Thông tin truyện

Hàm Thê Tiền Đa Đa

Hàm Thê Tiền Đa Đa

Tác giả:

Nguồn:

tuyetbangnhi.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.0/10 từ 23 lượt
Convert: meoconlunar

Sau tai nạn xe cộ, tinh linh thủ hộ của nàng nói cho nàng ──

Nàng phải trở lại kiếp trước rửa sạch tội ác, mới có thể thay đổi vận mệnh đen tối thời hiện đại của nàng?!

Nàng nguyện ý! Chính là không thể tưởng được nàng kiếp trước tạo nhiều nghiệp chướng tạo như vậy, mặc dù là thiên kim của tiệm cầm đồ, lại có ác danh, còn không có ánh mắt đắc tội quyền quý Lục vương gia, hại nàng nhất xuyên qua đến đã bị không trâu bắt chó đi cày, gả cho Lục vương gia làm vợ?!

Còn phải “Gả điểu tùy điểu” nhận mệnh trở thành vương phủ hạ nhân,

Nhâm Lục vương gia tùy ý sai sử, tưởng mệt chết nàng,

Đáng tiếc nha! Khổ tới đâu làm ứng phó tới đó, còn
 hoà mình cùng bọn người hầu,

Tức giận hắn đem nàng điều đến bên người làm nha hoàn, nghĩ có thể chỉnh chết nàng,

Thật ra hắn chẳng những tìm không thấy cớ trừng phạt nàng, còn làm cho nàng nhân cơ hội ăn tẫn nên ăn đậu hủ,

Mà hắn xử phạt đúng là một ngụm ăn luôn nàng?! Nguyên lai hắn bất tri bất giác yêu nàng....

Bình luận truyện