Đại Đạo Độc Hành

Chương 1167: Thiên ma sâm sâm lão nha lợi!Về phần Lạc Ly kích sát Thái thượng vô tình Thiệu Bạch Chân tôn, ở bên ngoài thế giới, hoành hành bá đạo, ở trong Thiên Ma tông, chính là một tồn tại giống như một con kiến nhỏ.

Hơn nữa truyền thuyết ở phía trên tam tuyệt tứ sát này, còn có nhị hậu, đó là tồn tại trong truyền thuyết, phía trên nhị hậu, còn có một tôn xưng, đó là Đại Thiên Ma, chúa tể Thiên Ma tông!

Nhưng mà Thiên Ma tông, từ trước tới nay, Đại Thiên Ma rất ít xuất hiện.

Bất quá, một lần Đại Thiên Ma xuất hiện, chính là lúc ma loạn, chính là lúc Thiên Ma tông hoành hành tu tiên giới, quét sạch bốn phương!

Lại có truyền thuyết, cái gọi là Đại Thiên Ma, chính là phân thân ma chủ hàng lâm, đến đây du hí nhân gian.

Đến tận nay, linh khí thế giới Trung thiên chủ hạ xuống thấp, ao nhỏ này đã không cách nào hấp dẫn ánh mắt ma chủ.

Đến cùng Thiên Ma tông có bao nhiêu Phản Hư, bên ngoài căn bản không biết, chính là pháp bảo thập giai, Thiên Ma tông cũng không phải không có, hơn nữa sợ là không chỉ một.

Thiên Ma tông di sản thâm hậu, xa xa cao hơn Hỗn Nguyên tông cùng thượng môn khác, có thể suy nghĩ, chỉ có Côn Luân, Lạn Đà tự, Thiên Vu tông, Vạn Yêu cốc có thể tương đề tịnh luận, so với mười đại thượng môn Hạo Nhiên Chính Khí tông, Đại La Kim Tiên tông, Tâm Ma tông, Bất Ngôn tông căn bản không phải một tồn tại cùng cấp.

Cho nên càng hiểu về Thiên Ma tông, Lạc Ly càng là không dám dễ dàng tới, nơi đó nước quá sâu!

Nhưng mà chính là như thế, nghe lão cha bị Phản Hư Chân nhất Thiên Ma tông ức hiếp, Lạc Ly lập tức hạ định quyết tâm, phải ra tay!

Hạ định quyết tâm, Lạc Ly tĩnh táo hỏi: “Ngũ ca, đến cùng là chuyện gì?”

Hỏi rõ tiền nhân hậu quả, hiểu biết toàn bộ tình huống, từng bước cẩn thận, mới có thể phá địch thủ!

Ngũ Hạo Chân nhân nói: “Là như vậy! Sư phụ ở hai trăm hai mươi năm trước, ở Thái Sơ phường thị, trong lúc vô ý mua bán được đến một loại Thiên lam sa.

Sa này đối với tu sĩ bình thường, không hề ý nghĩa, nhưng mà đối với đệ tử luyện khí Trần Luyện môn chúng ta, chính là tài liệu phụ trợ thôi hóa rất tốt.

Sư phụ được đến sau, dựa vào thiên lam sa này, hoãn bộ tu luyện, đột phá Nguyên Anh, tấn thăng Hóa Thần!

Nhưng mà, thành bởi vật này, cũng là bại bởi vật này!

Không biết tin tức này truyền đến tai Nịch Thiên Chân nhất Thiên Ma tông, ở ba tháng trước, hắn đột nhiên đi tới Trần Luyện môn chúng ta, bức bách sư phụ, vì hắn luyện chế một món ma bảo!”

Lạc Ly nhíu mày hỏi: “Ma bảo gì?”

Ngũ Hạo Chân nhân hồi đáp: “Pháp bảo cửu giai Cửu thiên đô la ma hỏa kim tràng!

Nịch Thiên Chân nhất Thiên Ma tông này xuất ra một món pháp bảo bát giai Ma hỏa kim tràng, để cho sư phụ lấy Vạn cổ trần luyện quyết, vì hắn tấn thăng thành pháp bảo cửu giai.

Vạn cổ trần luyện quyết chính là bí pháp vô thượng Trần Luyện môn ta, có thể lợi dụng Thiên lam sa đem pháp bảo bát giai, tiến hóa thành pháp bảo cửu giai, nhưng mà Thiên lam sa ở thế giới Trung thiên chủ đã biến mất mười vạn năm, pháp này ở tông môn chúng ta đã triệt để thất truyền!

Không biết Nịch Thiên Chân nhất Thiên Ma tông này, ở nơi nào biết tin tức, biết sư phụ có thiên lam sa, cũng không biết hắn ở nơi nào tìm được Vạn cổ trần luyện quyết này, bức bách sư phụ ta vì hắn tế luyện bảo này!”

Lạc Ly tinh tế lắng nghe, không ngừng gật đầu!

Ngũ Hạo Chân nhân thở ra một hơi dài, ánh mắt lộ ra vô tận cừu hận, tiếp tục nói:

“Vốn Trần Luyện môn chúng ta chính là vì tông môn khác luyện khí, cũng là bình thường!

Nhưng mà được đến Vạn cổ trần luyện quyết này, tinh tế nghiên cứu, chúng ta mới phát hiện, nơi nào dễ dàng như vậy, tiến hóa pháp bảo bát giai đến cửu giai, cần người luyện chế lấy sinh mệnh trả giá, hấp dẫn thiên đạo, mới có thể luyện thành.

Chỉ cần luyện thành pháp bảo cửu giai này, sư phụ nhất định sẽ hóa trần mà đi, hơn nữa là thần hồn câu diệt, trở thành tế phẩm tiến giai pháp bảo này!

Phương pháp luyện chế như thế, tự nhiên chúng ta sẽ không làm, nhưng mà Nịch Thiên Chân nhất Thiên Ma tông đó lấy lớn ức hiếp nhỏ, nếu là Trần Luyện môn chúng ta không luyện ra bảo này, muốn đem Trần Luyện môn chúng ta diệt môn!”

“Trần Luyện môn chúng ta, từ trước tới nay, đều là Thánh Giáp tông bảo hộ cho, chúng ta đến Thánh Giáp tông cầu viện, Thánh Giáp tông sợ hãi Thiên Ma tông, yên lặng vô thanh.

Mà đám người Thái thượng trưởng lão trong môn, một chút không có lòng liêm sỉ, thế mà khuất phục Nịch Thiên Chân nhất Thiên Ma tông, lợi dụng thân nhân gia tộc sư phụ ta, bức bách sư phụ tế luyện bảo này”.

“Sư phụ vì Trần Luyện môn, trả giá cả đời, kết quả đại nạn lâm đầu, bọn họ thế mà chủy kiểm như thế, thật sự là khiến lòng người đau!”

“Sư phụ vì tông môn, vì thân nhân, hắn cuối cùng quyết định vì Nịch Thiên Chân nhất Thiên Ma tông luyện chế bảo này, bảo này nếu luyện chế, sư phụ nhất định hình thần câu diệt, đến đây tiêu vong!”

“Còn xin Lạc Ly cứu sư phụ ta!”

Lạc Ly nghe xong, chậm rãi gật đầu, nói:

“Ngươi yên tâm, việc này ta quản định rồi! Chúng ta đi!”

***

“Chủ ta tối cao, chủ ta vô địch, chủ ta chính là tồn tại mạnh nhất vũ trụ!

Phàm là chỗ quang minh lung tráo, đều là nơi chủ ta, phàm là chỗ hắc ám bao trùm, đều là vực chủ ta!

Vinh quang quy chủ ta, hát vang tán ca, lấy cầu chủ ta, tứ hạ thánh phúc...”

Nịch Thiên Chân nhất Thiên Ma tông kiền thành kì đảo, đây là Thiên Ma tán ca, phàm là đệ tử Thiên Ma tông lúc tu luyện Thiên Ma công, lấy tán ca này phối hợp, liền sẽ có đại ma chủ Thiên Ma tứ phúc, bình thường tu luyện được đến mười phần Thiên Ma khí, có thể mượn cái này được đến thêm hai ba phần chân khí, nếu có thể được đến ma chủ quan chú, thậm chí có thể được đến tứ phúc gấp chục lần, thậm chí gấp trăm lần!

Hắn kiền thành kì đảo, nhưng mà ở chung quanh hắn, lại là một mảng địa ngục!

Ba mươi sáu tu sĩ, bị đổ sáp phía trên cương trụ, theo hắn kì đảo, cương trụ này từng chút một đâm vào trong miệng tu sĩ, đâm ra giang môn, bọn họ lại vẫn không chết, thậm chí không cách nào gào khóc, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thút thít!

Ở bên cạnh bọn họ, còn có mười sáu đệ tử Nịch Thiên Chân nhất, bọn họ đều tự tra tấn gần trăm tu sĩ, dưới các loại khổ hình, tu sĩ này, phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết.

Sở dĩ như thế, đây là phương pháp hấp dẫn đại Thiên Ma quan chú!

Đại Thiên Ma, chính là một mặt một thể ma chủ, đại biểu Ma tôn mạnh nhất, đáng sợ tới cực điểm điểm!

Ở trong Thiên Ma tông, ai càng có thể hấp dẫn ánh mắt Đại Thiên Ma, dẫn đến ma chủ ma niệm, người liền sẽ được càng lúc càng nhiều chỗ tốt.

Cho nên, thời điểm mỗi tu sĩ Thiên Ma tông tu luyện kì đảo, đều tận pháp này, hoặc là lợi dụng thống khổ, hoặc là lợi dụng ái dục, hoặc là lợi dụng thù hận, hấp dẫn ánh mắt Thiên Ma chủ ta, được ma chủ Thiên Ma ban thưởng!

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.