Thông tin truyện

Hướng Dẫn Phát Tình

Hướng Dẫn Phát Tình

Nguồn:

whereiamwhoiam.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.0/10 từ 562 lượt
======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Hướng Dẫn Phát Tình> tại TRUYENTR.IO ========

Editor:
 Ngô Nướng
Thể loại: ABO, sinh tử (một chút), đoản văn, bạn tình thành bạn đời, tinh anh ôn nhu phúc hắc công x nhuyễn nhu mỹ mạo thụ, H văn
Số chương: 22 chương (không có phiên ngoại)

Văn án của câu chuyện vô cùng đơn giản, diễn ra trong thế giới của các  ABO, AO và pheromone đặc biệt có tính hướng dẫn phát tình.
Nếu bạn muốn truy cập nội dung truyện, mời CLICK đọc tại TRUYENTR.IO

Bình luận truyện