Thông tin truyện

Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo

Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 6.5/10 từ 2 lượt
Bàn Cổ khai thiên, vô cực Hồng Hoang, Đạo Tổ Hồng Quân, Tam Thanh, mười hai Tổ Vu, phương tây hai thánh, Nữ Oa, Đế Tuấn Thái Nhất ·····, bọn đều có thuộc về mình truyền kỳ, mà thân là huyết hải chi tổ Minh Hà lại không lưu lại cái gì chân chính truyền kỳ, một cái đến từ hậu thế dân kỹ thuật nam biểu thị rất không phục, nhìn ta lớn Minh Hà hỏi cầu tiên, cuối cùng thành vô thượng đại đạo.

Danh sách chương

Bình luận truyện