Đại Đạo Độc Hành

Chương 643-3: Ngoại vực hư không hộ đăng tháp! (1)Hổ Thiện Chân quân tiếp tục nói: “Thật ra Vạn thế phù đồ Kim Thần Hi, cũng không trọng yếu, quan trọng là Kim Phù Đồ của ngươi đại thành, đến đây Lưu Ly Hải, Thông Thiên Phong, Kim Phù Đồ của ngươi đại thành, chỉ đợi Chúng Sinh Lâm đại thành sau, tu luyện Vạn Ngục Viêm, ngươi là có thể đại thành ngũ pháp, Kim Đan hóa Anh, trở thành Nguyên Anh Chân quân!”

Lạc Ly lắc đầu nói: “Sư phụ, ta không nóng nảy, ta bước trên đường tu tiên, không đến ba mươi năm ta cũng không nóng lòng nhất thời, sư phụ năm đó người có đạo thọ tẫn anh thành, đạo chiến tẫn hóa anh, đệ tử sao có thể dễ dàng hóa anh như thế!”

Hổ Thiện Chân quân cười ha ha, nói: “Tốt, tốt, tốt! Đường tu tiên như miếng băng mỏng tính kế từng bước, đau khổ chuẩn bị, nhưng mà đại sự tiến đến là lúc anh dũng hướng về phía trước, suất tính mà làm!”

Lạc Ly không nhịn được gật đầu, lắng nghe sư phụ dạy bảo!

Sau đó Hổ Thiện Chân quân còn nói thêm: “Lạc Ly, ngươi bước tiếp theo, tính tu luyện cái gì?”

Lạc Ly nói: “Đệ tử muốn tiềm tu Lưu Ly Hải, tuy đạo thuật hỏa tuyệt sinh ra, nhưng mà đệ tử trước kia có loại cảm giác, đệ tử đại thành Lưu Ly Hải, sinh ra hải vực tứ hải ngũ hồ có thể dùng hỏa đại thủy, hình thành đạo thuật hỏa tuyệt Hỏa hải phần thiên.

Mặt khác đệ tử, tính đại thần thông Kim Đan phá khiếu thứ hai chính là Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương!”

Hổ Thiện Chân quân gật đầu, nói: “Hay cho một Hỏa hải phần thiên, hay cho một Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, hiện tại Ngũ hồ tứ hải của ngươi luyện thành mấy hải vực?”

“Đệ tử luyện thành tứ hải! Đông Hải hạo đãng, Nam Hải hung dũng, Tây Hải hạo hãn, Bắc Hải huyền minh, ngũ hồ hải vực, lại một cái cũng không có sinh ra”.

“Không sai, không sai ngũ hồ hải vực, cửu chân hoàng bồng, động đình, hồng trạch, phan dương đều có diệu dụng, quả thật đáng giá ngươi tỉ mỉ tiềm tu”.

“Dạ, đệ tử biết! Đệ tử hiện tại đã luyện thành ba mươi lăm sát Lưu Ly Hải, đệ tử tính đem toàn bộ sát chiêu còn lại, toàn bộ luyện thành!”

“Thật ra cái này không cần thiết, Lưu Ly Hải này ta chỉ luyện thành mười bảy sát chủ chốt, Lưu Ly Hải bảy mươi chín sát, trong đó có chút sát chiêu, ảnh hưởng quấy nhiễu lẫn nhau, muốn đem chúng toàn bộ luyện hết, mười phần gian nan”.

Lạc Ly kiên định nói: “Đệ tử chính là muốn đem chúng toàn bộ luyện thành!”

“Tốt, tốt, tốt! Ta đây ủng hộ ngươi!”

“Bất quá sư phụ, trước khi tu luyện Lưu Ly Hải, đệ tử còn có một chuyện, đệ tử lại được đến hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, còn có thể ở trong Chúng Sinh Lâm sinh ra hai anh hùng, còn thỉnh sư phụ hỗ trợ.

“Có nhiều tha hoá phân thân trong Chúng Sinh Lâm, quả thật có thể gia tăng tốc độ tu luyện Lưu Ly Hải của ngươi!”

“Cho nên, xin sư phụ thành toàn, lại sinh ra cho ta hai anh hùng”.

Hổ Thiện Chân quân lại lắc đầu nói: “Không, lúc này đây ta sẽ không giúp ngươi, hơn nữa lúc này đây, ta không được cho ngươi dùng tha hóa tự tại phân thân tông môn lúc này đây phải dựa vào lực lượng chính ngươi, tế luyện ra tha hóa tự tại phân thân!

Một đạo Chúng Sinh Lâm, đệ tử Hỗn Nguyên tông ta tế luyện ra tha hóa tự tại phân thân thứ nhất, tức là tiểu thành, lúc này đây ta sẽ truyền thụ ngươi toàn bộ pháp thuật xây dựng anh hùng đạo, nhưng mà hoàn toàn dựa chính ngươi tu luyện”.

Hổ Thiện Chân quân nói như thế, nhưng mà Lạc Ly biết sư phụ an bài tất có thâm ý, cho nên Lạc Ly nói: “Đệ tử rõ ràng!”

Hổ Thiện Chân quân nói: “Tốt, ngươi hãy nghe cho kỹ...”

Hổ Thiện Chân quân bắt đầu truyền thụ, Lạc Ly bắt đầu học tập.

Bất quá Lạc Ly cũng không có nóng lòng tế luyện Chúng Sinh Lâm, mà là một lần nữa tế luyện thánh địa ngũ pháp.

Lúc trước thánh địa ngũ pháp của Lạc Ly, chính là xây dựng ở Trúc Cơ kì, hiện tại tiến vào cảnh giới Kim Đan, phạm vi thánh địa ngũ pháp mở rộng, hơn nữa trong một lần ở tổ sư đường, sửa chữa sai lầm trong quá khứ, năm đại thánh địa sinh ra cộng minh, mở rộng không gian, cho nên Lạc Ly một lần nữa mở rộng tạo thành thánh địa ngũ pháp phù văn.

Lần tu luyện này, thời gian như thoi đưa, đảo mắt chính là nửa năm sau một tiếng thanh minh, mở rộng xong năm đại thánh địa, so với thánh địa Trúc Cơ kì, ước chừng lớn gấp đôi có thừa.

Nhìn thánh địa ngũ pháp địa hỏa quay cuồng, biển sôi trào, Lạc Ly mỉm cười.

Hắn xuất ra thất kim bát ngân cửu lưỡng thiết kiến trúc phụ thuộc Kim Phù Đồ lần trước thưởng cho, nhất nhất để vào trong thánh địa Kim Phù Đồ, nhất thời Kim Phù Đồ bắt đầu thành lớn.

Sau đó Lạc Ly xuất ra ngụy thạch, lúc này đây Trọng Huyền tông cho Lạc Ly ước chừng một trăm ức ngụy thạch, Lạc Ly bắt đầu đem chúng từng khối từng khối rót vào trong thánh địa ngũ pháp, gia tăng thể tích thánh địa ngũ pháp.

Cửu thiên nguyên dương xích này, ở mấy tháng trước, Thiên Nhai chân tôn đưa lại, Lạc Ly cố ý lưu lại năm ức ngụy thạch làm như động lực về sau khởi động Cửu thiên nguyên dương xích.

Lần này dạo chơi trở về, ba cái Thanh mộc lệnh lúc trước Mộc Thánh tổ sư cho Lạc Ly, Lạc Ly sử dụng hai, một cái cuối cùng sau khi trở lại Hỗn Nguyên tông, tự động héo rũ tiêu tán, xem ra bị Mộc Thánh tổ sư thu hồi.

Thánh địa ngũ pháp mở xong, Lạc Ly bắt đầu tu luyện Chúng Sinh Lâm, mượn dùng hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc mới được đến, Lạc Ly lại xây dựng hai khỏa cây nhỏ trong Chúng Sinh Lâm, nhưng mà Lạc Ly không thể luyện thành thuộc loại gia tăng tha hóa tự tại phân thân, hai anh hùng mới, chậm chạp không thể sinh ra, hai cây nhỏ này, chính là hai cọc gỗ, không thể hóa thành cây nhỏ chân chính.

Tuy anh hùng đạo không có anh hùng mới sinh ra, nhưng mà Hư linh Kim Đan Chân nhân của Lạc Ly, chính là gia tăng vô số, một đoạn thời gian này, Thái Sơ phường thị lại bắt đầu khôi phục náo nhiệt, quầy hàng bắt đầu cho thuê tấp nập, Lạc Ly lại có thu nhập linh vật thiên địa, lần trước đại chiến được đến năm mươi ba Kim Đan, toàn bộ bị Lạc Ly biến thành Hư linh Kim Đan Chân nhân, thủ hạ chính mình ước chừng đạt tới tám mươi người!

Trừ cái này ra, Lạc Ly luyện hóa tảng đá mà Kim Viên Viên Hồng cho hắn, không có việc gì hắn liền vụng trộm tới Kim Tháp huyễn cảnh, không ngừng bái phỏng hơn ba trăm tổ linh.

Nói là bái phỏng, chẳng qua chính là đi qua trao đổi giao dịch, Lạc Ly dùng linh nhục Cúc Hoa trư của hắn, cùng nhóm tổ linh này đổi lấy các loại thứ tốt.

Trong đó chứa đựng huyết mạch Đấu viên Đấu chiến thánh phật, Khổng tước Kim sí ngũ sắc, Kim bối Hao thiên khuyển, Cự lực Thiết hàm hùng, Ngân dực Trùng thiên hạc...

Lạc Ly ước chừng được đến ba mươi mốt linh thú các loại, chúng đều được để vào bên trong Chúng Sinh Lâm chính mình, cùng mấy loại linh thú trước đây, cùng nhau sinh hoạt trong Chúng Sinh Lâm.

Mượn cái này, Lạc Ly chiếm được vô số các loại tinh binh, nhưng mà chỉ có mười anh hùng, hoàn toàn là cục diện binh nhiều tướng thiếu, hiện tại Chúng Sinh Lâm của Lạc Ly, vô cùng náo nhiệt, bất quá có loại cánh rừng quá nhỏ, mãnh liệt cần gia tăng cảm giác cây cối.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.