Thông tin truyện

Hộp Âm Nhạc Của Seraphine

Hộp Âm Nhạc Của Seraphine

Nguồn:

wattpad.com/user/LegolasGrilan

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.8/10 từ 11 lượt
Edit: LegolasGrilan
Số chương: 11
Thể loại: Chủ công, Tây huyễn, hư cấu viễn tưởng, hắc ám. Lạnh lùng tự phụ hơi hắc ám công X chiếm hữu dục cường biến thái ác ma thụ.

Đây chỉ là một câu chuyện bình thường không gì đặc sắc đáng để nói nhưng lại lôi cuốn người đọc bởi những tình tiết trong truyện ly kỳ. Ngoài ra thì công không phải là người tốt, thụ thì không phải là người

Lôi điểm: Thụ phạm pháp loạn kỷ cương đại khai sát giới, hay phóng áp suất thấp.

Bình luận truyện