Thông tin truyện

Khi Ác Thiếu Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

Khi Ác Thiếu Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

Nguồn:

phongvodinh.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.2/10 từ 25 lượt
Thể loại: Xuyên không, hài, nam xuyên thành nữ,...

Một hoa tâm thiếu gia xuyên qua thành hoa khôi thanh lâu.

Một linh hồn hiện đại ở thanh lâu cổ đại bị đày đọa cực khổ.

Một vòng tay linh lung huyết ngọc, một lọ hồn mộng mê hồn tán.

Một hoa khôi vô số ân khách nhưng vẫn bảo trì tấm thân xử nữ – Xuân Tiêu.

Xuân tiêu khổ đoản (đêm xuân ngắn ngủi). . .

Bài này có sấm, mọi người thận trọng ~

Nội dung: xuyên qua thời không tam giáo cửu lưu (đủ hạng người) cung đình quyền quí.

Nhân vật chính: Xuân Tiêu, phối hợp diễn: Hành Cửu, Tiêu Hàn, Trầm Lạc, Ngôn Chi Thanh, Tần Duệ, khác: đổi trắng thay đen xuân tiêu khổ đoản.

Bình luận truyện