Đại Đạo Độc Hành

Chương 951: Chử hạc phần cầm bát phương khứ!Hòa thượng to béo nọ nói: “Đúng, năm đó là thiếu ngươi một cái nhân tình, hiện tại là lúc trả lại nhân tình, nói đi, muốn ta làm gì!

Bất quá thuyết minh trước, không thể làm việc vi phạm bản tâm ta!”

Nguyên Túc Chân nhất mỉm cười nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không làm như vậy, ngươi xem!”

Nói xong, hắn chỉ vào khe hở đang dần dần tán đi trong hư không!

Đại béo hòa thượng thấy một màn như vậy, nhất thời sửng sốt nói: “Thấu không việt giới đại thần niệm thuật thật là lợi hại! Không thể tưởng được Phân Phương Giải Ngữ môn, ra lại Hoa Thần!”

Nguyên Túc Chân nhất lại lắc đầu nói: “Không phải Phân Phương Giải Ngữ môn, là Hỗn Nguyên tông!”

Hòa thượng to béo kinh ngạc kêu lên: “Sao có khả năng!”

Nguyên Túc Chân nhất nói: “Chính là như thế, đây là Họa Tuyệt Chân quân Nguyên Anh Hỗn Nguyên tông mới tiến gây nên!

Một kích này, Thanh Đế môn Tề Cửu Hận tan xương nát thịt, hoàn toàn tử vong!”

Thốt ra lời này, hòa thượng to béo sửng sốt nói: “Cửu Hận đã chết?”

Nguyên Túc Chân nhất nói: “Hình thần câu diệt, mấy âm thần phân thân bên ngoài, toàn bộ đồng thời tử vong!”

Hòa thượng to béo thở dài một tiếng nói: “Mệnh, mệnh! Ngươi muốn ta diệt Họa Tuyệt Chân quân này?”

Nguyên Túc Chân nhất lắc đầu nói: “Ngươi đường đường Chân Phật Đại Tạo Phật tông, sao có thể ra tay?

Ta chỉ muốn mời ngươi đem Chử Hạc, Phần Cầm hai đại Nguyên Anh mà Đại Tạo Phật tông trấn áp phóng thích là được, mặt khác đem việc này nói cho bọn họ!

Họa Tuyệt Chân quân nọ vì cướp lấy cổ thi Thi Sát tông tế luyện trăm năm, ngang nhiên ra tay, phá diệt chi nhánh Thi Sát tông ta diệt sát mười bảy Nguyên Anh, đoạn một vạn sáu ngàn năm truyền thừa Thi Sát tông!

Lại phá viện quân Bất Tử tông ta, Đại Lục Yên Hồng Nhất Bát phong mười hai Nguyên Anh, đánh nát Thiên Dục cung, vỗ chết Bá Nhan Chân tôn, diệt sát ba mươi bảy bàng môn Nguyên Anh, tập kích Thanh Đế môn, giết Tề Cửu Hận, lại diệt ba mươi mốt Nguyên Anh!

Một người liên tục diệt hai đại bàng môn, diệt gần trăm Nguyên Anh, phá hai đại Hóa Thần!

Ngươi đem công tích này nói cho hai người bọn họ là được!”

Hòa thượng to béo nhìn Nguyên Túc Chân nhất, thật lâu không nói, cuối cùng nói: “Hay cho một bất tử lão quỷ! Mượn đao giết người!

Chử Hạc, Phần Cầm, chính là bạn tốt Tề Cửu Hận nhiều năm, bọn họ yêu thích nhất chinh chiến, tuy có khả năng Hóa Thần, nhưng không cách nào tấn thăng cảnh giới Hóa Thần!

Hai người này rất vô sỉ, bọn họ không thể tấn thăng Hóa Thần, liền đánh chết mầm móng thiên tài khác, không cho người khác tấn thăng Hóa Thần, bọn họ am hiểu thuật cùng đánh, tham lam vô độ, giết người vô số, có thể nói vô sỉ không biết xấu hổ!

Sau lại đến Đại Tạo Phật tông ta càn rỡ, bị ta trấn áp ở trong vạn phật diêu, ngày ngày tụng kinh độ hóa! Nếu thả bọn họ đi ra ngoài, nói cho bọn họ việc này, bọn họ tất đi đánh chết Họa Tuyệt Chân quân nọ!

Chử Hạc, Phần Cầm tuy đều là cảnh giới Nguyên Anh, nhưng mà bọn họ thân kiêm năng lực tam đại thượng môn, Họa Tuyệt Chân quân nọ căn bản không phải đối thủ bọn họ!”

Nguyên Túc Chân nhất mỉm cười nói: “Nói nhiều lời thừa như vậy làm gì, ngươi thiếu nhân tình của ta, đến đây không còn!”

Hòa thượng to béo vỗ tay nói: “Thiếu người là phải trả! Họa Tuyệt Chân quân này động bất động diệt cả nhà người ta, cũng không phải người tốt gì!

Được rồi, tất cả tùy duyên đi, ngã phật từ bi!”

Nháy mắt, hình ảnh biến mất, Nguyên Túc Chân nhất lạnh lùng cười nói: “Nếu Họa Tuyệt Chân quân này, có thể tránh được Chử Hạc, Phần Cầm đuổi giết, vậy cũng tính hắn mệnh lớn!”

Chưởng môn Thanh Đế môn ở một bên nhìn, nghe được hai chữ Chử Hạc, Phần Cầm, thân thể cũng run lên. Năm đó hai người này, hoành hành bốn phương, giết người vô số, lưu lại hung danh vô tận.

Lúc này Lạc Ly, nháy mắt truyền tống đến trong một chỗ truyền tống trận thật lớn!

Nơi này chính là Tham Châu Đại Tạo Phật tông!

Đại Tạo Phật tông một trong thiên hạ mười đại phật môn, thi hào trong môn: Phật tức là ta, ta tức là phật! Bọn họ thờ phụng lý niệm trong lòng có phật, mỗi người thành Phật, không cần lễ bái, ta tức là phật, lấy mười ba phương pháp tham phật ngộ ta, đứng hàng một trong thượng môn.

Đệ tử trong môn này, hỗn loạn nhất, có người xây dựng rầm rộ, lấy chính mình làm tượng, đắp nặn phật thân, dẫn vạn dân đến bái, hấp thu tín ngưỡng lực! Có người khổ luyện phật môn kim thân đạo, khổ hạnh độc tu, được lực vô thượng!

Có người từ bi làm hoài, làm tẫn việc thiện, thu thập tín niệm bốn phương, thành Phật luyện thể! Có người kết cỏ làm phật, ta bái phật ta, cảm ngộ thiên địa, được đại chân lý, tấn thăng Chân phật!

Tóm lại Phật tông này, là môn hỗn loạn nhất trong thiên hạ mười đại phật tông.

Rời khỏi truyền tống trận, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến vậy xem như hoàn toàn thoát khỏi Bất Tử tông đuổi giết, nhưng mà bàn tay to cuối cùng trảo xuống nọ, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.

Tuy không biết đối phương sẽ lấy biện pháp gì đuổi giết mình, nhưng mà lo trước khỏi hoạ!

Lạc Ly rời khỏi truyền tống trận, liền đi nhanh tới, thẳng đến phường thị Đại Tạo Phật tông.

Bởi vì chỗ đặc thù của Đại Tạo Phật tông này, phường thị bọn họ cùng phường thị tông môn khác không có gì khác nhau.

Lạc Ly ở bên trong Thái sơ động thiên của mình, tìm được một chỗ thạch mạch, lúc trước vì tuyệt phẩm linh thạch chế tạo linh thạch, Lạc Ly cố ý ở trong Thái sơ động thiên của mình xây dựng một cái thạch mạch.

Sau đó Lạc Ly đem bên trong thạch mạch này, đào móc vô số tảng đá, toàn bộ phân thân dưới tay đồng thời xuất động, toàn bộ điêu khắc thành bộ dáng thạch quan.

Đến phường thị, tìm được nha thương, lập tức một cái bố cáo nhiệm vụ xuất hiện ở trong phường thị Đại Tạo Phật tông!

“Thuê tu sĩ, nâng quan phi hành! Bay ra ba vạn dặm, là đạt được mục đích, thưởng cho mười vạn linh thạch!”

Tin tức này vừa ra, lập tức vô số hòa thượng còn có tu sĩ đến đây, mười vạn linh thạch, đi nơi nào kiếm được chỗ tốt như vậy!

“Nhiệm vụ đơn giản như vậy, liền mười vạn linh thạch?”

“Thật giả, linh thạch dể kiếm như vậy?”

“Ta không tin, ta đi thử một lần!”

Đến nha thương nơi đó, nhất thời một đám tiếp được nhiệm vụ, sau đó một người được phát một cái thạch quan, chỉ định một chỗ phương hướng, nâng thạch quan, ngự không dựng lên.

Lập tức, nháy mắt, ở bên trong phường thị, bay ra mấy trăm hòa thượng cùng tu sĩ, hướng bốn phương tám hướng mà đi!

Mà Lạc Ly hóa thành bộ dáng một hòa thượng, nâng thạch quan, theo mọi người, chậm rãi bay ra!

Lạc Ly nâng thạch quan, ngự không đi về phía trước, ở dưới Đại thần niệm thuật xem xét, bên trong thiên địa chung quanh, mấy trăm tu sĩ như thế, bốn phương tám hướng tán đi.

Lạc Ly thở ra một hơi dài, phi phù truyền cho Hỗn Nguyên tông kia, sớm đã truyền ra, nhưng không chỉ một cái, Lạc Ly ước chừng phát ra hơn mười cái, tránh cho viện quân Hỗn Nguyên tông, dựa theo phương hướng trước đó, tìm lầm vị trí.

Ngự không phi độn, cách địa vực Sở Nam thông đạo lạch trời gần nhất ngoài năm mươi bốn vạn dặm, nhưng mà Lạc Ly sẽ không tới chỗ kia, mà là lựa chọn một cái thông đạo lạch trời cách nơi này ngoài bảy mươi tam vạn dặm.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.