Đại Đạo Độc Hành

Chương 295-2: Trong tổ sư đường bái tổ tiên! (2)Khi đó thiên hạ Ma tông, mạnh nhất cũng không phải Thiên Ma tông hiện tại, mà là Càn Khôn Thánh Ma giáo! Thiên hạ Ma tông đều lấy tông lập phái, này Càn Khôn Thánh Ma giáo, lại lấy giáo lập danh, thế lực cực lớn, Ma tông khi ấy có thể hiệu lệnh thiên hạ. Bọn họ khí thế cực lớn, từng lực áp Côn Luân, giết lên đỉnh Côn Luân, đây là một trong Côn Luân ba lượt bị người giết lên sơn môn, có thể thấy bọn họ thế lực khổng lồ!

Càn Khôn Thánh Ma giáo này, dẫn Ma tông thiên hạ, đại chiến tổ sư trung hưng Vương Dương Minh Hỗn Nguyên tông ta, trận chiến nọ kéo dài ước chừng ba ngàn năm, tổ sư trung hưng Vương Dương Minh chuyển thế ba lượt, tám đại đệ tử toàn bộ chiến tử, hình thần câu diệt, bạn tốt đều tận, đồng đạo toàn vong, chí ái điêu linh, cuối cùng bốn vạn năm ngàn năm trước, tổ sư rốt cuộc ở dưới chân chúng ta, đúng, chính là vị trí chúng ta hiện tại, dưới chân các ngươi hiện tại, chính là chỗ này!

Người hỏi thiên địa, đột phá giới hạn của Hỗn Nguyên tông, từ cảnh giới Hóa Thần tăng lên tới cảnh giới Phản Hư!

Lúc này một trận chiến, diệt sát hai mươi lăm Phản Hư Càn Khôn Thánh Ma giáo, đến tận đây bắt đầu đại phản kích thiên hạ đệ nhất chiến! Một trận chiến nọ, hiệu xưng nhất chiến mười vạn năm đến nay!

Một trận chiến nọ, một mình Vương Dương Minh tổ sư, thủ ở phía trên Nam Hải, lấy Hỗn Nguyên thất pháp, lực chiến thiên hạ quần hùng, diệt sát Phản Hư Chân nhất tổng cộng ba mươi tám người, trong đó Càn Khôn Thánh Ma giáo hai mươi lăm Phản Hư! Sau đó lực đạp núi Côn Luân, trảm sát ba đại tiên nhân Côn Luân hạ giới, vặt hết lông Côn Luân thần thú Thanh Điểu, bẻ thần kiếm truyền thừa Đông Côn Luân, ở Tây Côn Luân dao trì tiểu một bãi, đến tận đây bức Côn Luân đông tây hai tông, cùng Hỗn Nguyên tông ta kết minh, hóa địch thành bạn.

Đóng cửa Lạn Đà tự, đóng cửa ba tháng, một quyền đánh nát bia đá Lạn Đà tự, diệt sát bồ tát kim cương hàng thế bốn tòa, bức Lạn Đà tự đóng cửa ba ngàn năm, mặc kệ chuyện thiên hạ!

Sau đó ở Tuy Viễn Cao Châu, chiến liên quân ba mươi tám thượng môn, kích sát thiên hạ đệ nhất cường giả khi ấy Càn Khôn Thánh Ma lão nhân! Sau đó phá diệt Càn Khôn Thánh Ma tông, đem tổ đình trăm vạn năm bọn họ phá hủy, đoạn truyền thừa của bọn họ!

Một trận chiến cuối cùng, phân thân Nguyên Thủy Ma Chủ hàng lâm, Vương Dương Minh tổ sư đại chiến ma chủ phân thân, trảm phân thân Nguyên Thủy Ma Chủ ở núi Nhạn Đãng!

Một trận chiến nọ, trước sau mười năm, tổ sư một mình phá diệt một phân thân ma chủ! Diệt sát tiên nhân hạ giới, bồ tát hàng thế, thần ma vượt giới mười chín tòa! Phản Hư Chân nhất tổng cộng hai trăm năm mươi bốn người, Hóa Thần Chân tôn chín trăm hai mươi ba người, Nguyên Anh đó là vô số, diệt vô số môn phái, truyền thừa đoạn tuyệt, sợ vỡ cả mật, giết thiên hạ rung chuyển, giết cho thế hệ tu tiên cũ, hoàn toàn sụp đổ! Nghe nói chính là một trận chiến này, Trung thiên chủ thế giới nguyên khí đại thương, sau đến La Hầu nạn mới sẽ nghiêm trọng như thế.

Cuối cùng người được nhận định là tu tiên giới đệ nhất nhân! Đến tận đây Hỗn Nguyên tông chúng ta, mới có thể ở tu tiên giới tồn tại xuống, chúng ta mới có gia viên hiện tại! Đây cũng là nguyên nhân thi hào Hỗn Nguyên tông chúng ta, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn sinh ra! Để vĩnh viễn kỉ niệm phong công vĩ tích của sư tổ!

Tổ sư đại chiến kết thúc, hắn trở về nơi ngộ đạo của mình, lúc này dùng sức lôi kéo, biển lớn phân ra, đại lục tự thành, sáng tạo Tuyên Châu đại lục, nam hướng đại dương mênh mông, bắc tới Liễu Châu, đông tựa Thánh Châu, tây tiếp Tinh Châu!

Nhưng mà tổ sư bởi vậy chịu thương, không cách nào lại tiến một tầng, Hỗn Nguyên tông ta cảnh giới cao nhất, cũng chính là Phản Hư, đến tận đây lập phái mười hai vạn tám ngàn sáu trăm năm, không có một ai có thể phi thăng!

Tổ sư khổ tầm thiên đạo không có kết quả, cuối cùng cũng truy theo bước chân của tiền bối, bước vào hắc tử địa, đến tận đây thất tung, nhưng mà sinh tử thụ tổ sư trồng vẫn xanh, xem ra vẫn chưa hóa trần quy đạo, là tổ sư trung hưng thứ hai Hỗn Nguyên tông ta!

Các vị đệ tử, bái!”

Hoàng Ly chân nhân nói xong, đám người Lạc Ly nghe nhiệt huyết sôi sục, hận không thể giống như tổ sư, một người chiến tận thiên hạ, hoành hành vô kị!

Sau đó mọi người, cung kính, cùng nhau quỳ lạy theo!

Hoàng Ly chân nhân sau khi giới thiệu xong tam đại tổ sư này, bắt đầu giới thiệu họa tượng tổ sư khác!

Hắn đi tới trước tấm họa tượng thứ nhất nói:

“Đây là Huyền Thanh tổ sư Hỗn Nguyên tông ta, đại đệ tử Hỗn Nguyên Tử, Hỗn Nguyên tông ta sở dĩ có thể phát triển đến hiện tại, tất cả đều là công lao của người!

Tất cả quy tắc, môn hệ phân mạch tông môn chúng ta hiện tại đều là từ người sáng kiến, có thể nói có người, mới có Hỗn Nguyên tông ta tồn tại!

Hoàng Ly chân nhân bắt đầu giới thiệu công tích Huyền Thanh tổ sư, rất lâu sau hắn cuối cùng nói:

“Huyền Thanh tổ sư, cuối cùng cảnh giới Nguyên Anh thọ năm ngàn sáu trăm, chuyển thế trụy lạc bên trong luân hồi, một ngàn hai trăm năm sau, được đệ tử tông ta tìm đến, một lần nữa dẫn về tông môn, bất quá ba trăm năm sau vẫn lạc, lúc này tiến nhập luân hồi.

Ở sáu ngàn ba trăm năm sau, tông ta phát hiện, nhưng mà người đã bị bàng môn Canh Giáp tông thu làm đệ tử, tu luyện tới Nguyên Anh chân quân, cuối cùng trở thành đệ tam tổ sư phi thăng Canh Giáp tông! Phi thăng tiên giới!”

Sau đó Hoàng Ly chân nhân bắt đầu giới thiệu tấm họa tượng thứ hai!

“Đây là Ngũ Cực tổ sư Hỗn Nguyên tông ta, Tam đệ tử tổ sư trung hưng Yến Cuồng Đồ, kế tổ sư vị thừa trung hưng, người đại hưng Hỗn Nguyên tông, giết nhập ba mươi Ma tông vị, chủ đạo cùng Không Ma tông chiến đấu ba ngàn năm...”

Rất lâu Hoàng Ly chân nhân cuối cùng nói:

“Ngũ Cực tổ sư, cuối cùng hóa thần quy trần, chuyển thế trụy lạc bên trong luân hồi, bốn ngàn sáu trăm năm sau, tại Tâm Thiện Kiếm tông ngộ đạo cảm ngộ kiếp trước, trở về tông môn, thăm mọi người, cuối cùng lão nhân gia tại Tâm Thiện Kiếm tông thành đại đạo, phi thăng phật giới, trở thành bất hủ bồ tát!”

Sau đó Hoàng Ly chân nhân lại bắt đầu giới thiệu họa tượng tiếp theo!

Họa tượng tổ sư này, đều là hào kiệt anh hùng Hỗn Nguyên tông quá khứ sản sinh, mỗi một người đều có uy danh kinh thiên cái thế, ở thời đại khi ấy đều là cường giả dẫn lĩnh phong tao!

Nhưng mà bọn họ kết cục, cũng không tốt lắm, không phải suy sụp tử vong, chính là hóa trần tiêu tán, chính là đời sau tìm được, đưa về Hỗn Nguyên tông cũng là vận mệnh như thế, trong đó có người gia nhập môn phái khác, nhất thời người người đều là tổ sư phi thăng.

Đám người Lạc Ly nghe, không biết nói cái gì cho tốt!

Cuối cùng Hoàng Ly chân nhân nhìn về phía mọi người, lên tiếng nói:

“Đây chính là số mệnh đệ tử Hỗn Nguyên tông ta!

Quản chi anh hùng cái thế, thiên hạ vô địch, cuối cùng cũng là hóa trần quy nguyên. Trọng quy luân hồi, trừ bỏ tam đại tổ sư, không ai có thể chạy ra tuần hoàn này!

Nhưng mà nếu bọn họ đến môn phái khác, bất luận môn phái lớn nhỏ, tất là tổ sư phi thăng môn phái nọ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.