Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Chương 25: Còn an tâm đi?
Tô Tiểu Tiểu không lớn tin tưởng, đáy lòng vẫn cho rằng, này bất quá là Tố Vân cùng Ế Vân nói chuyện giật gân!

Còn có mấy ngàn năm ý thức nô tỳ tích lũy đi xuống!

Nàng nói: “Kỳ thật Thái Hậu theo như lời các ngươi như vậy cũng quá khủng bố đi. Chưa kể, cho dù ta thật sự phạm vào cái gì sai, ta thủy chung cũng là do chính mồm tiên đế khâm điểm hoàng hậu, không dễ dàng chết như vậy. Cho nên, các ngươi cứ từ từ.”

Tố Vân cùng Ế Vân nhất tề lắc lắc đầu.

Ế vân nhìn Tô Tiểu Tiểu, thực trịnh trọng nói một câu.

“Nương nương, trước khi ngài mất trí nhớ liền đối Thái Hậu nương nương là thực e ngại. Mất trí nhớ sau, chỉ sợ là nhớ không được những chuyện mà Thái Hậu nương nương đã từng làm đối với ngài. Trước đây mấy năm, nương nương ngài đắc tội Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương liền đem nương nương ngài nhốt tại trong một gian tiểu hắc, đóng ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn là Đoan Mộc đại nhân quỳ gối trước cửa Từ Ninh cung, nương nương mới có thể đi ra .”

Tô Tiểu Tiểu hít một hơi.

Đây là ngược đãi!

Thái Hậu này lão yêu bà ngược đãi thân thể của nàng!

Tố Vân cũng mặt mang e ngại sắc nói: “Hơn nữa nha, nương nương. Khi Tiên đế còn sống, cũng đã rất sợ Thái Hậu nương nương. Mà nay hoàng đế bệ hạ đối với Thái Hậu nương nương cũng là phi thường tốt.”

Này thật là hoàng đế sao?

Dừng lại, Tố Vân đột nhiên nhìn bốn phía, không thấy ai, nàng mới đè thấp thanh âm nói: “Nương nương, lời này chỉ có chúng ta mới biết được. Có một lần, nô tỳ đi qua ngự hoa viên, nhìn thấy chỉ có bệ hạ cùng Thái Hậu nương nương ở bên trong, nô tỳ lúc ấy thực đúng dịp nghe được hoàng đế bệ hạ nói câu: “Chỉ cần mẫu hậu thích, trẫm ngôi vị hoàng đế đều có thể cho ngươi.” Hoàng hậu nương nương, đây là cỡ nào hiếu ý thâm hậu nha. Cho nên nói, nương nương ngài đắc tội hoàng đế bệ hạ, còn không có cái gì. Nếu là đắc tội Thái Hậu nương nương, chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ không giúp ngài.”

Tô Tiểu Tiểu lại hít một hơi.

Trời ạ.

Đây là cái gì hoàng đế!

Thế nhưng nói: Chỉ cần mẫu hậu thích, trẫm ngôi vị hoàng đế đều có thể cho ngươi.

Ôi yêu.

Này thật là hoàng đế sao?

Nàng quyết định bác bỏ lời nói vừa rồi của chính mình.

Thái Hậu khẳng định không phải là một người dễ dàng ở chung!!!

Nàng sở dĩ thiên vị Hoàng quý phi, trừ bỏ Hoàng quý phi là ngoại chất nữ của nàng, khẳng định còn có nguyên nhân khác!

Thỉnh tha thứ nàng Tô Tiểu Tiểu.

Nàng nghe đến mấy cái này nói khi, đầu tiên nghĩ đến không phải là trường hợp một cái mẫu từ tử hiếu.

Mà là trường hợp loạn luân một cái tình thâm thâm vũ mênh mông: ngươi là Phong nhi ta là sa (không biết là cái gì)!

Ngự hoa viên.

Nguyệt hắc phong cao.

Hoàng đế: Mẫu hậu.

Thái Hậu: Hoàng nhi.

Hoàng đế: Chung quanh không có người.

Thái Hậu: ….

Hoàng đế:xx.[ Thái Hậu phương danh ]

Thái Hậu: Ngươi lãnh khốc ngươi vô tình ngươi tàn nhẫn.

Hoàng đế: Ta khi nào thì lãnh khốc ta khi nào thì vô tình ta khi nào thì tàn nhẫn?

Thái Hậu: Ngươi chính là lãnh khốc ngươi chính là vô tình ngươi chính là tàn nhẫn.

Hoàng đế: Ta không lạnh khốc ta không phải không có tình ta không tàn nhẫn.

Thái Hậu: Ngươi không lạnh khốc ngươi không phải không có tình ngươi không tàn nhẫn trong lời nói, sẽ không hội cùng thục phi ở trong này ooxx!

Hoàng đế [vẻ mặt thâm tình]: Chỉ cần mẫu hậu thích, trẫm ngôi vị hoàng đế đều có thể cho ngươi.

Nga……

Thì ra là thế.

Đó chính là trường hợp do Tô Tiểu Tiểu tự động tưởng tượng.

Ôi yêu.

Này hoàng cung thật đúng là loạn nha.

Này người quái dị hoàng đế thật đúng là là làm loạn nha.

Ôi yêu.

Này trong hoàng cung, chỉ cần là cái nữ, hoàng đế cũng chưa từng có nha.

Thực không phải bình thường kính bạo nha!