Đại Đạo Độc Hành

Chương 360: Lưu Ly Hải quang hải vô ngần!Nghĩ đến đây, Lạc Ly thu lại Thái Bạch chân linh túy long tửu. Có thể bớt được liền bớt.

Sau đó Lạc Ly nói: “Cửu Hoang sư thúc, trải qua Tịch Chiếu sư tổ chỉ điểm, ta có thể ở trong Thông Thiên phong cùng Lưu Ly Hải, lựa chọn một pháp, coi đây là căn cơ, đi đường đơn pháp thông thiên!

Ta mới ở chỗ Vạn Tượng sư thúc, Bắc Trữ sư thúc, hiểu biết Thông Thiên phong, hiện tại lại đây, cầu hỏi Lưu Ly Hải đạo!”

Cửu Hoang chân nhân gật gật đầu, mở miệng nói: “Lưu Ly Hải quang hải vô ngần!

Ngươi đã biết đạo tu luyện Thông Thiên phong, ta đây liền nói cho ngươi một chút Lưu Ly Hải!

Đầu tiên, ngươi cần trước tu luyện mười hai sang giới pháp, đem ngũ pháp thánh địa của ngươi, xây dựng hoàn thành! Đây là thông dụng, Lưu Ly Hải cũng phải như thế!”

Lạc Ly gật gật đầu, xem ra đều như thế, không biết cái Lưu Ly Hải này có phải cũng chia cái gì bao nhiêu hệ pháp thuật, một hệ pháp thuật bao nhiêu cái, sau đó đều phải học xong, rồi dùng pháp thuật này, tổ hợp biến hóa, sinh ra Lưu Ly Hải bảy mươi bảy sát hay không?

Cửu Hoang chân nhân tiếp tục nói: “Sau khi ngũ pháp thánh địa tu của ngươi luyện thành công, thì lấy thánh địa Lưu Ly Hải phát ra linh khí, còn phải tu luyện ba pháp, tên là Tạo hóa tam pháp!

Tạo hóa tam pháp này tu luyện thành công, ngươi là có thể tu luyện Lưu Ly Hải bảy mươi bảy sát, trong đó một sát đạt tới cảnh giới thuật, pháp, thân, tinh, thế, ý, vực, linh, đạo trong vực, Lưu Ly Hải tính là tiểu thành!”

Lạc Ly sửng sốt nói: “Sư thúc, Lưu Ly Hải chỉ tu luyện vài pháp thuật này, ngũ pháp thánh địa thành công, tu luyện Tạo hóa tam pháp, sau đó tu luyện thành một sát, đạt tới vực cảnh giới, chính là tiểu thành?”

Cửu Hoang chân nhân gật gật đầu nói: “Chính là như thế! Nếu ngươi đem mười ba sát trong bảy mươi bảy sát, toàn bộ tu luyện đến vực cảnh giới, chúng nó sẽ dung hợp một thể, hóa thành hải vực, vô luận ngươi lựa chọn tổ hợp như thế nào, cuối cùng đều sẽ là Ngũ hồ tứ hải, Cửu đại hải vực!

Chỉ cần hoá sinh một vực trong đó, đây là Lưu Ly Hải đại thành!”

Lạc Ly nói: “Không phải chứ, không có khả năng, Vạn Tượng sư thúc cùng Bắc Trữ sư thúc đều nói một trăm tám mươi tám pháp pháp thuật trụ Thông Thiên phong cột bọn họ, chính là trong Hỗn Nguyên thất pháp, là pháp thuật trụ cột ít nhất, Lưu Ly Hải sao có khả năng đơn giản như vậy?”

Cửu Hoang chân nhân nói: “Chính là đơn giản như thế! Nhưng mà cái này bất quá là Lưu Ly Hải sơ hình đơn giản nhất, Lưu Ly Hải có biển lớn đặc tính, biển nhập trăm sông, khi ngươi xây dựng hoàn thành cái sơ hình đơn giản nhất này, ngươi sẽ nhịn không được tu luyện các loại pháp thuật trụ cột Lưu Ly Hải, gia tăng thể tích Lưu Ly Hải của ngươi, tu luyện pháp thuật phụ trợ bảy mươi bảy sát, tăng cường uy lực bảy mươi bảy sát Lưu Ly Hải của ngươi.

Chúng ta khác với Thông Thiên phong phải nắm giữ toàn bộ, mới có thể tu luyện Ngũ nhạc pháp! Pháp thuật trụ cột của chúng ta, đều là tự nguyện tự giác, chính mình lựa chọn, hình thức tự hỗ trợ!”

Lạc Ly nhịn không được hỏi: “Vậy, vậy có bao nhiêu?”

Cửu Hoang chân nhân nói: “Lưu Ly Hải pháp thuật trụ cột mở rộng, cộng thêm pháp thuật phụ trợ bảy mươi bảy sát, tổng cộng năm trăm bốn mươi bảy loại!

Pháp thuật giết địch bảy mươi bảy loại, được xưng Lưu Ly Hải bảy mươi bảy sát, pháp thuật chung cực Ngũ hồ tứ hải, tổng cộng chín vực, siêu giai pháp thuật Ngũ hồ tứ hải cô độc dương!”

Lạc Ly hỏi: “Ngũ hồ tứ hải cô độc dương nọ! Chính là cùng tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, thuộc loại pháp thuật siêu giai Hóa Thần Phản Hư chuyên dụng?”

Cửu Hoang chân nhân gật gật đầu nói: “Đúng, bất quá cái này là Trung Hưng tổ sư Vương Dương Minh sáng chế, truyền thuyết người năm đó bị Càn Khôn Ma giáo đuổi giết, vây khốn trong Khổ hải cô độc dương, lưu lại thơ ‘Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lí thán linh đinh’.

Lúc ấy người bị vây tuyệt cảnh, cùng đường, một đêm đầu bạc, lĩnh ngộ ra pháp này, sau đó dựa vào pháp này, giết ra vòng vây, tìm được đường sống trong chỗ chết!

Hổ Thiền sư huynh chính là căn cứ pháp thuật này, mới sinh ra sáng ý tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên!”

Lạc Ly gật đầu nói: “Đệ tử rõ ràng! Còn xin sư thúc nói rõ!”

Cửu Hoang chân nhân nói: “Tốt, ta trước tiên là nói về Tạo hóa tam pháp này!

Khi ngũ pháp thánh địa của ngươi, hoàn toàn xây dựng hoàn thành, sẽ hoá sinh Lưu Ly Hải triều, linh khí mãnh liệt mênh mông mà ra, cho nên cần Tạo hóa đệ nhất pháp, Càn Khôn sinh hải ngạn, triều khởi triều lạc nhân thính!

Lấy pháp này làm ra bờ biển, dung Lưu Ly Hải của mình, để cho biển lớn mãnh liệt nọ, đều ở trong vòng bờ biển của mình, vô luận Lưu Ly Hải này mở rộng như thế nào, bão tố triều tịch như thế nào, bờ biển này không chút sứt mẻ, chặt chẽ đem nó khống chế ở bên trong!

Cho nên pháp thứ nhất này, Càn Khôn sinh hải ngạn, triều khởi triều lạc nhân thính! Quan trọng nhất!

Nói đến buồn cười, thật ra pháp này chính là phương pháp Càn Khôn Ma giáo khống chế tâm ma, không biết như thế nào bị tổ sư Hỗn Nguyên Tử đoạt được, trở thành Tạo hóa tam pháp Lưu Ly Hải Hỗn Nguyên tông ta!”

Lạc Ly không ngừng gật đầu, lắng nghe Cửu Hoang chân nhân thụ pháp!

Cửu Hoang chân nhân thở ra một hơi dài, tiếp tục nói:

“Tạo hóa đệ nhị pháp, Ngưng thủy hóa long thần, chưởng ba khống lãng triều vô thanh!

Đệ nhất pháp hóa biển, biển lớn vô biên vô hạn này, sóng biển mãnh liệt, làm không tốt khi nào sẽ sinh ra bão tố, phá tan bờ biển, cho nên pháp thứ hai sinh linh, trong Lưu Ly Hải này, lấy mệnh thần thức, sinh ra hình chiếu một con rồng thần, mượn cái này hoàn mỹ nắm trong tay Lưu Ly Hải, vô luận cuộn sóng hay là triều tịch, đều ở trong chính mình khống chế, có trụ cột này, là có thể tu luyện bảy mươi bảy sát!

Cho nên pháp thứ hai này, Ngưng thủy hóa long thần, chưởng ba khống lãng triều vô thanh! Chính là trụ cột Lưu Ly Hải!”

Sau đó Cửu Hoang chân nhân còn nói thêm:

“Tạo hóa đệ tam pháp, Thương hải nạp vạn pháp, thuật động càn khôn duy thân tĩnh!

Lưu Ly Hải bảy mươi bảy sát này, mỗi một pháp thuật, đều là hung hoành đáng sợ, có thể hoá sinh pháp vực, thẳng đến ngộ ra chân đạo, chính là thiên hạ nhất đẳng nhất thuật pháp.

Thuật pháp này có ảnh hưởng lẫn nhau, có khắc chế lẫn nhau, nếu tu sĩ môn phái khác, tu luyện chúng nó, có lẽ rất nhanh sẽ tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết!

Mà Lưu Ly Hải tông ta cũng sẽ không như thế, đây là khả năng của Tạo hóa đệ tam pháp, có thể làm cho tu sĩ tông ta, tùy ý sử dụng pháp thuật này, không hề có khó khăn ảnh hưởng khắc chế, nhưng lại có thể tương dung lẫn nhau, tổ hợp hải vực, không hề có khả năng tẩu hỏa nhập ma.

Cho nên, Thương hải nạp vạn pháp, thuật động càn khôn duy thân tĩnh này! Pháp này chính là gốc, chính là gốc rễ của Lưu Ly Hải bảy mươi bảy sát!

Ngươi cũng có thể đem Lưu Ly Hải, so sánh như một thuyền lớn, đệ nhất pháp, Càn khôn sinh hải ngạn, triều khởi triều lạc nhân thính! Chính là xây dựng thân thuyền.

Ngũ pháp thánh địa nọ chính là buồm thuyền, vì thuyền lớn cung cấp lực di chuyển, bảy mươi bảy sát nọ, chính là nỏ hỏa pháo của thuyền, phải xây dựng ở phía trên thân tàu, cho ngươi sử dụng.

Mà pháp thứ hai Ngưng thủy hóa long thần, chưởng ba khống lãng triều vô thanh! Chính là bánh lái, ngươi dựa vào nó mới có thể nắm trong tay thuyền này, muốn giương buồm thì giương buồm, muốn nã pháo liền nã pháo!

Mà đệ tam pháp Thương hải nạp vạn pháp, thuật động càn khôn duy thân tĩnh! Lại là pháo đài, bảy mươi bảy sát nọ, toàn bộ xây dựng ở trên pháp này, có nó, thuyền lớn của ngươi mới có thể chịu được phản chấn đáng sợ khi đại pháo phát xạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.