Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Chương 22: Xem xét
Ân.

Đúng vậy.

Nhất định không phải chuyện gì trọng yếu.

Tô Tiểu Tiểu như thế tự nhủ an ủi chính mình.

Kỳ thật cũng lạ, cái kia quái dị hoàng đế tìm nàng có thể có sự tình gì đâu?

Nhiều nhất cũng bất quá là muốn cùng nàng đến nói nhao nhao miệng, hoặc là làm chút chuyện mà hắn cho rằng là thiên kinh địa nghĩa chuyện tình thôi.

Tố Vân nghe xong……

Cũng là thực không đồng ý Tô Tiểu Tiểu quan điểm.

Ế Vân thoạt nhìn cũng rất không đồng ý.

Nàng nói: “Nương nương, thời điểm đêm đó hoàng đế bệ hạ tới Phượng Khôn Cung là vẻ mặt nghiêm túc. Nô tỳ tưởng bệ hạ nhất định là có rất chuyện trọng yếu, bằng không bệ hạ sẽ không tự mình đến Phượng Khôn Cung đâu.”

Tô Tiểu Tiểu không nói gì.

Nếu đêm đó cái kia người quái dị hoàng đế thật sự có chuyện đứng đắn cần nói, sẽ không hội đem quần áo của nàng cởi sạch nhân tiện tưởng ooxx.

Nói cách khác cho dù hoàng đế thật sự có chuyện tìm nàng, chắc chắn cũng không phải là chuyện gì trọng yếu đâu!

Cho nên, người quái dị hoàng đế tới nơi này kỳ thật là vì không có việc gì nên tìm việc làm thôi.

Tố Vân mặt chính sắc, nói tiếp: “Đúng vậy. Hơn nữa mấy ngày nay, không khí trong cung giống như đều thay đổi. Ngày thường, nô tỳ đi ngự phòng ăn vì nương nương lấy đồ ăn, Lý ngự trù ngự phòng ăn thường cùng nô tỳ tán gẫu vài câu , nhưng là mấy ngày nay cũng không quan tâm nô tỳ .”

Tô Tiểu Tiểu lại hắc tuyến.

Tố Vân nha……

Đây là do nhân phẩm của ngươi được không……

Thỉnh không cần đem râu ria gì đó cùng không khí trong cung như thế vi diệu cảm ứng liên hệ cùng một chỗ……

Tô Tiểu Tiểu hắc tuyến qua đi, thân thủ phất phất bên tai tóc, sau đó mới vẻ mặt không cần nói: “Không có việc gì, Tố Vân, Ế Vân, các ngươi không cần quan tâm nữa. Thượng Quan Mặc tới tìm ta khẳng định không phải chuyện gì trọng yếu.”

Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu rất khí thế khoát tay áo: “Nói sau, cho dù có cái chuyện gì trọng yếu, cũng không quan trọng. Dù sao “binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn”. Bản cung tối am hiểu chính là…… Lâm thời nước tới trôn mới nhảy…… À không! Bản cung tối am hiểu chính là tùy cơ ứng biến!”

Tố Vân cùng Ế Vân thấy thế, cũng không nói gì.

Nhà mình nương nương đã nói như vậy, chẳng lẽ các nàng còn phải lôi kéo hoàng hậu đi đến trước mặt hoàng đế bệ hạ sao?

Các nàng hai người lẫn nhau liếc mắt một cái.