Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 303: Thế giới U MinhNếu hôm nay Tần Thiếu Phong có đại chiêu có thể dùng mà nói, nhìn thấy Tần Thiếu Dương chính là một cái đại chiêu dùng ra, có thể đem Tần Thiếu Dương trấn giết, như vậy sự tình phía sau cũng sẽ không xảy ra, nhưng mà vì chiến thắng Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong cũng là cần dựa vào một chút cọ sát, đợi đến sau khi Tần Thiếu Dương xuất hiện sai lầm, hoặc là lực lượng tiêu hao quá lớn mới tìm cơ hội chém giết Tần Thiếu Dương, vậy thì quá bị động.

Tần Thiếu Phong nghĩ đến điểm này, chính là lập tức dùng Thiên diễn bát quái bắt đầu suy tính hẳn lên, đem vũ kỹ mình từ ban đầu tu luyện đến các loại vô thượng huyền công về sau, đều là không ngừng suy tính, dung hợp, vì chính là đem những đạo lí này thông hiểu, sau đó sáng tạo ra đại chiêu thuộc về mình.

Thiên diễn bát quái rất nhanh vận chuyển, theo thực lực Tần Thiếu Phong đề cao, tốc độ Thiên diễn bát quái này vận chuyển càng lúc càng nhanh, Thất tình lục dục ma đầu ngồi xếp bằng ở trên Thiên diễn bát quái, từng cỗ đốm lửa trí tuệ ở trên Thiên diễn bát quái lóe ra, giúp Tần Thiếu Phong suy tính đại chiêu của hắn, dần dần có sơ hình.

Chẳng qua tốc độ như vậy vẫn là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy chậm, trong lòng quyết định về sau nhất định phải luyện chế nhiều hơn Thiên diễn bát quái này, làm cho tốc độ nó suy tính càng lúc càng nhanh. Chỉ là Tần Thiếu Phong rất rõ ràng, nếu muốn đem tốc độ Thiên diễn bát quái này suy tính tăng lên, đầu tiên mình phải có được tri thức dự trữ vô cùng khổng lồ, một điểm khác chính là có những thần vật có thể dùng để suy tính kia đến cho Thiên diễn bát quái cắn nuốt, thật giống như là Tần Thiếu Phong trước kia được khối mai rùa kia.

Chẳng qua hai điểm này đối với Tần Thiếu Phong đều là không có khả năng một ngày liền làm được, cần thời gian tích lũy mới được ∮ tri thức lớn vô cùng, cần từng chút tích lũy, mà muốn tìm được thần vật có thể dùng để suy tính kia, càng là cần thời gian, mà giống như Tần Thiếu Phong hiện tại thiếu nhất vẫn là thời gian, cho nên chuyện này chỉ có thể là để về sau nói.

Theo Thiên diễn bát quái suy tính, rốt cuộc, đại chiêu của Tần Thiếu Phong có từng cái sơ hình, đại chiêu thứ nhất tên là Ngũ hành phong thiên, một chiêu này lấy ngũ hành huyền công Tần Thiếu Phong tu luyện làm chủ, lấy ngũ hành thần vật kia bố trí thành ngũ hành đại trận đến trấn giết kẻ địch, chẳng qua đối thủ có được thân thể thuộc tính ra sao, chỉ cần còn là ở bên trong ngũ hành, liền là có thể trấn giết! Mà một chiêu này Tần Thiếu Phong hiện tại có thể thi triển ra.

Chiêu thứ hai tên là Âm dương hỗn động, một chiêu này lấy Thái Âm chân kinh, Thái dương chân kinh làm trung tâm, lấy Thái dương tinh, Thái Âm tinh Tần Thiếu Phong ngưng tụ trong huyệt khiếu làm mắt trận, bố trí thành Âm dương hỗn động đại trận đến trấn giết đối thủ. Đương nhiên một chiêu này vẫn chỉ là Tần Thiếu Phong suy tính ra sơ hình, hiện tại Tần Thiếu Phong còn chưa thể thi triển.

Chiêu thứ ba tên là Ma động cửu châu, một chiêu này tự nhiên là lấy Đạo tâm chủng ma đại pháp làm cơ sở, lấy Đấu thiên chiến địa đại pháp cùng Thất tình lục dục đại pháp làm phụ, thi triển ra, thiên địa vạn vật đều là bị ma tính ăn mòn, giảo sát, trở thành thức ăn của ma, chẳng qua vẫn là tương tự, Tần Thiếu Phong hiện tại cũng không thể thi triển ra.

Chiêu thứ bốn tên là Tiên lâm cửu thiên, một chiêu này chính là một đại chiêu lấy Đạo đức chân kinh làm chủ, lấy cái khác như là Bát Bộ Phù Đồ đại thủ ấn, Đại nghĩa chân kinh, Đan khí trùng tiêu quyết, Cửu Long đỉnh thiên đại pháp, Vạn pháp chi pháp, Tinh Thần đại pháp các loại vô thượng huyền công làm phụ, thi triển ra sẽ có tiên vương giá lâm cửu thiên, trấn giết tất cả! Đương nhiên, còn ở trong suy tính, Tần Thiếu Phong vẫn không cách nào thi triển.

Một chiêu cuối cùng lại là tên là Tiên vẫn ma diệt, một chiêu này chính là một chiêu dung hợp toàn bộ huyền công Tần Thiếu Phong hiện tại tu luyện, căn cứ kết quả suy tính ra, một khi thi triển, như vậy mặc kệ là tiên là ma, toàn bộ đều phải ngã xuống, đương nhiên, Tần Thiếu Phong nay vẫn là không thể thi triển ra, một cái đại chiêu này cũng là còn đang trong không ngừng hoàn thiện.

Mặc kệ những đại chiêu này suy tính ra, chỉ có chiêu thứ nhất Ngũ hành phong thiên là Tần Thiếu Phong hiện tại có thể thi triển, chẳng qua Tần Thiếu Phong tin tưởng chỉ cần là theo thực lực của mình không ngừng tăng trưởng, những đại chiêu này hắn về sau đều là có thể thi triển ra, hơn nữa theo sau này không ngừng suy tính, tin tưởng những đại chiêu này đều là sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ.

Ngũ hành phong thiên, Âm dương hỗn động, Ma động cửu châu, Tiên lâm cửu thiên, Tiên vẫn ma diệt, năm đại chiêu cần Tần Thiếu Phong ước chừng có một tháng thời gian mới suy tính ra, đợi đến sau khi những đại chiêu này sơ hình đều suy tính xong, Tần Thiếu Phong cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lại là tự hỏi hẳn lên đường kế tiếp hắn tu luyện nên là đi như thế nào.

Tuy nói tại đây tiếp tục ở lại Tân Tần đế quốc, thực lực Tần Thiếu Phong vẫn là sẽ vững bước tăng trưởng, nhưng mà muốn đột phá đến cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, vậy cần tiêu phí thời gian sẽ rất dài, mà Tần Thiếu Phong hiện tại không có nhiều thời gian đi lãng phí như vậy, hắn tin tưởng, chỉ cần là Tần Thiếu Dương liền rất nhanh lại xuất hiện ở trước mặt mình!

Cho nên Tần Thiếu Phong phải nhanh chóng gia tăng thực lực của mình, như vậy tương lai mới có thể trấn giết Tần Thiếu Dương. Nay hắn ở cảnh giới là Đại La Chân tiên mười phẩm, lực lượng chân thật đủ để trấn giết Đại La Kim Tiên mười lăm mười sáu phẩm, nhưng mà cái này còn chưa đủ, xa xa không đủ, Tần Thiếu Phong cần thực lực càng mạnh, hơn nữa là dùng tốc độ nhanh nhất tăng trưởng lực lượng càng mạnh.

Tần Thiếu Phong nghĩ tới nghĩ lui, không ngừng suy tính, mình muốn dùng thời gian ngắn nhất gia tăng lực lượng, cũng là chỉ có tăng trưởng lớn mạnh lực lượng Ma Chủng, đề cao phẩm cấp Đấu thiên chiến địa đại pháp, làm cho Thất tình lục dục ma đầu tấn chức, mà ba phương diện này đều là cần đoạt lấy năng lượng vô cùng vô tận, nhưng mà tại bốn đại bộ châu tiên giới này cũng là không thể đủ để cho Tần Thiếu Phong tùy tiện đoạt lấy.

Bốn đại bộ châu Tiên giới là tồn tại ma đạo tu sĩ, nhưng mà lại không có những ma đạo tu sĩ không kiêng nể gì đoạt lấy kia, nếu không mà nói, sẽ trở thành kẻ địch chung của tiên giới, năm đó Tiêu Dao Ma tôn chính là quá không kiêng nể gì, nơi nơi câu dẫn thánh nữ các phái, tu luyện Đạo tâm chủng ma đại pháp, vậy mới trở thành kẻ địch chung, bị vây giết đến chết.

Mà địa phương toàn bộ tiên giới có thể làm cho Tần Thiếu Phong không kiêng nể gì đoạt lấy cũng chỉ có thế giới bảy mươi hai tầng địa phủ, ở nơi đó có vô cùng vô tận ma đạo tu sĩ, có vô cùng vô tận ma vật, ở nơi đó tràn ngập giết chóc, tràn ngập cướp đoạt, chỉ cần là ngươi có lực lượng, như vậy chính là có thể đoạt lấy tất cả ngươi muốn, mà không có ai ngăn cản.

Tần Thiếu Phong đã sớm là nghe nói thế giới bảy mươi hai tầng địa phủ này, nay xem ra, cũng chỉ có thể là đi hướng về nơi đó, vừa vặn Tần Thiếu Dương cũng là đi U Minh Huyết Hải, Tần Thiếu Phong tiến vào trong U Minh thế giới bảy mươi hai tầng địa phủ này, một bên tu luyện, một bên hướng về U Minh huyết hô tiến, nói không chừng đến lúc đó còn có thể gặp được Tần Thiếu Dương, hoàn toàn giải quyết hắn.

Sau khi làm ra quyết định này, Tần Thiếu Phong lại là lại bắt đầu cân nhắc phải như thế nào tiến vào U Minh thế giới, tuy rằng U Minh thế giới kia chính là ở dưới lòng đất tiên giới, nhưng mà không tìm được cửa vào, vẫn là không có cách nào tiến vào U Minh thế giới, đương nhiên, như là Tần Thiếu Dương có người tiếp dẫn như vậy tiến vào thế giới nổi danh, đó lại là khác.

Chẳng qua vừa vặn Tần Thiếu Phong lại là biết một cửa vào tiến vào thế giới nổi danh, mà cửa vào này tên là Hiên Viên phần, cũng là chỗ dòng họ gia tộc tiểu hồ ly, đương nhiên, cũng là thánh địa trong lòng toàn bộ yêu hồ của tiên giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.