Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 999: Trước tới Vũ Tiên đại lụcTần Thiếu Phong đem thần hồn suy tính ra đủ loại kế hoạch đều là truyền đạt cho Tần Hoàng, Tổ Hoàng bọn họ, về phần Đại Tần hoàng triều sau này phát triển tự nhiên là cần dựa vào bọn họ đi cố gắng, mà Tần Thiếu Phong hiện tại duy nhất nên là làm chính là không ngừng gia tăng thực lực của bản thân, chủ của chín đại thiên châu kia còn đang chờ Tần Thiếu Phong, hắn không cố gắng tu luyện là không được.

Sau khi dặn dò tất cả sự tình, Tần Thiếu Phong liền lại bế quan lần nữa, một lần này luyện hóa thiên địa tế đàn, khiến cho Tần Thiếu Phong chiếm được rất nhiều chỗ tốt, nhất là ở trên lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo càng là tiến bộ rất nhiều, ở dưới tình huống thân hợp thiên đạo có thể mượn dùng cùng rút lấy lực lượng thiên địa chi đạo càng thêm khổng lồ, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là muốn cho cảnh giới đạo lực của mình mau chóng đề cao.

Vận chuyển ba đại huyền công, ma chủng, thần hồn của Tần Thiếu Phong đều là đang từng chút lớn mạnh, thân thể cũng là ở dưới đạo lực rèn luyện không ngừng tăng cường, mà bởi vì lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo làm sâu sắc, Tần Thiếu Phong có thể rút lấy lực lượng thiên địa chi đạo mở rộng ngũ lần, khiến cho tốc độ luyện hóa đạo lực của Tần Thiếu Phong đề cao thật lớn, vốn là cảnh giới sơ thánh tứ trọng thiên, không cần bao lâu chính là đột phá.

Sơ thánh ngũ trọng thiên, Tần Thiếu Phong ở sau khi kế lần trước đột phá không bao lâu lại đột phá, cái này nếu để cho những tu sĩ bình thường kia biết, khẳng định sẽ bị dọa chết, tốc độ tấn chức như vậy thật sự là quá nhanh, đương nhiên, tốc độ tấn chức như vậy so với Tần Thiếu Phong ở thời điểm vừa mới tiến vào đại thế giới thu liễm rất nhiều.

Dù sao thời điểm kia có được giới tinh nhiều như cát sa mạc, diễn sinh ra thế giới lực chuyển hóa thành thánh lực tự nhiên là cực kì dễ dàng, cái này cũng là làm cho Tần Thiếu Phong tại thời điểm kia tốc độ tu luyện vô cùng khủng bố, nhưng mà ở sau khi vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn, ưu thế này của Tần Thiếu Phong không thấy nữa, thân thể hắn tuy rằng càng cường đại hơn, nhưng mà lại không có bất cứ giới tinh nào tồn tại.

Chẳng qua ưu thế như vậy không thấy nữa, Tần Thiếu Phong lại là đạt được ưu thế khác, đó chính là vận số thêm vào, lập Đại Tần hoàng triều, thân là Thánh thượng của Đại Tần hoàng triều, chỉ cần vận số Đại Tần hoàng triều gia tăng, như vậy tốc độ tu luyện Tần Thiếu Phong cũng sẽ theo đó tăng lên, mà nếu Tần Thiếu Phong có thể hoàn toàn nắm giữ cửu cửu chí tôn chân long tử khí của bản thân mà nói, như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng thêm khủng bố, cho nên cái này cũng là một việc làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng chờ mong.

Nay vận số Đại Tần hoàng triều thêm vào ở trên người Tần Thiếu Phong, khiến cho tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong là hai mươi lăm lần dưới tình huống bình thường, hơn nữa tốc độ rút lấy lực lượng thiên địa chi đạo tăng lên năm lần, liền như vậy, đạo lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ tăng lên rất nhanh, rất nhanh đạt tới cảnh giới sơ thánh ngũ trọng thiên, hơn nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong.

Mà đến cảnh giới như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là cùng Tần Thiên Quyến giống nhau, không có cách nào tiếp tục tấn chức nữa, bởi vì sơ thánh lục trọng thiên là một lạch trời, muốn tấn chức mà nói, nhất định phải là làm cho đại đạo của bản thân mình lại tiến hóa, hình thành một mảng thế giới thuộc về mình, chính là bởi vì như vậy, tấn chức cái sơ thánh lục trọng thiên này cực kỳ khó khăn.

Tu sĩ Đại thế giới, từ ban đầu lĩnh ngộ áo nghĩa bắt đầu, không ngừng làm sâu sắc lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo, từng bước làm cho áo nghĩa chuyển hóa làm lĩnh vực, lại từ lĩnh vực trạng thái tiến vào trạng thái thân hợp thiên đạo, hơn nữa ở dưới trạng thái thân hợp thiên đạo lĩnh ngộ đại đạo của mình, mà ở sau khi đại đạo của mình thành thục, liền có thể hình thành thế giới của mình.

Thật ra thế giới này cũng chính là thuộc về lĩnh vực hoàn toàn bản, thời điểm thi triển ra, có thể đem một mảng không gian hóa thành là thế giới của mình, tại trong cái thế giới kia chỉ có đại đạo của chính ngươi là thiên đạo pháp tắc duy nhất, toàn bộ kẻ địch ở trong thế giới của ngươi đều phải chịu thiên địa pháp tắc của ngươi chế ước, sống chết đều là nắm ở trong tay ngươi.

Đương nhiên, thời điểm đạt tới sơ thánh lục trọng thiên, chỉ là hình thành thế giới hình thái ban đầu, muốn làm cho thế giới của mình trở nên hoàn mỹ, còn cần không ngừng đối với thiên địa chi đạo tiến hành tìm hiểu, lĩnh ngộ càng nhiều thiên địa chi đạo, như vậy mới có thể theo cảnh giới thực lực tăng lên, làm cho thế giới của mình không ngừng trở nên hoàn mỹ.

Tần Thiếu Phong hiện tại đã là trạng thái sơ thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong, cho nên muốn nếu lần nữa tấn chức mà nói nhất định phải hình thành thế giới của mình, chẳng qua cái này cần lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo đạt tới cảnh giới đủ cao thâm mới được, nếu không mà nói, mặc kệ ngươi có được lực lượng cường hãn cỡ nào, cũng là không thể đột phá.

Hơn nữa Tần Thiếu Phong nếu muốn lĩnh ngộ hình thành thế giới của mình, phải so với tu sĩ bình thường đều khó khăn hơn rất nhiều, đây là bởi vì đại đạo của bản thân Tần Thiếu Phong chính là Vạn đạo quy tông, cất chứa toàn bộ đại đạo thiên địa trong đó, tuy rằng đại đạo của bản thân như vậy khiến cho Tần Thiếu Phong có thể ở bên trong cùng cảnh giới vô địch, nhưng mà muốn hình thành thế giới của mình lại là vô cùng khó khăn.

Tu sĩ bình thường chỉ lĩnh ngộ một loại thiên địa chi đạo, hình thành đại đạo của bản thân cũng chỉ là một loại thuộc tính, mà Tần Thiếu Phong lại là quá tham, Vạn đạo quy tông này là mạnh, nhưng mà tạo thành trở ngại đối với Tần Thiếu Phong cũng thật sự là đủ lớn, khiến cho Tần Thiếu Phong hình thành thế giới của mình trở nên cực kỳ khó khăn, mà không thể hình thành thế giới, như vậy Tần Thiếu Phong liền vĩnh viễn không thể chiến thắng tu sĩ trên cảnh giới sơ thánh lục trọng thiên.

Đạo lực của Tần Thiếu Phong chứa đựng ở bên trong ba ngàn huyệt khiếu, cho nên ở dưới tình huống cảnh giới ngang nhau, đạo lực của Tần Thiếu Phong so với sơ thánh bình thường tự nhiên là cường đại hơn rất nhiều, thậm chí là có thể vượt cấp mà chiến, nhưng mà cho dù là đạo lực của Tần Thiếu Phong mạnh mẽ như thế nào nữa, nếu hắn không thể hình thành thế giới mà nói, như vậy Tần Thiếu Phong liền vĩnh viễn không có cách nào chiến thắng tu sĩ sơ thánh lục trọng thiên.

Cục diện như vậy làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng xấu hổ, chẳng qua ai bảo hắn quá tham, lúc trước nếu chỉ tìm hiểu một loại thiên địa chi đạo, hình thành đại đạo của bản thân mình, hiện tại không phải không phiền toái như vậy rồi sao? Chẳng qua tuy rằng cục diện rất xấu hổ, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không hối hận, bởi vì Tần Thiếu Phong chính là một người tao bao như vậy, nếu không thì không làm, muốn làm nhất định phải là không đi con đường tầm thường!

Huống chi Tần Thiếu Phong cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội hình thành thế giới của mình, nói đến để thế giới này hình thành, vẫn là vấn đề lĩnh ngộ sâu cạn đối với thiên địa chi đạo, Tần Thiếu Phong ở thời điểm luyện hóa thiên địa tế đàn, cắn nuốt vô cùng vô tận lĩnh ngộ về thiên địa chi đạo, nay toàn bộ đều là chứa đựng ở bên trong thần hồn, Tần Thiếu Phong ngay cả một phần vạn cũng không thể tìm hiểu, liền đã là làm cho hắn có thể rút lấy 5% lực lượng thiên địa chi đạo.

Cái này nếu là Tần Thiếu Phong đem vài thứ kia toàn bộ đều tìm hiểu thấu, hình thành thế giới của mình còn không phải việc rất nhỏ, chẳng qua giai đoạn trước mắt này, Tần Thiếu Phong là không có biện pháp tiếp tục tấn chức, cho nên chỉ có thể là xuất quan, mà một lần này bế quan lại là dùng ước chừng hai tháng thời gian.

Sau khi xuất quan, Tần Thiếu Phong liền là quyết định phải tiếp tục bước lên hành trình, Đại Tần hoàng triều này có Tần Hoàng, Tổ Hoàng bọn họ kinh doanh, tự nhiên là không cần Tần Thiếu Phong lo lắng, nay binh lực Đại Tần đang nhanh chóng khuếch trương, hơn nữa Tần Hoàng đã phái người đi Ma Uyên đại lục, không cần bao lâu, Đại Tần hoàng triều liền là có thể xuất chinh.

Cho nên Tần Thiếu Phong Thánh Thượng này cũng sẽ không có việc gì phải đi làm, còn không bằng tiếp tục bước lên hành trình, vì Đại Tần hoàng triều phát triển trải đường bằng phẳng, vì thế Tần Thiếu Phong liền mang theo Tần Thiên Quyến rời khỏi Tinh Lan đại lục, về phần Huyết Chú Tử cùng Bái tiên sinh thì là bị giữ lại Đại Tần hoàng triều, nay Đại Tần hoàng triều chính là cần dùng người, hai người bọn họ lưu lại vì Đại Tần hoàng triều làm việc cũng là so với theo Tần Thiếu Phong bọn họ chạy lung tung tốt hơn nhiều.

Xuyên qua không gian tinh bích của Tinh Lan đại lục, Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến đứng ở trong hư không vũ trụ, lập tức lật tay, một chiếc chiến hạm xuất hiện ở tại trong tay Tần Thiếu Phong, sau khi rót vào đạo lực không ngừng biến lớn, hóa thành kích cỡ vạn trượng, mà tại bên trong chiến hạm này, Thập Cửu hoàng tử của Song Tử đế triều, Nguyên Ma cùng với ba thủ hạ kia của Thập Cửu hoàng tử đều ở bên trong.

Lần trước mấy người này bị đả kim thử một trảo chụp thiếu chút nữa đều chơi xong rồi, bị Tần Thiếu Phong gieo xuống ma chủng, nay đã trở thành con rối của Tần Thiếu Phong, sống chết đều là nắm ở Tần Thiếu Phong trong tay, cho nên tự nhiên là sẽ không đối với Tần Thiếu Phong có bất cứ phản kháng gì nữa. Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến dừng ở trên chiến hạm, Thập Cửu hoàng tử cùng Nguyên Ma bọn họ nhanh chóng tiến lên chào.

Đương nhiên, bọn người Thập Cửu hoàng tử, Nguyên Ma thành con rối của Tần Thiếu Phong, nhưng mà đi cũng vẫn là có ý thức độc lập của mình, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà là thời gian ngắn ngủn từ sơ thánh tam trọng thiên tấn chức đến sơ thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong, từng người đều là mở to hai mắt nhìn, toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiếu Phong.

Phải biết rằng chuyện tích góp từng tí một đạo lực này là một việc cực kỳ khó khăn, dù sao cần đối với thiên địa chi đạo có đủ lĩnh ngộ, tài mới có thể từ trong thiên địa rút lấy lực lượng đại đạo hóa thành đạo lực của bản thân, cho nên tại dưới tình huống như vậy, không có lĩnh ngộ thâm hậu, rút lấy lực lượng thiên địa đại đạo sẽ vô cùng khó khăn, tấn chức cảnh giới tự nhiên cũng sẽ rất khó khăn.

Cũng chính là vì như vậy, Tần Thiếu Phong ở trong khoảng thời gian ngắn liền tấn chức đến cảnh giới sơ thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một chút liền có thể đột phá đến sơ thánh lục trọng thiên, hình thành thế giới của mình, tốc độ tấn chức như vậy mới có thể làm cho Thập Cửu hoàng tử vô cùng khiếp sợ, sợ hãi đối với Tần Thiếu Phong càng thêm khắc sâu.

Thập Cửu hoàng tử hiện tại vô cùng hối hận mình ra ngoài một lần này, tuy rằng gặp được thiên quyến chi nữ, gặp được hoàng triều có được thiên địa tế đàn, nhưng mà những thứ này đều không trở thành của mình, mà chính hắn còn trở thành con rối của Tần Thiếu Phong, nghĩ đến nội tình Tần Thiếu Phong có được, Thập Cửu hoàng tử chính là sợ hãi thân thể không ngừng run rẩy, Tô Hầu cùng với mười hai Thiên đạo thú kia, nội tình như vậy, cho dù là Song Tử đế triều cũng không có.

Ở Thập Cửu hoàng tử nhìn đến, muốn có được Tô Hầu cùng với mười hai Thiên đạo thú nội tình như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên triều mới có thể có được, hơn nữa còn là Thiên triều cao cấp nhất! Cho nên ở sau khi trở thành con rối của Tần Thiếu Phong, Thập Cửu hoàng tử vô cùng hối hận, hắn nếu là không đi ra, cũng liền sẽ không có việc này.

“Khai thuyền, đi Vũ Tiên đại lục.” Tần Thiếu Phong nói với Thập Cửu hoàng tử, đối với trong lòng Thập Cửu hoàng tử suy nghĩ cái gì, Tần Thiếu Phong tự nhiên là phi thường rõ ràng, chẳng qua căn bản không có để ý tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.