Thông tin truyện

Đường Ngựa Vằn

Đường Ngựa Vằn

Thể loại:

Bách Hợp

Nguồn:

namcungdiepy.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.4/10 từ 11 lượt

Người dịch: Gia Gia

Có những con đường, nhìn như chẳng thể vượt qua, kỳ thực lại có thể.

Chỉ cần có đường ngựa vằn.

Đường ngựa vằn ở đây là gì?

Tình yêu.

Bình luận truyện