Dragon Chronicle

Chương 3-6: Giới thiệu đồ Henshin (part 1)Dragon Driver: Driver chỉ có thể được sử dụng bởi Kakushimi Zarc. Bằng việc sử dụng Driver này, Zarc sẽ trở thành Ultimate Hero Dragon. Driver này cũng cho Zarc khả năng điều chỉnh sức mạnh để tránh khả năng mất kiểm soát. Dragon có thể henshin thành các hero khác như sentai, rider, ultraman, makai kishi,metal hero,.... Driver có màu trắng và đen.

Generation Driver: Driver được tạo ra từ dữ liệu của Dragon Driver để người khác có thể sử dụng. Người đầu tiên sử dụng nó là Hyuga Sokudo - Ultimate Hero Soku-X.Sokudo cũng có thể henshin thành các Rider khác

Vũ khí:

Dragon G-Sword: Vũ khí của Dragon. Có thể đổi giữa kiếm và súng. Có nơi gắn Card để thực hiện Hero Finish

Kunai X: Vũ khí của Soku-X. Có thể đổi giữa Gió, Sấm. Có nơi gắn Card để thực hiện Hero Finish

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.