Thông tin truyện

Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi

Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi

Tác giả:

Nguồn:

wattpad.com/user/caribohouse

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 8.2/10 từ 32 lượt
Thể Loại: Hiện đại, hệ thống, xuyên không, cổ đại, hài, OE.
Edit: Team Cà Ri Bơ

Giới thiệu ngắn: Nữ chủ vào một ngày nào đó, bỗng nhặt được hệ thống xuyên không đến cổ đại. Trải qua các nhiệm vụ, nữ chủ dấn thân lên con đường vô sỉ, không cần mặt mũi không lối về.

Đoạn ngắn vui vẻ:

Hệ Thống: Lâm Trinh, đi đánh hắn!

Lâm Trinh: Ta không muốn!

Hệ Thống: Trực tiếp gạt bỏ.

Lâm Trinh: Đã đánh xong, mời hệ thống quân xem xét.

Hệ thống: Lâm Trinh, đi ngược hắn!

Lâm Trinh: Ta không muốn!

Hệ thống: Trực tiếp gạt bỏ.

Lâm Trinh: Đã ngược xong, mời hệ thống quân xem xét.

Hệ Thống: Lâm Trinh, đi *** hắn! 

Lâm Trinh: Tốt!

Hệ thống: Hả? sao cô không nói, ta không muốn? Ta muốn nghe "ta không muốn".

Lâm Trinh:....

Xin lưu ý, xin lưu ý, câu truyện này thần vô sỉ, thần logic, thần khoa trương giả tạo, nữ chủ thần cặn bã, nói chung chính là...bệnh thần kinh.

Không cần kiểm tra chỉ số thông minh của tác giả, chỉ số thông minh của tác giả không chịu nổi kiểm tra, cho nên làm văn đơn giản lại rất trực tiếp.

Tìm kiếm chữ mấu chốt: nhân vật chính: Lâm Trinh| Phối hợp diễn: Hệ thống quân| Khác: Hệ thống văn

Bình luận truyện