Đại Đạo Độc Hành

Chương 367: Minh Nguyệt ngàn dặm Thương Hải biến!Lạc Ly cũng không có nóng lòng hoàn thiện Điệp Long Sát, vừa mới tiếp xúc bảy mươi bảy sát, nguyên lý pháp thuật này, biện pháp vận dụng, cái gì cũng đều không hiểu, tương đương với tiểu hài tử còn không biết đường đi, phải chạy bộ nghiên cứu!

Tốt nhất hoàn toàn hiểu biết bảy mươi bảy sát sau, ít nhất tu luyện ba bốn sát pháp, suy một ra ba, sẽ vừa thông suốt mười, lại hoàn thiện Điệp long hải bảo sát.

Dù sao đều là chính mình, bất quá chờ đợi thêm mấy tháng mà thôi! Mài đao công lầm công đốn củi!

Bất quá rốt cuộc tu luyện cái nào trước đây?

Tinh chiêm huyền thủy sát, có cảm ứng tâm linh, uy năng biết trước tương lai! Thượng thiện nhược thủy sát, có thể luyện hóa thân thể bất diệt! Hải sâm huyết chú sát, nguyền rủa giết địch, khó lòng phòng bị! Liên y thanh bình sát, có uy thời gian, đả thương địch thủ không thể cứu!

Độc vô sinh sát, độc thuật đáng sợ, diệt vạn thương sinh! Thạch ngư kinh thiên kích, ngụy trang đệ nhất, ám sát đệ nhất! Xích kí cổ sát, cổ thuật quỷ dị, ngự sử ngàn vạn cổ trùng, rợp trời rợp đất!

Bảy mươi bảy sát này, cái nào cũng là phi thường hung ác, có uy lực vô thượng, hơn nữa đều ẩn chứa chân ý đại đạo, có thể tu luyện cảnh giới kích thuật cao nhất, lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc.!

Nhưng mà rốt cuộc tu luyện cái nào thì tốt đây?

Cái nào thì tốt? Hừ hừ, ở trong lòng Lạc Ly dâng lên một dã tâm, hắn phải đem bảy mươi bảy sát này, luyện toàn bộ, tinh thông toàn bộ, luyện thành toàn bộ hải vực!

Sư phụ có thể ở phía trên tam sơn ngũ nhạc, sáng tạo thập phương thiên! Vì cái gì ta lại không thể, ở phía trên ngũ hồ tứ hải, lại đến một cái đại dương, một cái có thể cùng tổ sư Linh Đinh Dương, siêu giai đánh đồng!

Người khác không thể, ta có thể!

Lạc Ly nhắm mắt, thở ra một hơi dài, lập tức có lựa chọn!

Thương hải minh nguyệt sát!

Lạc Ly xuất thân sát thủ, biết tính quan trọng của trinh sát, pháp này một khi thành, trong vòng trăm dặm, đều ở trong lòng, vô luận là trinh sát, hay là dự tính, hay là chiến đấu, vô cùng có ích.

Khó trách lúc trước chiến đấu Xương Châu, Hỗn Nguyên tông có thể hoàn mỹ nắm trong tay hướng đi toàn bộ đại lục, xem ra cùng pháp thuật này, nhất định có liên quan!

Quyết định bắt đầu tu luyện, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu Thương hải minh nguyệt. Giới thiệu công pháp, pháp thuật khẩu quyết, đạo tu luyện, bí pháp tu luyện phụ trợ, Lạc Ly bắt đầu nhất nhất giải đọc, phân tích nghiên cứu, bắt đầu tu luyện.

Thương hải minh nguyệt sát chia làm ba bộ phận, chia làm Minh nguyệt chiếu, Thương hải biến, Thiên sát!

Tu luyện thành Minh nguyệt chiếu, trong vòng trăm dặm đều ở trong lòng, tu luyện thành công Thương hải biến, vạn vật lượng hóa, như thiên tiêu địa xích trong lòng, tất cả kẻ địch, đều ở trong lòng.

Nhưng mà giá trị chân chính nhất của Thương hải minh nguyệt sát, chính là bộ phận thứ ba, chỉ có luyện thành Thiên sát, để nắm trong tay Thiên sát thuật, mới có thể đem Minh nguyệt chiếu, Thương hải biến, hóa thành sát chiêu, tiến tới diệt sát cường địch!

Muốn tu luyện thành công Thương hải minh nguyệt sát này, mười phần gian nan, vì pháp này Hỗn Nguyên tông chuẩn bị bốn pháp thuật phụ trợ, phân biệt thành Tử vi mai hoa thuật số quyết, Thiên la tâm nhãn, Lục nhâm thôi diễn la bàn kinh, Dưỡng tâm ngộ khí lưu niên quyết.

Lạc Ly tinh tế xem xét bí pháp này, sau đó chính thức bắt đầu tu luyện, hắn bắt đầu cũng không có sử dụng Tiểu vô tướng chân giải, mà là dựa vào lực lượng chính mình, nghiên cứu phân tích Thương hải minh nguyệt sát này từng chút một.

Bảy ngày sau, Lạc Ly hoàn toàn tinh thông Thương hải minh nguyệt sát, tất cả ưu điểm khuyết điểm toàn bộ bí pháp, toàn bộ nắm trong lòng, vĩnh viễn không quên, hoàn thành tu luyện tầng thứ nhất pháp này, minh kì thuật!

Theo như lời Cửu Hoang chân nhân, trong vòng một tháng minh kì thuật, liền đạt tới tiêu chuẩn, xem ra chính mình hay là có tuệ căn.

Lạc Ly mỉm cười, sau đó bắt đầu tu luyện, bất quá tu luyện lên, bắt đầu gian nan, Thương hải minh nguyệt sát này cực kỳ phức tạp, khó có thể tu luyện.

Lạc Ly vẫn không có sử dụng Tiểu vô tướng chân giải, hắn muốn thử một lần, chính mình không dựa vào bí pháp này, dựa vào lực lượng chính mình, rốt cuộc có thể luyện thành Lưu Ly Hải bảy mươi bảy sát hay không.

Một tháng sau, Lạc Ly không tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt sát nữa, pháp thuật này khó có thể tu luyện, lui mà cầu tiếp theo, bắt đầu tu luyện bốn pháp thuật phụ trợ.

Pháp tử vi mai hoa thuật số quyết này chính là đạo tu luyện Mai hoa thuật số, vạn vật hoàn toàn lượng hóa, bất kể cái gì, liếc mắt một cái nhìn lại, lập tức biết tất cả số liệu của nó, để gia tăng uy lực Thương hải biến!

Thiên la tâm nhãn là một loại bí pháp cảm giác, mở tâm nhãn, dùng để phối hợp Minh nguyệt chiếu! Lục nhâm thôi diễn la bàn kinh chính là một phương pháp tính toán, thôi diễn quyết, để mà phối hợp Thiên sát!

Cuối cùng Dưỡng tâm ngộ khí lưu niên quyết, chính là trụ cột toàn bộ pháp thuật phụ trợ, dưỡng tâm tĩnh khí phối hợp tu luyện.

Tu luyện pháp thuật này, Lạc Ly không có sử dụng Tiểu vô tướng chân giải, chính là dựa vào bản lãnh chính mình tu luyện bốn pháp thuật này.

Bốn pháp thuật này, đối với Lạc Ly nắm giữ mười đại bí truyền mà nói, rất đơn giản, dễ dàng nắm giữ, một khi học sẽ hiểu!

Một tháng sau, Lạc Ly tu luyện thành công toàn bộ bốn pháp thuật, hoàn toàn hiểu ra, nắm trong tay tùy tâm!

Sau đó hắn bắt đầu tu luyện Thương hải minh nguyệt sát, tác dụng pháp thuật phụ trợ lập tức hiện ra, tu luyện Thương hải minh nguyệt sát thuận buồm xuôi gió, đến đây, có bốn pháp thuật phụ trợ này phối hợp, dần dần Lạc Ly tu luyện đại thành, nửa tháng sau, lĩnh ngộ Minh nguyệt chiếu, tâm niệm vừa động, phạm vi mười dặm, đều ở trong lòng.

Sau đó lại là nửa tháng, Lạc Ly lĩnh ngộ Thương hải biến, vạn vật dưới Minh nguyệt chiếu này, lập tức biến rõ ràng vô cùng.

Sau khi Lạc Ly lĩnh ngộ Thương hải biến, đối với Thiên sát những người khác mười phần gian nan, Lạc Ly thế mà nháy mắt đột phá, hoàn toàn lĩnh ngộ!

Đến đây tu luyện thành công pháp này, vốn cần thời gian nửa năm thông pháp này, Lạc Ly ở trong ba tháng, tu luyện thành công!

Lạc Ly mỉm cười, xem ra chính mình là có tiềm chất! Hắn tiếp tục tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt sát!

Thời gian như thoi đưa, đảo mắt nửa năm trôi qua, một ngày này, đột nhiên một tiếng thét dài vang lên, Lạc Ly đi ra cửa lớn động phủ, rồi đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn về phía bốn phương!

Thế giới này vạn vật lượng hóa, phạm vi nghìn trượng, từ trên xuống dưới trái trái phải phải, tất cả vạn vật, ở trong mắt Lạc Ly toàn bộ giống như biến thành con số.

Mây cao bốn trăm ba mươi trượng, tốc độ gió mỗi tức mười trượng, ánh mặt trời bình thường, nhiệt độ thích hợp, đại địa dưới chân, che dấu hai trăm sáu mươi bảy sinh linh, trong đó mười ba con chuột, hai con lớn, mười một con nhỏ, còn lại đều là con giun đất cùng côn trùng, bên ngoài hồ nước chỗ sâu nhất là ba mươi mốt trượng, chỗ nông nhất là ba thước bảy tấc, thể trọng chính mình một trăm mười ba cân, thân cao....

Tất cả, trong vòng nghìn trượng, vạn vật thế gian, ở trong lòng Lạc Ly toàn bộ vừa xem hiểu ngay, không chỗ nào che giấu.

Đến đây, tu luyện thành công Thương hải minh nguyệt sát, đạt tới cảnh giới pháp do thân tùy thân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.