Thông tin truyện

Khó Thoát Khỏi Lòng Bàn Tay

Khó Thoát Khỏi Lòng Bàn Tay

Thể loại:

Đô Thị, Đam Mỹ

Nguồn:

lupusetluna.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.7/10 từ 13 lượt
Edit: Luna
Thể loại: Hiện đại / cuộc sống đô thị / cường công nhược thụ / dưỡng thành
Chữ mấu chốt: Phó Khác | Nghê Diệp

Hai người gặp nhau vô tình ngay tại khu vui chơi, vấn đề chính là điều giáo còn vấn đề phụ là những màn thịt,....

Bình luận truyện