Đại Đạo Độc Hành

Chương 876: Bế quan sáng chế thập phương thiên!Đồng thời như thế, một cái thiên địa cộng minh, chậm rãi vang lên:

“Đào quyển hải môn thạch, vân hoành thiên tế sơn”.

Vũ Thần Chân tôn khó mà tin nổi nói: “Thiên thứ nhất Tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên!”

Lạc Ly lại là biến đổi, lại là một phương thế giới xuất hiện! Đây là một núi cao thật lớn. Như ẩn như hiện, trong đó động khư thật sâu, tiên khí lượn lờ, mây mù phiêu miểu, linh cơ vô hạn!

Sau đó trong hư không vang lên một hồi âm thiên địa:

“Ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh”.

Vũ Thần Chân tôn ngây ngốc nói: “Thiên thứ hai Đại hữu không minh ủy vũ thiên!”

Lạc Ly lại là biến đổi, là một phương thiên địa!

“Thiên nguyên trọng điệp, khí tượng tham soa, sơn động sùng u, phong yên tấn viễn!”

Vũ Thần Chân tôn hét lớn: “Sao có khả năng. Thiên thứ ba Tam nguyên cực chân tây huyền thiên!”

Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói: “Ta cũng không tin, ngươi đem bảy phương thiên Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, toàn bộ luyện thành!”

Sau đó Lạc Ly lại là ra tay:

“La sơn vạn nhận vân trung xuất, phù đảo nhất phong thiên ngoại lai”.

Lại là biến đổi. Lại là một phương thiên địa xuất hiện. Đại xuyên tú lệ, rộng lớn rộng rãi. Cao phong cao ngất, hiểm trở. Núi sông như họa, kì tú!

Trong đó trời quang mây tạnh, rất là đồ sộ, giống như tiên cảnh phiêu nhiên, mây trôi từ từ, thải hồng sáng tỏ, vân hải bát ngát, chạy chồm tản ra, từng ngọn núi ở trong vân hải này, giống như cô đảo, trôi nổi ẩn hiện, biến ảo vô cùng.

“Thiên hiểm tây quan chướng, phong loan khí tượng hùng!”

Vũ Thần Chân tôn thì thầm nói: “Thiên thứ tư Chu minh huy chân la phù thiên! Thiên thứ năm Vưu thần u hư quát thương thiên!”

Lạc Ly lại là biến đổi, thiên thứ sáu Thượng thanh ngọc bình xích thành thiên!

“Bất dữ chúng sơn đồng nhất sắc, cảm vu bình địa bạt thiên nhận!”

Vũ Thần Chân tôn hoàn toàn không nói gì, không còn nói chuyện!

Biến đổi cuối cùng, phạm âm hưởng khởi:

“Ngân bình triển tẫn diêu thiên thúy, tây tắc sơn tiền bạch lộ phi!”

Vũ Thần Chân tôn hơn nửa ngày đều không có nói chuyện, qua hồi lâu, hắn mới nói:

“Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên! Chúng ta đã già đi, già đi!”

Sau đó hắn vung tay lên, đưa cho Lạc Ly hai cái ngọc trúc giản nói:

“Tiểu tử, tu luyện cho tốt, hy vọng ngươi có thể lại để cho ta chấn động!”

Nói xong, đều không có để cho Lạc Ly trả lời, lập tức liền đem Lạc Ly truyền tống rời khỏi!

Lạc Ly mỉm cười rời khỏi, trở về động phủ chính mình, bắt đầu tu luyện.

Có kinh nghiệm lúc trước, nhất mạch tướng thừa, Lạc Ly tu luyện hẳn lên, xuôi gió xuôi nước, chỉ cần rõ ràng phương pháp vận tác thiên thứ tám Phương đan sơn xích thủy tứ minh thiên, thiên thứ chín Cửu nghi triều chân thái hư thiên này, hắn là có thể dễ dàng luyện thành!

Phải biết rằng Lạc Ly chính là tu luyện đến Thông Thiên Phong chung cực đại thành, tất cả pháp môn Thông Thiên Phong này, đều ở trong lòng hắn!

Đảo mắt ba tháng sau, Lạc Ly luyện thành thiên thứ tám Phương đan sơn xích thủy tứ minh thiên!

Pháp này vừa xuất, một tòa thiên địa xuất hiện, đông là kinh lãng chi sơn, tây cự bôn ngưu chi lũng, nam tắc khu dương chi thế, bắc khởi tẩu xà chi tiễu. Trời quang mây tạnh, đồi thấp núi cao, ngọn núi phập phồng, đồi loan trùng điệp, bốn phía linh lung, độc lĩnh phong tao!

Giữa thiên địa, phạm âm hưởng khởi:

“Ngọc long hống sơn sơn vi khai, huyền đào bính xuất phiên thôi ngôi. Hồi phong tiện khả tác phi vũ, cộng thính vạn hác minh xuân lôi”.

“Ngọc long hống sơn sơn vi khai, huyền đào bính xuất phiên thôi ngôi. Hồi phong tiện khả tác phi vũ, cộng thính vạn hác minh xuân lôi”.

Lạc Ly cười ha ha, đến đây thiên thứ tám Đan sơn xích thủy tứ minh thiên luyện thành!

Khi nghỉ ngơi tu luyện, Lạc Ly tới chỗ hai đồ đệ, phân biệt chỉ điểm phương pháp tu luyện cho các nàng.

Thanh Hồ hiện tại sẽ chờ tấn thăng Trúc Cơ, Mộc Thu cũng là ngày càng tinh tiến, đã đạt tới luyện khí thất trọng, qua cửu môn lục quan, một đường đi về phía trước.

Chỉ điểm đồ đệ xong, Lạc Ly trở về động phủ, tiếp tục tu luyện thiên thứ chín Cửu nghi triêu chân thái hư thiên.

Thiên này, lại đơn giản, hai tháng sau, một tiếng nổ vang, lại là một phương thiên địa xuất hiện!

Phương thiên địa này, núi non trùng điệp, u kì thâm thúy, phong cảnh độc đáo, làm người ta hướng về. Trong đó cửu phong đứng vững, ngọn núi tủng thúy, nguy nga tráng lệ, dong động dầy đặc, nước biếc thường lưu, sơn cốc sâu thẳm, núi non vây quanh, dòng suối uốn lượn, trước mắt xanh ngắt.

Đồng thời như thế, trong thiên địa vang lên một tiếng phạm âm:

“Cửu nghi sơn thượng bạch vân phi, đế tử thừa phong hạ thúy vi!”

“Cửu nghi sơn thượng bạch vân phi, đế tử thừa phong hạ thúy vi!”

Lạc Ly mừng rỡ, đến đây chính mình luyện thành chín phương trong Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên!

Nhưng mà, một phương cuối cùng, Hỗn Nguyên tông còn chưa có người sáng chế, Lạc Ly nhất thời há hốc mồm!

Chẳng lẽ đình chỉ như vậy, đổi pháp thuật khác, tiến hành Kim Đan phá khiếu? Hay là ở trong chín phương thiên này, lựa chọn một cái, làm như phương pháp phá khiếu?

Không cam lòng, không cam lòng!

Lạc Ly mạnh mẽ cắn răng một cái!

Hét lớn một tiếng nói: “Nếu thập phương thiên này, đều là người khác sáng tạo ra, dựa vào cái gì ta không thể sáng tạo ra!

Thiên thứ mười này, liền từ ta đến đi! Không cầu người khác, chỉ cầu chính mình!”

Lạc Ly nhất thời hạ định quyết tâm, phải sáng chế thiên thứ mười trong Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên!

Hắn bắt đầu dốc lòng nghiên cứu, không ngừng phân tích, sau đó lấy ra bảo vật bát giai Thái nhạc càn khôn trọng hư sơn, lợi dụng nguyên lý trong đó, suy luận phân tích!

Cứ như vậy thời gian như nước chảy, đảo mắt nửa năm sau, lúc này có tin tức truyền đến, đại hội tông môn chấm dứt, Hỗn Nguyên tông từ bài danh thứ bảy mười bảy trước đây, cuồng thăng hai mươi hai danh, trở thành danh thứ năm mươi lăm!

Bài danh này tăng lên, ở trong hai năm này, nhóm tu sĩ Hỗn Nguyên tông tham gia đại hội tông môn, trải qua không biết bao nhiêu khổ chiến, bao nhiêu giao dịch, lúc này mới đem thứ tự này tăng lên tới danh thứ năm mươi lăm.

Lạc Ly nghe được tin tức này, cao hứng không thôi!

Đại hội tông môn chấm dứt, các tu sĩ trở về môn phái, Lạc Ly hạ quyết định quyết tâm, phải ở trước khi sư phụ trở về, nhất định luyện thành Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên này!

Sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên! Nhất định phải để cho sư phụ giống như Vũ Thần Chân tôn, chấn động như vậy!

Nếu pháp thuật này, chính là người khác sáng tạo ra, dựa vào cái gì ta không làm được!

Ở dưới tín niệm này, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu thiên thứ mười Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên.

Lạc Ly đã Thông Thiên Phong chung cực đại thành, tất cả pháp môn Thông Thiên Phong này, giai ở trong lòng hắn! Trước lấy thiên thứ chín làm kiểu mẫu, còn có thu được pháp bảo bát giai Thái nhạc càn khôn trọng hư sơn, bắt đầu nghiên cứu thiên thứ mười.

Pháp bảo bát giai Thái nhạc càn khôn trọng hư sơn! Chính là chí bảo Lạc Ly đại chiến Ô Mông Chân nhân có được.

Đây là một trong bảy đại pháp bảo trấn phái của Càn Khôn Ma giáo, một bộ phận của pháp bảo cửu giai Càn khôn sơn hà giới, năm đó ở trong đại chiến, Càn khôn sơn hà giới bị tổ sư trung hưng Vương Dương Minh đánh nổ, vỡ thành mười hai khối. Thái nhạc càn khôn trọng hư sơn này chính là một trong số đó, hạ xuống đến pháp bảo bát giai.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.