Đại Đạo Độc Hành

Chương 366-1: Chư pháp lâm đàn đều vô tướng! (1)Cự chương vạn xúc sát, chính là khống chế ngàn vạn hào quang biến thành xúc tua bạch tuộc, xé nát tất cả cường địch! Hải tảo quy tàng sát, chính là ngự sử hải tảo kỳ dị, có uy lực ăn mòn cường đại, giữ chặt kẻ địch, kẻ địch bắt đầu hư thối vỡ nát.

Mặt khác sát thứ sáu mươi mốt Phi ngư thanh hư sát, sát thứ bốn mươi ba Lí ngư hóa long sát, sát thứ bốn mươi sáu Thanh ngư du lân sát, sư phụ Hổ Thiện chân nhân giới thiệu qua.

Chúng đều là kiếm thuật chuyển hóa mà đến, Phi ngư thanh hư sát chính là Thanh hư việt không kiếm ý Trường Bạch kiếm phái chuyển hóa mà đến. Lí ngư hóa long sát là Yêu Ma kiếm Kiếm Thần tông biến thoát mà đến. Thanh ngư du lân sát là Du nhận hữu dư đoạt hồn kiếm Thiên Nhất tông.

Còn có sát thứ hai mươi lăm Hải man cức bạo sát, sát thứ ba mươi mốt Hải tuyền qua lưu sát, sát thứ hai mươi tám Hải sâm huyết chú sát, một đoạn thời gian trước Lạc Ly xem qua Cửu Hoang chân nhân biểu thị, hắn biết diệu dụng những pháp thuật này.

Hải man cức bạo sát là phương pháp ngự lôi, ngự lôi khống lôi, như thủy như triều; Hải tuyền qua lưu sát chính là pháp thuật không gian, hình thành lốc xoáy, chuyên môn khắc chế kiếm tu, đem kẻ địch chuyển qua một chỗ kì điểm, toàn bộ diệt sát; Hải sâm huyết chú sát chính là thuật nguyền rủa quỷ dị, nhưng mà điều kiện tiên quyết phải có được một giọt máu của đối phương, sau đó là có thể dẫn bạo nội tạng đối phương, giết địch vô hình.

Trừ bỏ những pháp thuật này, những pháp thuật khác, Lạc Ly cũng không biết, nhìn pháp thuật này, quá nhiều, Lạc Ly cũng không biết tu luyện cái gì thì tốt.

Cửu Hoang chân nhân bắt đầu nói: “Lạc Ly, có phải không biết lựa chọn như thế nào hay không?”

Lạc Ly gật đầu nói: “Vâng, còn xin sư thúc chỉ điểm!”

Tác dụng của lão sư chính là truyền đạo giải thích nghi hoặc, không hỏi là ngu ngốc!

Cửu Hoang chân nhân nói: “Được, Lạc Ly, ngươi hãy nghe ta nói!

Bảy mươi bảy sát này, chỉ có tu luyện đến vực cảnh giới, mới tính tu luyện thành công, nhưng mà mỗi một sát đều là phương pháp phức tạp khó tu, mà tinh lực con người là có hạn, ở tu sĩ cường đại, cũng khó đem chúng toàn bộ tu luyện thành công, cho nên phải cẩn thận lựa chọn, hơn nữa phải biết bỏ qua cái gì.

Nhớ lấy, lúc lựa chọn sử dụng pháp thuật, không nên nhìn những pháp thuật này có diệu dụng như thế nào, mà là phải xem, chính mình có thể khống chế sử dụng nó hay không!

Lượng sửc mà đi, pháp thuật có mạnh, ngươi không thể nắm giữ, sau khi nắm giữ không thể tu luyện đến vực cảnh giới, tất cả uổng phí!

Ta tu luyện bốn trăm bảy mươi hai năm, chuyên tâm tiềm tu Lưu Ly Hải, nhưng mà còn không hề thiếu pháp thuật không thể tu thành”.

Nói xong, Cửu Hoang chân nhân nhìn về phía Lạc Ly, Lạc Ly thành tâm nói: “Đệ tử rõ ràng!”

Cửu Hoang chân nhân mỉm cười nói: “Trong bảy mươi bảy sát này, đề nghị ngươi bắt đầu mười tám sát trước, dễ dàng không cần tu luyện.

Mười tám sát này, chính là pháp thuật Hỗn Nguyên tông tìm kiếm đầu tiên, mạnh mẽ vô cùng, phức tạp khó luyện, tốt nhất sau khi ngươi xây dựng một cái hải vực, lưu ly đại thành, lại quay đầu tu luyện chúng.

Mặt khác, ta đề cử cho ngươi bốn đạo pháp thuật trong đó!

Sát thứ hai mươi ba Thương hải minh nguyệt sát, sát thứ hai mươi bốn Tinh chiêm huyền thủy sát, sát thứ hai mươi bảy thượng Thiện nhược thủy sát, sát thứ năm mươi bảy Hải tiều phá lãng sát”.

Lạc Ly yên lặng thì thầm: “Thương hải minh nguyệt sát! Tinh chiêm huyền thủy sát! Thượng thiện nhược thủy sát! Hải tiều phá lãng sát!”

Cửu Hoang chân nhân gật đầu nói: “Đúng vậy, sát thứ hai mươi ba Thương hải minh nguyệt sát, pháp này phàm là đệ tử Hỗn Nguyên tông, phải tu luyện!

Pháp này lấy đạo tinh không minh nguyệt, xem thương hải biến hóa, như trăng sáng chiếu rọi thiên địa, đem thương hải tang điền chi biến, thu hết trong lòng!

Pháp này chia làm ba bộ phận minh nguyệt chiếu, thương hải biến, thiên sát! Tu luyện thành công minh nguyệt chiếu, trong vòng cảnh giới Trúc Cơ, phạm vi mười dặm, giống như gương sáng, đều ở trong lòng ngươi, tất cả, trong vòng mười dặm, trong lòng toàn bộ vừa xem hiểu ngay, không chỗ nào che giấu.

Tu luyện thành công thương hải biến, vạn vật lượng hóa, như thiên tiêu địa xích trong lòng, tất cả kẻ địch, toàn bộ lượng hóa, vô luận là sơ hở, hay là ưu thế, mọi thứ về hắn, ngươi đều rõ ràng trong lòng, ra tay giết địch, không kém mảy may, tùy tay một kích, có thể đánh chết cường địch!”

Lạc Ly nói: “Đệ tử rõ ràng, pháp này chính là phương pháp trinh sát siêu cấp, cùng pháp thuật vô thượng tinh xác khống chế đạo dung hợp!”

Cửu Hoang chân nhân nói: “Trẻ nhỏ dễ dạy, quả thật như thế!

Sát thứ hai mươi bốn Tinh chiêm huyền thủy sát, chính là phương pháp dự cảm tâm linh, lấy ba đạo tâm linh, thời gian, nhân quả, chuyển hóa mà đến. Tu luyện thành công, có thể dự địch phía trước, tâm niệm vừa động, biết hậu quả tiền căn. Địch chưa động, ngươi cũng đã biết hắn muốn như thế nào!

Mặt khác sáu khi tu thành pháp này, có lực dự cảm tâm linh siêu cường, cảm nguy cơ vô tận trong tương lai, bói toán tiên tri. Bất quá pháp này cực kỳ cần thiên phú ủng hộ, không có tiềm chất nhất định, rất khó tu luyện, ngươi có thể xây dựng siêu phẩm thánh địa, hẳn là không có vấn đề!”

Lạc Ly nhịn không được nói: “Cảm nguy cơ vô tận trong tương lai, bói toán tiên tri!”

Cửu Hoang chân nhân cũng không quản Lạc Ly, tiếp tục nói:

“Sát thứ hai mươi bảy Thượng thiện nhược thủy sát, sát thứ năm mươi bảy Hải tiều phá lãng sát, đều là phương pháp luyện thể, bất quá Thượng thiện nhược thủy sát tu luyện được là Thượng thiện nhược thủy pháp thể, luyện thành pháp này, trong lĩnh vực, thân thể hoá lỏng, tùy tụ tùy tán, tùy ý tổ hợp, còn có thể mượn cái này hoá sinh thần binh, có thể vạn binh không thương thân thể, vạn pháp bất diệt thân.

Tu thành pháp này, vậy sát thứ ba mươi tư Ngư cốt kinh cức sát, ngươi mới có thể tu luyện, bằng không pháp thuật này, ngươi căn bản không thể tu luyện.

Mà sát thứ năm mươi bảy Hải tiều phá lãng sát, pháp này sẽ tu luyện được đến tiều nham bất diệt thể, thể này cùng Thượng thiện nhược thủy thể, hoàn toàn tương phản, một cương một nhu, giống như đá ngầm, cứng rắn, rất nặng, có khả năng giải tá, trải qua ngàn vạn sóng to cọ xát, không hề tổn thương. Tu thành pháp này, sát thứ sáu mươi lăm Cự quy băng liệt sát, mới có thể tu luyện!

Nếu ngươi có thể đem hai pháp này toàn bộ luyện, chúng phối hợp lẫn nhau, một cương một nhu, đây là Hỗn Nguyên thất pháp, bí pháp duy nhất không thứ cho chiến thể Kim Phù Đồ!”

Lạc Ly đem bốn sát này ghi tạc trong lòng, cái này chính là hắn sau khi trở về, phương hướng chủ công.

Cửu Hoang chân nhân nhìn bầu trời nói: “Được rồi, không nói, sư phụ đưa vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, Lạc Ly ngươi trở về tu luyện đi!

Bảy mươi bảy sát này, mỗi một sát đều là diệu dụng vô cùng, tu luyện thành công, tất tu minh kì thuật, thông kì pháp, dung kì thân, luyện kì tinh, khống kì thế, ngộ kì ý, chưởng kì vực! Có thể nói khó khó khó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.