Devil Cry Dragon Advanture

Chương 1: C1: Ý Kiến [đã Thực Hiện 31/7/2018]
Tác sẽ dừng đăng bộ này 1 tg và thay vào đó sẽ thay đổi một ít về cốt truyện theo hướng khác. Một mặt làm giảm độ bá của Main, làm rõ tính cách của những main nữ (hẳm của Yuuji) và hơn nữa là thoát khỏi cái tình hình [Tạm Drop]. Ok cho cái ý kiến nào 🙋🙋🙋🙋🙋.Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.