩ tụ Nam Hải! (1)Mười chín thượng môn đến đây, bọn họ lại có nhiều chi nhánh phụ thuộc, ít nhất tám mươi lăm bàng môn. Bốn trăm hai mươi bảy tả đạo, dốc toàn bộ lực lượng.

Đảo này trở thành đại bản doanh của Liên Minh Diệt Nguyên, một vạn hai ngàn dặm về phía tây chính là địa vực Lương Châu nằm trong tay Hỗn Nguyên tông.

Cách hòn đảo này hơn ngàn dặm còn có mấy trăm đảo nhỏ đá ngầm, vô số tán tu, tiểu môn phái, tu sĩ gia tộc tu tiên từ thế giới thiên chủ, từng ngóc ngách tập trung lại ở đây. Ước chừng lên đến trăm vạn!

Bọn họ tranh đoạt quyền nắm giữ tiểu đảo đá ngầm, nghỉ chân ở đây.

Tu sĩ thực sự không còn cách nào khác, thì thả thuyền ở ngay trên biển lớn, nghỉ chân ở đó, chờ đợi cơ hội.

Bọn họ giống như đám kền kền ngu ngốc trong giới tu tiên. Thượng môn đại chiến qua đi. Bọn họ đến đây kiếm thịt thối từ các thi thể, nếu có cơ hội, bọn họ giống như chó hoang, quay lại cắn một miếng rồi quay đầu bỏ chạy.

Vô số tu sĩ, tập trung nơi đây, tinh khí trùng thiên, kiếm khí cửu tiêu, khí thôn thương khung!

Cùng lúc này, Hỗn Nguyên tông toàn lực đề phòng, ngũ đại châu lục, toàn bộ tu sĩ, toàn bộ chuẩn bị cho chiến tranh!

Năm châu Thánh, Tinh, Minh, Lương, Lăng cùng ngũ đại bàng môn Tịnh Lâm tông, Sinh TỬ tông, Vô Sinh tông… toàn bộ phía trên đại lục, chuẩn bị đánh một trận.

Ở đây Hỗn Nguyên tông nắm trong tay ngũ đại bàng môn, sáu mươi sáu tà đạo, hàng ngàn môn phái nhỏ, hơn mười vạn gia tộc tu tiên, việc đầu tiên là sơ tán, tạp dịch bình thường, đệ tử ngoại môn, toàn bộ nấp vào đại lục bản địa.

Sau đó các đệ tử còn nhỏ trong môn, thân nhân phụ nhụ, dựa theo danh ngạch, cùng gia tộc tông môn trong phúc địa bảo khố, tàng kinh các, phường thị, toàn bộ đưa đến đại lục Tuyên Châu.

Bên trên đại lục Tuyên Châu, trong ngoại môn có hơn ngàn động phủ an toàn, có thể bảo vệ được bọn họ.

Bọn họ sẽ được bảo vệ nơi đó, nhưng bọn họ cũng cung cấp chân khí của mình trong đại chiến, giúp đại trận phòng ngự của Hỗn Nguyên tông được vận hành.

Mà trong môn phái này, các đệ tử tinh anh, trưởng lão chưởng môn, tu sĩ có sức chiến đấu nhất, tất cả đều ở lại, kích hoạt vô số cấm chế đại trận, hợp thành chiến đội, tùy thời cơ mà hành động, lúc nào cũng trong trạng thái chờ đợi mệnh lệnh.

Hỗn Nguyên tông ở đây mấy vạn năm, trên năm đại lục này đã sớm bày ra vô số pháp trận, hình thành thế phòng ngự siêu cường, đây là đạo phòng ngự thứ nhất của Hỗn Nguyên tông.

Phàm là tu sĩ, tiến vào biển lớn trong phạm vi cách ngũ đại lục ba ngàn dặm, bên này lập tức có cảm ứng, nhất thời vô số linh mạch phía trên địa hỏa cơ quan tháp, ngũ hành phong lôi cấm chế, sẽ phát ra các loại pháp thuật viễn trình oanh kích, ngăn cản đối phương tới gần ngũ đại lục.

Tầng phòng ngự thứ hai chính là Hỗn Nguyên tông đại lục Tuyên Châu, ngũ đại ảo ảnh kia đã hoàn toàn triển khai, cự phong, vân hải, phi tháp, sâm lâm, hỏa ngục hoàn toàn bao trùm lấy đại lục Tuyên Châu.

Nơi này chất chứa vô số sát cơ, vô số hư linh, trong ảo ảnh trong như ẩn như hiện, vô số pháp trận cấm chế được kích hoạt!

Cả Tuyên Châu, hư thật kết hợp, hai mươi ba thánh linh kia có thể tùy ý ra tay ở đây.

Trong ảo ảnh này, thoáng có thể thấy ngọn núi, rừng rậm, vách núi, sơn động, hoang mạc, thành thị, hang cốc, thuyền lớn… xuất hiện, đây là ngũ phong thập nhất lĩnh của Hỗn Nguyên tông!

Tinh Chân lâm, Tịnh Hỏa đảo, Trập Tàng nhai, Chính Nhất phủ, Chuyển Chu cốc, Hư Thần uyên, Thiên Khuynh phong, Diêu Quang hải, Thiên Mục nguyên, Đại Đồng sơn, Hình Ảnh động, Ninh Tĩnh thiên, Thái Hòa viện, Linh Tuyệt mạc, Tử Hoàng quật, Hữu Nhai khư!

Thế giới Hỗn Nguyên tông huyền không này vốn chính là một bộ phận của đại trận phòng ngự, ở đây kích hoạt toàn bộ, chuẩn bị đánh một trận, toàn lực khởi động!

Tầng phòng ngự thứ ba chính là sơn môn Hỗn Nguyên tông, ngọn núi cao nhất đó. Tầng phòng ngự thứ tư chính là tổ sư đường Hỗn Nguyên tông, địa vực cuối cùng.

Thật ra tầng phòng ngự thứ hai nếu bị công phá, ngũ đại ảo ảnh tiêu tán, ngũ chi thập nhất mạch bị phá hủy, Hỗn Nguyên tông đã sắp sửa bị diệt môn.

Đồng thời, minh hữu Hỗn Nguyên tông cũng bắt đầu xuất động.

Nhưng mà tam đại Phản Hư của Đại La Ma tông như Cửu Đạo Chân nhất dẫn viện quân vừa rời khỏi núi Chung Linh thì đã bị bị Phản Hư Chân nhất Thiên Ma tông đánh cho quay về!

Hai đại Phản Hư của Thiên Nhai Hải Các là Thanh Luân, Thanh Y dẫn quân rời khỏi Thiên Nhai Hải Các, ở vùng địa vực bị một Phản Hư không rõ tên phục kích, hai người trọng thương, lui về Thiên Nhai Hải Các.

Tam đại Chân Nhất của Bắc Thần tông vừa rời khỏi tông môn, vùng biển Bắc Thần tông hình thành thú triều, tông môn gặp nguy hiểm, không thể không trở về tông môn.

Chân Linh phái, Hằng Cố Đô Thiên giáo, Thất Hoàng kiếm tông, Vạn Hóa Ma tông, Từ Hàng Phổ Độ tự, La Sát Kim Cương tông với mười một Phản Hư, tập trung lại, dứt khoát phải xuất phát, lại phát hiện Khóa Giới Thiên Tiệm bị người tạo ra cuồng phong thời không, trong vòng ba tháng, không thể nào khóa giới, không có cách nào tiếp viện.

Điệp Long tông Hóa Thần Chân tôn Phương Nhược Lôi dứt khoát dẫn tu sĩ Điệp Long tông đến trợ giúp, nhưng mà trên đường đi gặp Thiên Chu tông Linh Hư Chân tôn ngăn cản, Phương Nhược Lôi bị trọng thương, lui về đảo Linh Điệp!

Có người trượng nghĩa đến giúp, cũng có người bỏ rơi minh hữu!

Cửu U Quỷ Minh tông gần với Hỗn Nguyên tông nhất lại yên lặng không chút động tĩnh!

Năm ấy Cửu U Quỷ Minh tông gặp phải kiếp nạn lớn, Hỗn Nguyên tông trượng nghĩa tương trợ nhưng giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn không nói gì.

Quỷ tu, lòng dạ, tâm nhãn quỷ mị rất nhiều, bây giờ không xem trọng Hỗn Nguyên tông nữa, yên lặng không nói một lời.

Mà lão minh hữu Thái Thượng Cảm Ứng tông ở Liễu Châu cũng yên lặng không nói gì, không tỏ thái độ gì.

Môn này dựa vào cảm ứng mũi, tai, rất dễ thay đổi, đại hội anh hùng lần trước, vào thời khắc quan trọng, bỏ rơi mà đi, bọn họ hoàn toàn là cỏ đầu tường, gió chiều nào đổ chiều đó!

Năm ấy bọn họ cùng Hỗn Nguyên tông kết minh, là vì Vương Dương Minh quá mạnh, bọn họ chọn kẻ mạnh làm bạn, giờ Hỗn Nguyên tông gặp đại kiếp nạn, bọn họ lập tức thay đổi thái độ, không nói một lời!

Ngoài đó ra, có vô số tông môn, vô số bàng môn tà đạo lúc đó đã được Hỗn Nguyên tông giúp đỡ, thời gian ban đầu lặng lẽ không một tiếng động, toàn bộ đều không nói một lời!

Xương Châu Thôn thiên giáo, Cửu Chuyển tông, Liên Hợp Viêm Ma tông, Băng Hỏa tông cũng phải tiếp viện!

Nhưng mà Viêm Ma Tông, Băng Hỏa tông hoàn toàn không hưởng ứng, Viêm Ma tông và Bán Thôn Thiên giáo dẫn Phản Hư thượng môn đến, áp chế Thôn Thiên giáo, Cửu Chuyển tông không thể trợ giúp.

Thậm chí có một số minh hữu như Bắc Mang phái, Yên Đãng tông, Trùng Vân lĩnh, điệu chuyển thương khẩu, gia nhập vào liên quân này, cũng muốn chia một muôi canh!

Thế giới chính là như thế, nhìn thấy minh hữu của Hỗn Nguyên tông không thể đến, đối phương thế lực khổng lồ, hai mươi ba thánh linh kia, bọn họ cũng không biết, không ít người lặng lẽ thay đổi lập trường!

Chỉ có lúc nguy hiểm mới có thể nhìn ra ai là bằng hữu thật tâm!

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.