Game Show Chết Chóc: Tên Điên Xinh Đẹp

Chương 64: Làm bạn với cô độc 🔒
Quảng cáo

Chương 64. Làm bạn với cô độc

Tác giả: Thân Sĩ Giả

Chuyển ngữ: Bạch Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)

Đối với Bành Dân Tắc, yêu Ngụy Tử Hư là một chuyện đáng hổ thẹn.

...

Note: Chương này có nội dung nhạy cảm, chỉ được đăng trên wordpress và có set pass.

bachdieptra.wordpress.com/2021/09/08/game-show-chet-choc-chuong-64/