Thông tin truyện

Hương Bồ Mềm Như Tơ

Hương Bồ Mềm Như Tơ

Thể loại:

Bách Hợp

Nguồn:

daicakhongmacchip.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.7/10 từ 7 lượt
Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, nguyên sang - cận đại
Editor: Daicakhongmacchip
Nhân vật: Mậu Diệu, Lăng Vi, Đàm Tu Uyển..

Đôi khi thân tình và ái tình chỉ có khoảng cách bằng một ý niệm.

Cho nên được, mất chỉ cách nhau một con đường.

Điều chúng ta có thể làm chính là chỉ có thể kiên trì.

Có lẽ trong khi có người đợi nhưng người kia lại buông tay trước.

Để mặc người còn lại trải qua trăm cay nghìn đắng.

Bình luận truyện