Thông tin truyện

Dragonball Quá Khứ Thay Đổi

Dragonball Quá Khứ Thay Đổi

Nguồn:

Truyện.org

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9.8/10 từ 4 lượt
Đọc xong bộ truyện tranh drangonball phiên bản mới, Thành đã ước ao trở thành một nhân vật trong truyện này. Không ngờ vừa mới nhắm mắt thì dị biến xảy ra, có một vòng sáng lượn lờ xung quanh anh và đưa anh rời khỏi thế giới này...

Bình luận truyện