Đế Tôn

Chương 854: Ao đầm thần bí (1)Âu Chấn Vân rõ ràng không có thấy bọn họ âm thầm thương lượng, nhưng hết lần này tới lần khác mấy tiểu tử kia lại hiểu rõ ý nghĩ lẫn nhau, vô hình trung liền định ra mưu kế, điều này làm cho hắn cái người từng trải này cũng tự thẹn không bằng.

Trong cơ thể Tam Khuyết Đạo Nhân phun ra Thần Quang, như một Thần Lô vô cùng khổng lồ, dựng dục Thần Quang, trong lò lớn có Thiên Cung chi bảo lấy ngàn mà tính, ở trong lò lớn lên xuống chìm nổi, bị miệng lò lớn này đề luyện tinh hoa trong pháp bảo.

Mà Dược Vương cũng được thu vào trong Thần Lô này, ở trong cơ thể hắn lên xuống chìm nổi. Dược lực liên tục không ngừng bị Vạn Ngục Hồng Lô Kinh của hắn luyện hóa, tẩm bổ bản thân.

Đây là một môn công pháp cực kỳ cường đại, làm người ta than thở liên tục, cho dù là Giang Nam cũng nhìn ra môn Vạn Ngục Hồng Lô Kinh này không phải chuyện đùa, vượt xa đủ loại công pháp từ trước mình đã thấy, tự hồ chỉ có Sâm La Đại Đế Ma Cực Chứng Tiên Kinh mới có thể tới sánh ngang!

Đế cấp công pháp!

Vạn Ngục Hồng Lô Kinh, đem vạn ngục đúc thành một lò, thiên địa thành lò lớn, mà hắn lấy bản thân làm vạn ngục lò lớn, bên trong Tàng Thiên, luyện tinh anh thiên hạ, bổ dưỡng thân thể, luyện thành vô thượng Thần Thể. Pháp bảo là thiên địa tinh anh luyện chế mà thành, linh dược cũng vậy, loại linh dược này thích hợp dùng để tẩm bổ nhục thể của hắn, để cho pháp lực của hắn nhanh chóng tăng lên.

Loại công pháp này cực kỳ xuất chúng, mặc dù dược lực khổng lồ của Dược Vương tiến vào trong cơ thể hắn, ở trong vạn ngục lò lớn quay một vòng, bỏ tạp lấy tinh, biến thành pháp lực vô cùng tinh thuần!

Hắn lo lắng chẳng qua là pháp lực tăng lên quá nhanh, dễ dàng tạo thành tâm tình không yên.

Mà Âu Tùy Tĩnh không có trực tiếp đem Dược Vương cắn nuốt, mà là đem gốc Dược Vương của mình tế lên, tâm niệm hơi động, vô số đạo văn bay ra, hóa thành đủ loại pháp bảo, tạo thành một thế giới pháp bảo Động Thiên, quay chung quanh hắn không ngừng tung bay, lần lượt thay đổi.

Thân thể Âu Tùy Tĩnh đứng thẳng như một cây trường thương, vô số pháp bảo rèn luyện nhục thể, thần hồn cùng pháp lực của hắn.

Dược lực của Dược Vương hóa ra, hóa thành càng nhiều hình thái pháp bảo, gia nhập trong rèn luyện.

Này là chính công pháp bản thân hắn khai sáng, tư chất của Âu Tùy Tĩnh cũng là cao đến dọa người, hắn cũng không có tu luyện công pháp của Xuất Vân thành tổ truyền, mà tự nghĩ ra Thương Hồn Tôi Thể Tâm Kinh, mặc dù không bằng Tam Khuyết Đạo Nhân Vạn Ngục Hồng Lô Kinh thay đổi liên tục như vậy, nhưng cũng là một loại công pháp cực kỳ cường đại.

Hơn nữa môn công pháp này thông qua không ngừng diễn biến các loại pháp bảo rèn luyện bản thân, pháp lực bị luyện vô cùng thuần túy, cũng không cần lo lắng bởi vì pháp lực bạo tăng tạo thành cảnh giới không yên.

Đây chính là chỗ cường đại của hắn, người khác cho rằng hắn chủ yếu là dựa vào Bát Bảo Liên Đài, không biết nếu Âu Tùy Tĩnh không có thực lực cường đại chí cực, há có thể xâm nhập Minh Thổ, từ nơi nguy hiểm đó được đến Bát Bảo Liên Đài?

Thiệu Thiên Nhai mượn dược lực một bụi Dược Vương tu luyện, hắn tu luyện chính là Cửu Chuyển Chiến Thể, thân thể không ngừng bành trướng thu nhỏ lại, một trướng một co trong lúc đó, Dược Vương biến thành pháp lực liền bị áp súc vô số lần, bỏ giả lấy thật!

Âu Chấn Vân thấy một màn như vậy, không khỏi than thở liên tục, công pháp của ba người này cực kỳ kỳ lạ kỳ diệu, các thủ đoạn luyện hóa Dược Vương rất cao, tránh khỏi pháp lực bạo tăng mang đến tệ đoan.

Hắn hướng Giang Nam nhìn lại, không khỏi hơi ngẩn ra, chỉ thấy đỉnh đầu của Giang Nam nổi lơ lửng ba hóa thân, một hóa thân bốn đầu bốn tay, một hóa thân bá đạo cuồng dã, giống như Ma Thần đích thân tới, còn có một Yêu Thần hóa thân, riêng phần mình tế lên một bụi Dược Vương, không ngừng hấp thu dược lực của Dược Vương. Khí tượng của ba hóa thân này, cũng là Thiên Cung nhị trọng cảnh giới, tu vi vô cùng hùng hậu!

- Tu vi của Giang giáo chủ cư nhiên hùng hậu như vậy!

Âu Chấn Vân trong lòng trực nhảy, thầm nghĩ:

- Nếu như hắn thu hồi pháp lực ba hóa thân vào vốn trong cơ thể của mình, chỉ sợ pháp lực sẽ trực tiếp bạo tăng gấp ba, liên tục vượt qua mấy cảnh giới! Ba hóa thân này đối với hắn mà nói, chính là linh đan vô thượng, nếu gặp phải quan ải không cách nào đột phá, trực tiếp đem pháp lực hóa thân dung vào thể nội, dễ dàng là có thể vượt qua quan ải, tu thành cảnh giới cao hơn!

Nếu như hắn biết Giang Nam cũng không phải chỉ có tam đại hóa thân, mà là ngũ đại hóa thân, nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ!

Cũng không lâu lắm, đám người Tam Khuyết Đạo Nhân riêng phần mình đem một bụi Dược Vương luyện hóa xong, tu vi cũng rất có tăng lên, tu vi ba người bọn họ cũng xê xích không nhiều. Vốn là tu luyện tới Động Thiên cảnh trung hậu kỳ. Mà giờ khắc này luyện hóa một bụi Dược Vương, tu vi trực tiếp tăng lên tới viên mãn cảnh giới, bất cứ lúc nào cũng có thể tu thành Thiên Cung.

Mấy người cũng còn dư lại một bụi Dược Vương, nhưng không có lập tức luyện hóa, mà là tinh tế mài tu vi, đợi đến hoàn toàn chưởng khống tu vi tăng vọt, mới tính toán mượn một bụi Dược Vương còn dư lại, nhất cử đột phá, tu thành Thiên Cung!

Nếu như bọn họ tu thành Thiên Cung, tu vi thực lực thế tất có có một lần tăng lên trên phạm vi lớn, tìm kiếm Thánh Quân động phủ liền nhiều ra một chút bảo đảm an toàn!

Mà tam đại hóa thân của Giang Nam cũng đã đột phá đến Thiên Cung tam trọng, tu thành Trường Sinh Thiên Cung, Ma La Ma Thần hóa thân cùng Xích Viêm Ma Thần hóa thân dẫn phát thiên kiếp, Giang Nam tùy ý hóa thân độ kiếp, mình thì tiếp tục cùng mọi người đi thẳng về phía trước.

Đi chưa ra rất xa, bọn họ lại phát hiện trên vách đá sinh trưởng vài cọng Dược Vương, dược lực cũng cực kỳ cường đại, nhưng chung quanh những Dược Vương này cũng bày cấm chế cực kỳ lợi hại. Âu Tùy Tĩnh tế lên Bát Bảo Liên Đài trực tiếp xông vào trong cấm chế, đem Dược Vương hái xuống.

Đợi đi ra khe sâu này, bọn họ liền thu hoạch ba bốn mươi gốc Dược Vương, đám người Tam Khuyết Đạo Nhân lại lấy vài cọng, nói:

- Dựa vào linh dược tu luyện dù sao cũng không phải là chính đạo, lưu lại vài cọng đột phá cảnh giới hoặc là bảo vệ tánh mạng dùng vậy là đủ rồi, nhiều ngược lại vô ích.

- Thần Thứu, tiểu Hôi Hôi, những Dược Vương này liền giao cho các ngươi.

Giang Nam đem Dược Vương còn dư lại đưa đến trong Sinh Tử Đài của mình, giao cho hai đầu cự thú xử trí, Thần Thứu Yêu Vương cùng Chiến Minh cự thú một mực ở trong Sinh Tử Đài của hắn, mượn Huyền Hoàng Thái Cực Đồ trên Sinh Tử Đài của hắn tu luyện.

Trong đó, Thần Thứu Yêu Vương tu luyện Thái Âm Thái Dương hai đại công pháp, tiến bộ cực nhanh, đã tu luyện tới Thần Phủ bảy trọng đỉnh, nếu như luyện hóa một bụi Dược Vương, nhất định có thể tiến vào Động Thiên cảnh!

Thực lực đầu Yêu Vương này không giống bình thường, bên trong mi tâm nó có một mắt dọc, là Thần Ma chi nhãn mà Giang Nam đưa vào trong cơ thể hắn, có một cá lớn hóa thân thân thể tiếp cận thần minh, nuôi ở trong Bạch Ngọc Bình, mình lại mượn Đậu Suất Thần Hỏa của Giang Nam, dùng thần kim luyện chế pháp bảo của mình, một ngụm Thái Dương Thần Chung cùng một bụi Nguyệt Quế Thần Thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.